NHS na Gàidhealtachd duilich

Air fhoillseachadh

Tha NHS na Gàidhealtachd air cantainn gu bheil iad duilich nach tug iad cùram ceart do dh'euslainteach le dementia.

Chaidh an duine, nach deach ainmeachadh, a thoirt gu Ospadal an Ràthaig Mhòir an Inbhir Nis anns an Fhaoilleach 2012 an dèidh do chuairt a thighinn air.

Ghabh buidheann fhaire ri gearain a rinn a bhean nach d'fhuair an duine cùram no leigheas a bha freagarrach.

Tha Ombudsman Sheirbheisean Poblach na h-Alba air grunnan mholaidhean a dhèanamh.

Thuirt bean an duine nach deach tomhas ceart a dhèanamh air a' chùram a bhiodh a dhìth air mus do dh'fhàg e an t-ospadal.

Chaidh co-dhùnadh gun robh i ceart.

Thuirt NHS na Gàidhealtachd gun robh iad a' gabhail ris na molaidhean a fhuair iad agus gun robh iad airson cantainn gu bheil iad duilich airson mar a dh'fhàilig iad an duine.