Buil an Taghaidh

NA H-EILEANAN AN IAR

Tagraiche Pàrtaidh Bhòtaichean
Mark Brown Pàrtaidh Tòraidheach 1,215
Iain Cormack Pàrtaidh Chrìostaidheachd 1,045
Ruaraidh MacFhearghais Liberalaich Dheamocratach 456
Aonghas MacNèill Pàrtaidh Nàiseanta na h-Alba 8,662
Alasdair Moireasdan Pàrtaidh Làbarach 4,560

INBHIR NIS, INBHIR NARANN, BÀIDEANACH 'S SRATH SPÈ

Tagraiche Pàrtaidh Bhòtaichean
Danaidh Alexander Liberalaich Dheamocratach 18,029
Dòmhnall Boyd Pàrtaidh Chrìostaidheachd 422
Les Durance UKIP 1,236
Drew Hendry Pàrtaidh Nàiseanta na h-Alba 28,838
Edward Mountain Pàrtaidh Tòraidheach 3,410
Isla O'Reilly Pàrtaidh Uaine 1,367
Mike Robb Pàrtaidh Làbarach 4,311

EARRA-GHÀIDHEAL 'S BÒD

Tagraiche Pàrtaidh Bhòtaichean
Màiri NicIlleBhrath Pàrtaidh Làbarach 5,394
Brendan O'Hara Pàrtaidh Nàiseanta na h-Alba 22,959
Alasdair Redman Pàrtaidh Tòraidheach 7,733
Ailean Reid Liberalaich Dheamocratach 14,486
Caroline Santos UKIP 1,311

GALLAIBH, CATAIBH AGUS ROS AN EAR

Tagraiche Pàrtaidh Bhòtaichean
Iain Erskine Pàrtaidh Làbarach 3,061
Alasdair Graham Pàrtaidh Tòraidheach 2,326
Pòl Monaghan Pàrtaidh Nàiseanta na h-Alba 15,831
Anna Mhoireach UKIP 981
Iain Thurso Liberalaich Dheamocratach 11,987

ROS, AN t-EILEAN SGITHEANACH 'S LOCH ABAR

Tagraiche Pàrtaidh Bhòtaichean
Philip MacAnndrais UKIP 814
Ian Blackford Pàrtaidh Nàiseanta na h-Alba 20,119
Ronnie Caimbeul Neo-eisimeileachd 191
Chris Conniff Pàrtaidh Làbarach 2,043
Teàrlach Ceannadach Liberalaich Dheamocratach 14,995
Lindsay NicCallum Pàrtaidh Tòraidheach 2,598
Anne Thomas Pàrtaidh Uaine 1,051