Buannachd bhon Mhòd

Air fhoillseachadh
Fo-thiotal a’ bhidio,
Ceann-suidhe a' Chomuinn Ghàidhealaich, Iain MacLeòid, air a' bhuannachd a fhuair an t-Òban bhon Mhòd an-uiridh.

Chuir Mòd an Òbain an-uiridh £2.8m ri eaconomaidh a' bhaile a-reir aithisg.

Agus, thàinig buannachdan eile na lùib cuideachd tha e coltach.

Thuirt dà thrian dhen fheadhainn a chaidh a cheasnachadh gun robh iad dhen bheachd gum brosnaicheadh am Mòd cleachdadh agus ionnsachadh na Gàidhlig.