Fàilte don bhlog ùr

Niall O'Gallagher
Fear-naidheachd poileataigeach
@BBCNiallOGon Twitter

Air fhoillseachadh

Ghluais am blog poileataigeach a-nis don dachaigh ùir spaideil seo.

Tha sinn an dòchas gun còrd an làrach ùr riubh, agus gum bi e nas fhasa dhuibh beachdan a chur rithe.

'S e àm air leth inntinneach a tha againn ann am poileataigs na h-Alba.

Tha ceist agus ceann-là na reifrinne air am foillseachadh.

A-nis dùil ri deasbad làidir fhad 's a thèid am bile tron Phàrlamaid Albannaich.

Bidh sibhse a' dèanamh ar dicheil an deasbad sin a leantainn.