Cupa MhicAmhlaidh

Air fhoillseachadh
Fo-thiotal an deilbh,
Chaidh Cupa MhicAmhlaidh a stèidheachadh an 1946 le deasaiche an Oban Times, Flora NicAmhlaidh (faic gu h-àrd). Bha i a' faireachdainn gun robh àite ann son duais eile, nuair a bha Cupa na Camanachd is Cupa an t-Sutharlanaich seachad. B' ann san Òban a bha an fharpais stèidhichte bho thùs. Rinn Bail' Ùr an t-Slèibh a' chùis 4-1 air Baile a' Chaolais sa chiad chuairt dheireannaich an 1947.
Fo-thiotal an deilbh,
Cupa MhicAmhlaidh an 1947. 'S iad Ceann a' Ghiuthsaich an sgioba as soirbheachail ann an eachdraidh na farpais, is iad air Cupa MhicAmhlaidh a bhuannachadh 25 tursan.
Fo-thiotal an deilbh,
Suaicheantas Chomann MhicAmhlaidh bho 1947. B'e seo a' chiad fharpais shamhraidh ann an iomain, bliadhnaichean mòra mus do ghluais an seusan air fad gu mìosan an t-samhraidh ann an 2004.
Fo-thiotal an deilbh,
A' chiad sgioba a bhuannaich an cupa. Seo Bail` Ùr an t-Slèibh an 1947 le Cupa MhicIlleBhrath, Cupa na Camanachd is Cupa MhicAmhlaidh.
Fo-thiotal an deilbh,
A' chiad sgioba bho Chamanachd an Òbain a bhunnaich Cupa MhicAmhlaidh, an 1952. Tha iad air buannachadh 5 tursan uile gu lèir thuige seo. Bhuannaich Gleann Urchadain son a' chiad turas ann an 2012. Taing do stòras Uisdean MhicIllinneinn, Dhòmhnaill MhicAoidh, Jack Richmond agus do Stewart MacChoinnich bhon Oban Times airson nan dealbhan seo.

Tuilleadh air an sgeulachd seo