Thug luchd-saidheans rabhadh mu mhaorach Loch Liùrboist

Air fhoillseachadh

Tha luchd-saidheans a' toirt rabhadh do dhaoine gun maorach à Loch Liùrboist sna Lochan ann an Leòdhas ithe.

Fhuair sgioba a bha a' rannsachadh san locha às leth Bhuidhean Inbhean a' Bhìdh, gu bheil ìrean puinnsean maoraich nas àirde anns an uisge.

Tha iad ag ràdh gu faodadh e bhi cunnartach do dhaoine leithid feusgain às ithe.

Thathas a' cur soidhnichean an àrd ri taobh Loch Liùrboist a dh'ìnnse do dhaoine mun chunnart a dh'fhaodadh a bhi ann.

Chaidh iarraidh air buidhnean coimearsalta a bhios a' buain mhaorsgain san locha, gun a dhèanamh greis, gus an tuit ìrean algae san uisge.