Falaisgeirean air Ghàidhealtachd 's anns na h-Eileanan

Published
image captionTha na teintean ann an Gleann Eilg air a bhith a' dol fad làithean.
image captionChaidh na teintean gu math faisg air a' bhaile.
image captionTeine-coille os cionn Sròn an t-Sìthein.
image captionTeine-coille ann an Sròn an t-Sìthein.
image captionSgap an teine thar sgìre mhòr, Sròn an t-Sìthein.
image captionThòisich an teine taobh Tholstaidh bho Thuath dhan mhointeach ann an ceann a tuath Leòdhais.
image captionLuchd-smàlaidh a' strì ris an teine air mòinteach Tholstaidh bho Thuath, Eilean Leòdhais.
image captionTeintean ann an Eilean Lunga, Earra Ghaidheal.