Dòchas ri 100 cosnadh an Àranais

  • Air fhoillseachadh
Gàradh Àranais

Tha dòchas gun tèid suas ri 100 cosnadh a chruthachadh ann an gàrradh Àranais ann an Leòdhas às dèidh dhan chompanaidh Bifab innse gu bheil iad air cùmhnant £100m fhaighinn airson tuath-gaoithe Bheatrice anns a' Chuan a Tuath.

Thèid an obair togail a roinn eadar gàrradh Àranais agus gàrraidhean ann am Fìobha.

Tha a' chompanaidh ag ràdh gun seas an obair chun a' Ghiblein 2018.

Tha luach £2.6bn sa chùmhnant airson 84 crann-gaoithe a thogail ann an raon ola Bheatrice a-mach bho chladaichean Ghallaibh.

Fhuair Bifab cumhnant airson 26 bunait stàilinn a thogail air am bi na crainn-ghaoithe nan seasamh.

Thèid an còrr aca a thogail ann an gàraidhean air Tìr-Mòr na h-Eòrpa.

Tha Gàradh Àranais air a bhith grunn mhìosan air bonn cùraim is càraidh a-mhàin.

Tha obair eile a' tòiseachadh sa ghàradh airson dà sheacaid stàilinn, pilichean stàilinn agus deigichean do Siemens air an tèid uidheamachd a chur airson cuideachadh le a bhith a' ruith an tuath-ghaoithe.

Thuirt àrd-stiùiriche Bifab, Iain Robastan, gum biodh iad ag obair air a' chùmhnant chun a' Ghiblein 2018, agus gu bheil obair eile aca airson leasachadh ola is gas.