BBC Naidheachdan

Comataidh na h-Àrainneachd sa Ghearasdan

Published
Gheibh muinntir a' Ghearasdain cothrom beachd air Bile nan Tuathanasan Èisg aig Pàrlamaid na h-Alba a thoirt do Chomataidh Àrainneachd na Pàrlamaid.
Tha iad a' tadhail air an sgìre Dihaoine 's Disathairne (16/17mh an t-Samhain).
Coinnichidh iad, am measg eile, ris a' chompanaidh Marine Harvest.
Tha am Bile a' moladh san fharsainneachd riaghailtean nas treasa air tuathanasan èisg.
Chur còrr 's 1,000 duine beachd a-steach tro cho-chomhairleachadh phoblach air a' Bhile.