Mar a chaidh gabhail ri brath Mhgr Salmond

Air fhoillseachadh
Tùs an deilbh, Not known
Fo-thiotal an deilbh,
Leigidh Ailig Salmond dheth a dhreuchd mar cheannard Pàrtaidh Nàiseanta na h-Alba, an SNP, an dèidh dà theirm a mhair 20 bliadhna uile gu lèir.

Tha am Prìomhaire, Daibhidh Camshron, air moladh a dhèanamh air "fìor thàlant agus faireachdainn" a' Phrìomh Mhinisteir, Ailig Salmond, a th' air innse gum bi e a' fàgail a dhreuchd.

Tha Mgr Salmond cuideachd a' dol a sheasamh sìos mar cheannard an SNP an dèidh don luchd-bhòtaidh neo-eisimeileachd a dhiùltadh.

Thuirt Nicola Sturgeon, a tha na leas-cheannard agus as coltaiche a dhol na àite, "nach smaoinicheadh i air pribhleid nas motha" na a dhol os cionn a' phàrtaidh.

Thuirt ceannard nan Làbarach, Ed Miliband, gur e "neach-poileataigs foghainteach" a bh' ann an Mgr Salmond.

Rinn Mgr Salmond brath aig a thaigh-còmhnaidh oifigeil, Taigh Bhòid ann an Dùn Èideann, an dèidh don iomairt 'Nas Fheàrr Còmhla' soirbheachadh san referendum 2,001,926 bhòt an aghaidh 1,617,989 aig 'Bu Chòir'.

Bhòt 55% den t-sluagh airson "Cha Bu Chòir" an aghaidh 45% airson "Bu Chòir".

Eas-aontaidhean

"Thuirt Mgr Camshron gun robh Mgr Salmond air a bhith "na Phrìomh Mhinistear èifeachdach a sheasadh a chòirichean an còmhnaidh".

Thuirt e: "Fhad 's a tha eas-aonta eatorrainn a thaobh a mhiann airson Alba sgaraichte, agus iomadach rud eile, tha spèis agus urram agam dha na rinn e airson poileataigs agus na beatha poblaich."

Thuirt ceannard nan Làbarach, Ed Miliband: "Ge bith dè ar n-eas-aontaidhean, chanadh e an còmhnaidh dè a bh' air aire agus tha e an còmhnaidh air seasamh a chòirichean."

Thuirt ceannard nan Làbarach ann an Alba, Johann NicLaomainn: "Thionndaidh Ailig Salmond pàrtaidh beag-chuid gu pàrtaidh dùbhlanach gu pàrtaidh an riaghaltas agus b' esan a bu choireach gun deach referendum a chumail mu Alba a bhith a' fàgail an Rìoghachd Aonaichte.

"Gun teagamh sam bith, tha e air a bhith na shàr laoch ann an eachdraidh phoileataigich na h-Alba."

Thuirt Ruth Davidson, ceannard nan Tòraidheach ann an Alba, gum bi co-dhùnadh Mhgr Salmond "na chuideachadh gus an dùthaich a thoirt air ais ri chèile a-rithist".

Thuirt i cuideachd: "Tha mi toilichte gu bheil am Prìomh Mhinistear a' dol a chumail a' dol ann an poileataigs na h-Alba.

'Caraid, treòraiche agus co-obraiche'

"Gheibh Alba buannachd às a chuid eòlais agus seirbheis agus sinn a' gluasad air adhart."

Thuirt Mgr Salmond gun leigeadh e dheth a dhreuchd mar cheannard an SNP aig co-labhairt a' phàrtaidh san t-Samhain.

Tùs an deilbh, Reuters
Fo-thiotal an deilbh,
Tha coltas gur h-i Nicola Sturgeon, a tha an-dràsta na Leas-Prìomh Mhinistear, an tagraiche as roghnaiche dreuchd Mgr Salmond a ghabhail.

Fàgaidh e a dhreuchd mar Phrìomh Mhinistear nuair a thaghas am pàrtaidh an ath cheannard ann am baileat bhallrachd.

Ach tha coltas gur h-i Nicola Sturgeon, a tha an-dràsta na Leas-Phrìomh Mhinistear, an tagraiche as roghnaiche.

Ann am brath-naidheachd, rinn i moladh air "a caraid, a treòraiche agus a co-obraiche airson còrr is 20 bliadhna".

"Stiùir e an SNP dhan riaghaltas agus tha e air fèin-mhisneachd às ùr a thoirt dhan dùthaich," thuirt i.

Thuirt i cuideachd: "Tha brath Ailig an-diugh gu do-sheachanta air ceist a thogail mu co-dhiù am bi mise nam thagraiche gus àite a ghabhail mar cheannard an SNP.

"Cha smaoinich mi air pribhleid nas motha na iarrtas a chur air adhart airson a bhith nam cheannard air a' phàrtaidh san deach mi an sàs agus mi dìreach 16 bliadhna de dh'aois. Ach, chan ann an-diugh a thèid an co-dhùnadh sin a dhèanamh."

'Beàrn mhòr'

Thuirt Rùnaire an Ionmhais, Iain Swinney, gun robh Mgr Salmond air "buannachdan iongantach" a lìbhrigeadh dhan SNP agus "leasachaidhean iongantach" do dh'Alba.

Thuirt Prìomh Mhinistear na Cuimrigh, Carwyn Jones, gum fàgadh Mgr Salmond "beàrn mhòr ann am poileataigs na h-Alba".

"'S e neach-poileataigs geur a th' ann a bha na cheannard dìoghrasach air a phàrtaidh agus air a' Phàrlamaid Albannaich," thuirt Mgr Jones.

Rinn ceannard a' Phàrtaidh Uaine an Alba, Patrick Harvie, moladh air a' phàirt a bh' aig Mgr Salmond ann a bhith "a' toirt atharrachaidh air ar cruth-tìre phoileataigeach".

Thuirt Grahame Smith, Rùnaire Còmhdhail nan Aonaidhean Ciùird an Alba: "Tha Ailig Salmond air a bhith ceannasach ann am poileataigs na h-Alba airson còrr is dà dheichead.

"Ge bith dè am beachd a th' agad air a chuid poileataigs, cha tèid thu às àicheach na choilean e gu poileataigeach."

Tuilleadh air an sgeulachd seo