Freagairt an Riaghaltais air sgoiltean dùthchail

Air fhoillseachadh

Thuirt Rùnaire an Fhoghlaim, Mìcheal Russell, nach tèid sgoiltean dùthchail a dhùnadh às aonais dearbhaidh gun toir sin piseach air foghlam na cloinne.

Bha coimisean air foghlam dùthchail air moladh na riaghailtean atharrachadh gus am faodadh comhairlean sgoiltean a dhùnadh cho fad 's nach deadh cron a dhèanamh air oideachadh nan sgoilearan.

Dh'aontaich an Riaghaltas stiùireadh ùr a thoirt air ciamar a ghabhas sin dearbhadh.

Ach thuirt Mgr Russell nach atharraich an deuchainn a dhearbhas am faod sgoil dùnadh.