Dealbhan Eachdraidheil Eireachdail

Published
image captionDrochaid ùr ga togail thairis air Abhainn Nis ann a 1947 agus ri taobh, an t-seann drochaid. Tha drochaid eadar-amail air an làimh dheis.
image captionAn t-Òban 1950
image captionAn Cànal Caileannach, Cille Mhàilidh 1950
image captionSluagh a' cruinneachadh air bruthaichean Abhainn Chluaidh son coimhead air RMS Queen Mary 's i air ùr-thogail ann a 1936.
image captionCaisteal Tioram, Muideart
image captionBàt'-iasgaich faisg air a' Bhruaich 1939.
image captionPàirce Hampden, Glaschu.