Gearanan mu chosgaisean Argos ùir an Steòrnabhagh

  • Air fhoillseachadh
Fo-thiotal a’ bhidio,

Draghan mu chosgaisean Argos

Tha gearanan air togail ceann mu cho àrd sa tha na cosgaisean a tha an luib a bhith a' ceannach cuid a stuth aig bùth ùr Argos ann an Steòrnabhagh.

A rèir cuid chaidh iarraidh orra faisg air leth-cheud not a phàigheadh airson stuth a thoirt a-nall bho thìr-mòr.

Seo nuair nach eil e ri fhaighinn anns a' bhùth air an là sin fhèin.

Thuirt Argos gu bheil na cosgaisean cho àrd air sgàth 's cho daor sa tha e bathar a ghiulain a Leòdhas.

Dh'fhosgladh a' bhùth ùr aig Argos ann an Steòrnabhagh Disathairne sa chaidh.

Mì-thoilichte

Nochd gearanan bhon uairsin bho dhaoine a bha a' feuchainn ri rudan mòra a cheannach.

Chaidh innse dhaibh gum biodh aca ri £48.95 a phàigheadh airson stuth a thoirt a Steòrnabhagh.

Thuirt Argos gur e an aon chosgais a bhiodh ann airson aon rud neo 100 rud.

Tha Terri NicFhearghais am measg an fheadhainn a tha mì-thoilichte.

Dh'fheuch ise ri sèithear a cheannach agus chaidh innse dhith mun chosgais a bharrachd

"Bha an sèithear a' dol a chosg £99, so bhiodh agam ris an dàrna leth den phrìs a phàigheadh na luach an t-sèitheir mar sin cha robh e a' dèanamh ciall sam bith agus bha agam ri coiseachd a-mach.

Thuirt neach-labhairt Argos gu bheil cosgais eadar-dhealaichte a' bualadh air rudan mòra a dh'fheumas iad a ghiulain bho thìr-mòr.

"Tha seo ri linn chosgaisean a bharrachd airson na rudan mòra seo a ghiulain dhan luchd-ceannachd agus gur e £48.95 an cosgais airson sin, agus nach eil diofar ann mu cia mheud rud a thathar ag iarraidh.