Buil an Taghaidh

  • Air fhoillseachadh
Sgìrean Gàidhealach

NA H-EILEANAN AN IAR

INBHIR NIS, INBHIR NARANN, BÀIDEANACH 'S SRATH SPÈ

EARRA-GHÀIDHEAL 'S BÒD

GALLAIBH, CATAIBH AGUS ROS AN EAR

ROS, AN t-EILEAN SGITHEANACH 'S LOCH ABAR