Taghadh Chupa na Camanachd

Air fhoillseachadh

Chaidh na sgiobannan iomain a thèid an aghaidh a chèile airson iar-chuairtean deireannach Chupa na Camanachd nas fhaide den t-Samhradh, ainmeachadh.

Thèid Ceann a' Ghiuthsaich an aghaidh a' Ghearasdain air an 9mh den Lùnastal.

Thèid Camanachd an Eilein Sgitheanaich an aghaidh Ghlinn Urchadain air 16mh an Lùnastal.

Cluichear an dà gheama anns a' Ghearasdan.

Tuilleadh air an sgeulachd seo