Taghadh Pàrlamaid air Ghàidhealtachd

Na h-Eileanan an Iar

Ainm Pàrtaidh Àireamh bhotaichean %
Alasdair Allan Pàrtaidh Nàiseanta na h-Alba 6,874 52.1
Rhoda Ghrannd Pàrtaidh Làbarach na h-Alba 3,378 25.6
Raghnall Friseal Pàrtaidh Tòraidheach na h-Alba 1,499 11.4
Iain Carmaig Pàrtaidh Crìosdail na h-Alba 1,162 8.8

Inbhir Nis agus Inbhir Narann

Ainm Pàrtaidh Àireamh bhotaichean %
Fearghas Ewing Pàrtaidh Nàiseanta na h-Alba 18,505 48.3
Eideard Mountain Pàrtaidh Tòraidheach na h-Alba 7,648 20.0
Dàibhidh Stiùbhart Pàrtaidh Làbarach na h-Alba 6,719 17.5
Carolyn Ann Caddick Lib Deamaich 5,445 14.2

An t-Eilean Sgitheanach, Loch Abar is Bàideanach

Ainm Pàrtaidh Àireamh bhotaichean %
Ceit Fhorbeis Pàrtaidh Nàiseanta na h-Alba 17,362 47.6
Angela NicIlleathain Lib Deamaich 8,319 22.8
Robbie Rothach Pàrtaidh Tòraidheach na h-Alba 5,887 16.1
Linda Stiùbhart Pàrtaidh Làbarach na h-Alba 3,821 10.5

Moireabh

Ainm Pàrtaidh Àireamh bhotaichean %
Ridseard Lochhead Pàrtaidh Nàiseanta na h-Alba 15,742 47.1
Dùbhghlas Ros Pàrtaidh Tòraidheach na h-Alba 12,867 38.5
Sean Morton Pàrtaidh Làbarach na h-Alba 3,547 10.6
Jamie Paterson Lib Deamaich 1,265 3.8

Earra-Ghàidheal is Bòd

Ainm Pàrtaidh Àireamh bhotaichean %
Mìchael Ruiseil Pàrtaidh Nàiseanta na h-Alba 13,561 46.0
Ailean Reid Lib Deamaich 7,583 25.7
Dòmhnall Camshron Pàrtaidh Tòraidheach na h-Alba 5,840 19.8
Mick Rice Pàrtaidh Làbarach na h-Alba 2,492 8.5

Gallaibh, Cataibh is Ros

Ainm Pàrtaidh Àireamh bhotaichean %
Gail Ros Pàrtaidh Nàiseanta na h-Alba 13,937 43.3
Jamie Stone Lib Deamaich 10,024 31.1
Struan Mackie Pàrtaidh Tòraidheach na h-Alba 4,912 15.3
Leah Esther Franchetti Pàrtaidh Làbarach na h-Alba 3,334 10.4

Buill Roinneil

Ainm Pàrtaidh
Dòmhnall Camhshron Pàrtaidh Tòraidheach na h-Alba
Edward Mountain Pàrtaidh Tòraidheach na h-Alba
Dùghlas Ross Pàrtaidh Tòraidheach na h-Alba
Iain Finnie Pàrtaidh Uaine na h-Alba
Rhoda Ghrannd Pàrtaidh Làbarach na h-Alba
Maree Todd Pàrtaidh Nàiseanta na h-Alba