BBC Naidheachdan

Coinneamhan Oighreachd nam Bagh

Published
image copyrightUndiscovered Scotland
image captionChuir mòr-chuid anns na Bàigh is ann an ceann a deas na Hearadh taic ris an oidhirp mar thà
Thathas ag amas air buidheann-stiùiridh a stèidheachadh son coimhead ri Oighreachd nam Bàgh agus Eilean Bhearnaraigh a cheannach dhan choimhearsnachd.
Bidh coinneamhan san t-Òb, sna Bàigh agus ann am Bearnaraigh Diluain.
Bhòt mòr-chuid anns na Hearadh mar thà son gluasad air adhart ri oidhirp am fearann a ghabhail os làimh, is thèid beachd muinntir Bhearnaraigh iarraidh aig a' choinneimh an sin Diluain.
'S e dleasdanas na buidhne-stiùiridh rannsachadh a dhèanamh air dè dìreach a bhiodh an lùib an oighreachd a cheannach agus dè na buannachdan agus cnapan-starra a bhiodh ann dha na daoine.

Taghadh

Thèid triùir a thaghadh sna Bàigh, triùir san t-Òb agus aon duine ann am Bearnaraigh.
Chan fhaod bhòtadh ach feadhainn a tha a' fuireach air an oighreachd, agus feumaidh buill na buidhne a bhith a' fuireach air an oighreachd cuideachd.
Thèid cuideachd feadhainn eile le eòlas sònraichte a thoirt air a' bhuidhinn-stiùiridh fhathast airson cuideachadh leis an oidhirp an oighreachd a cheannach.
Bidh na coinneamhan ann Diluain ann an Talla an t-Òib, Ionad nam Bàgh agus ann an Talla Coimhearsnachd Bhearnaraigh agus tòisichidh iad aig 7.30f.
Chaidh iarraidh air nas urrainn de mhuinntir an àite a dhol dha na coinneimhean, ge bith a bheil iad ag aontachadh ris a' phlana neo nach eil.