Creag ga sgoltadh aig an Rest

Air fhoillseachadh

Thèid stuth spreadhaidh a chleachdadh Diciadain gus creag mhòr os cionn an A83 a ghluasad.

Chaidh an rathad a dhùnadh faisg air an Rest and Be Thankful Diluain.

Tha iomagain ann gun tig a' chreag, anns a bheil 150 tunna de chuideam a-nuas air an rathad.

'S ann mu 175 meatar os cionn an rathaid a tha i.

Chuireadh acairean an sàs mar thà timcheall air a' chreig mar dheasachadh air an obair spreadhaidh.

Gu sgiobalta

Thathas an dòchas gum fosgail an rathad a-rithist gu sgiobalta nuair a tha a' chreag air a gluasad.

Tha an t-slighe èiginn tro Ghleann a' Chrò an-dràsta fosgailte tron là.

Bha an A83 dùinte aig an Rest 'son treis an t-seachdain seo chaidh cuideachd às dèidh maoime-slèibhe.

'S iomadh turas a thachair e thar nam bliadhnaichean, rud a tha a' cur maill mhòir air muinntir an sgìre.

"Tha e a' toirt buaidh mhòir air a' bhaile", thuirt Iain MacAsgaill bho Chomhairle Coimhearsnachd Inbhir Aora.

Barrachd

"Tha aig muinntir nam busaichean dràibhearan a bharrachd a chur air airson nan slighean a bharrachd, agus na làraidhean, tha e a' toirt buaidh orrasan.

"Cuideachd, chan eil uiread de dhaoine a' stad sa bhaile nuair a bhios an rathad dùinte", thuirt e.

A rèir Mhgr MhicAsgaill, tha fios aig muinntir na sgìre nach eil fuasgladh furasta ann dhan t-suidheachadh.

"Bu chaomh leam a chantainn gun tigeadh iad an-àirde le rudeigin a-màireach ach chan eil mi a' smaoineachadh gu bheil sin a' dol a thachairt.

"Tha iad a' feuchainn gach bliadhna", thuirt e.