Fir Chlis

Air fhoillseachadh

Bidh fiolm caran neo-àbhaisteach ri fhaicinn ann na taighean-dealbh a dh'aithghearr.

Chuir còrr agus 1,500 duine den mhòr-shluagh pìosan fiolma air adhart airson Northern Lights agus chaidh cuid dhiubh sin a ghearradh còmhla.

B' e seo a' chiad uair a chaidh pròiseact mar seo fheuchainn.

Fo-thiotal a’ bhidio,
Andreas Wolff a' bruidhinn ri Àdhamh Ó Broin a bha an sàs anns an fhiolm Northern Lights.