Ball-coise ionadail

Air fhoillseachadh

Liog Leòdhas is na Hearradh 02/07

Iar-cuairtean deireannach Cupa RJ MhicLeòid 30/06

(Èirisgeigh an aghaidh Saints anns a' Chuairt Dheireanach)

Lìog an Eilein Sgitheanaich is Loch Aillse27/06

Cupa Jock Stein (Cuairt Dheireannach)29/06

Cupa Amaiteareach na Gàidhealtachd30/06