Cuir fios gu sgioba nan naidheachdan

Air fhoillseachadh

Airson sgeulachdan neo fiosrachadh a thoirt don sgioba-naidheachd:

Steòrnabhagh

fo-thiotal an deilbhOifis Naidheachd Steòrnabhaigh

Oifis-naidheachd Steòrnabhaigh

Àireamh fòn 01851 705000

fo-thiotal an deilbhAonghas Dòmhnallach

Aonghas Dòmhnallach, Fear-naidheachd, angus.macdonald2@bbc.co.uk

fo-thiotal an deilbhEilidh NicLeòid

Eilidh NicLeòid, Tè-naidheachd,

Earra-Ghàidheal

fo-thiotal an deilbhAndreas Wolff

Andreas Wolff, Fear-naidheachd Earra Ghàidheal

Oifis 01631 559406

Fòn-làimhe 07500 050885

andreas.wolff@bbc.co.uk

An t-Eilean Sgitheanach

fo-thiotal an deilbhCalum MacIllEathain

Calum MacIllEathain

Fear-naidheachd an Eilein Sgitheanaich

Oifis 01478 612005

calum.maclean@bbc.co.uk

Inbhir Nis

Àireamh fòn 01463 720720

naidheachd@bbc.co.uk

fo-thiotal an deilbhOifis Inbhir Nis

Dòmhnall Moireasdan

Fear-naidheachd

Oifis 01463 720720

Fòn-làimhe 07500 973550

fo-thiotal an deilbhDòmhnall Moireasdan

Dòmhnall Angaidh Moireasdan

Fear-naidheachd

Oifis 01463 720720

Fòn-làimhe 07730 255580

fo-thiotal an deilbhDòmhnall Angaidh Moireasdan

Eilidh NicAsgaill

Tè-naidheachd

Oifis 01463 720720

fo-thiotal an deilbhEilidh NicAsgaill

Doneil MacLeòid

Fear-naidheachd

Oifis 01463 720720

Fòn-làimhe 07765 151117

fo-thiotal an deilbhDoneil MacLeòid

Eileen NicDhòmhnaill

Tè-naidheachd

Oifis 01463 720720

Fòn-làimhe 07500 050893

fo-thiotal an deilbhEileen NicDhòmhnaill

Glaschu

Caitriana Deeprose

Tè-naidheachd

Oifis 0141 422 7746

fo-thiotal an deilbhCaitriana Deeprose

Iain MacDiarmaid

Fear-naidheachd

Oifis 0141 422 7746

fo-thiotal an deilbhIain MacDiarmaid