Coinneamh mun Fhadhail a Deas

Air fhoillseachadh
An Fhadhail a DeasTùs an deilbh, Undiscovered Scotland
Fo-thiotal an deilbh,
Tha muinntir an àite ag iarraidh fosgladh eile sa chabhsair, no fiù 's drochaid, ach chan eil a' Chomhairle a' coimhead gu bheil sin coltach.

Chuala coinneamh phoblach san Iochdar oidhche Chiadain gur dòcha gum bi e an urra ris a' choimhearsnachd fhèin c`uisean a chur air dòigh 'son leasachadh a dhèanamh air cabhsair na Fadhla a Deas eadar Beinn nam Fadhla agus Uibhist a Deas.

Chaidh a' choinneamh a chur air dòigh agus mì-thoileachas ann gun do cho-dhùin Comhairle nan Eilean Siar leasachadh a dhèanamh air Eilean a' Ghualainn, an àite fosgladh ùr a chur dhan chabhsair, leis gum biodh sin na bu choltaiche taic an Riaghaltais fhaighinn.

Cha robh an Comh. Raghnall MacFhionghainn idir riaraichte le mar a chaidh a' choinneamh.

"Cha chuala mi sion a chòrd rium, agus tha mi mionaichte às nach do chòrd e ris na daoine bochd," thuirt e.

Lùghdachadh

"Bha dùil agam gum biodh rudeigin ann a dhearg iad a chur air aghaidh, ach chan fhaca mise sion.

"Dh'fhaodadh gum faigh iad air an £2m fhaighinn, mholainn-sa sa dhèidh, an uair sin falbh agus dèan cinnteach gun dearg iad an t-airgead sin a ghluasad o Eilean a' Ghualainn, a-steach los gun dearg iad air drochaid dhòigheil - an rud a tha na daoine ag iarraidh - a dhèanamh.

"Chan e sin a tha mi a' cluinntinn a-nochd, 's chan eil mi toilichte idir mu dheidhinn," thuirt e.

'S e Stiùiriche Sheirbhisean Teicnigeach na Comhairle, Iain MacFhionnghain, a bha an urra ris a' choinneimh.

Ghabh e ris nach e freagairt coileanta a th' ann am planaichean na Comhairle airson Eilean a' Ghualainn, ach thuirt e gu bheil a' Chomhairle a' feuchainn ris a' chunnart bho stoirm leithid na tè mairbhtich a bh' ann bho chionn deich bliadhna, a lùghdachadh.

"Saoilidh mi gun do dh'aithnich daoine a-nochd nach cuir na molaidhean a th' againn airson Eilein a' Ghualainn às buileach don chunnart gum bi tuiltean ann ma thig stoirm eile den leithid san àm ri teachd," thuirt e.

"'S e na tha sinne a' feuchainn ri dhèanamh, sin a dhèanamh nas ao-coltaiche, agus a' bhuaidh a bheir leithid de stoirm sin air an àite a lùghdachadh."

Cho-dhùin a' choinneamh ge-tà, gun cuireadh a' Chomhairle litir mun chabhsair chun an Riaghaltais, às leth na coimhearsnachd.