An Louisa air a togail

  • Air fhoillseachadh
An Louisa

Chaidh am bàta-iasgaich a chaidh fodha far chosta Mhiughlaidh air a' mh`ios a chaidh seachad a thogail far ghrunnd na mara.

Chaidh triùir den chriutha air an Louisa a chall san tubaist.

Bidh Meur Rannsachaidh nan Tubaistean Mara a-nis a' dèanamh sgrùdaidh air an Louisa feuch dè dh'fhàg gun deach i fodha agus i aig acair.

Cha tàinig ach aon duine beò às an tubaist air an 9mh là den Ghiblean.

Bha an Louisa aig acair far chosta Mhiughlaigh nuair a chiadh i fodha ann an uairean beagan na maidne.

Fhuair Lachlann Armstrong à Steòrnabhagh air snàmh gu tìr.

Chaill triùir am beatha ge-tà.

'S iadsan Crìsdean Moireasdan às na Hearadh, Màrtainn MacIain à Gallaibh agus Pòl Alliston à Leòdhas.

Cha deach corp Mgr Alliston a lorg fhathast.

Dh'iarr Meur Rannsachaidh nan Tubaistean Mara gun rachadh am bàta a thogail far ghrunnd na mara.

'S ann uair ainneamh a thèid bata-iasgaich a thogail far ghrunnd na mara, ach o nach robh i ach beagan mhìltean bhon chladach tha e ga dhèanadh nas fhasa slige a' bhàta a thogail.

Thèid a-niste sgrùdadh a dhèanamh oirre faic dè dìreach a dh'adhbharaich an tubaist.