P

Air fhoillseachadh

partaidh dùbhlanach: opposition party

peanas: punishment, penalty

peilear: bullet

prìomhachas: priority

Prìomhaire: Prime Minister

piseach: improvement

passionate: dìoghrasach

pasture: ionaltradh

patient: euslainteach

peace agreement: aonta-shìthe

petition: athchuinge

philosophy: feallsanachd

pilgrimage: torramh

planning permission: cead-dealbhachaidh

pondering: a' cnuasachadh

presbytery: clèir

pressure: ìmpidh

Prestonpans: Monadh an t-Sonais

Prime Minister: Prìomhaire

pump: inneal taosgaidh