Allan Henderson
https://static.bbc.co.uk/music_clips/3.0.31.1/img/default_artist_images/pop1.jpg
https://musicbrainz.org/artist/8d7d6b9a-d507-458d-8b00-e47450549845
Allan Henderson


Allan Henderson Tracks

Allan Henderson
Oran Talaidh an Eich Uisge
https://static.bbc.co.uk/music_clips/3.0.31.1/img/track_fallback.png
link
Oran Talaidh an Eich Uisge

Sort by

Allan Henderson
Dr Allan MacDonald / Chaneil Fonn Air An Nighean Dubh / Sgitheanach An Earbaill Fhada / Dè Tha Sibh Ris, A Chaluim Mhòir
https://static.bbc.co.uk/music_clips/3.0.31.1/img/track_fallback.png
link
Dr Allan MacDonald / Chaneil Fonn Air An Nighean Dubh / Sgitheanach An Earbaill Fhada / Dè Tha Sibh Ris, A Chaluim Mhòir
Allan Henderson
A Tune For Morag/Sandra Kirsteen's Reel/The Fungus Reel
https://static.bbc.co.uk/music_clips/3.0.31.1/img/track_fallback.png
link
A Tune For Morag/Sandra Kirsteen's Reel/The Fungus Reel
Allan Henderson
Mrs Ramsay of Barton; Nighean aig a' Chota Bhuidhe; Jenny's Wedding; Glen & Carl; Irish Re
https://static.bbc.co.uk/music_clips/3.0.31.1/img/track_fallback.png
link
Mrs Ramsay of Barton; Nighean aig a' Chota Bhuidhe; Jenny's Wedding; Glen & Carl; Irish Re
Allan Henderson
Oran Talaidh an Eich Uisge
https://static.bbc.co.uk/music_clips/3.0.31.1/img/track_fallback.png
link
Oran Talaidh an Eich Uisge
Allan Henderson
An Cruadal A Bh'Ann / Dugald Gillespie
https://static.bbc.co.uk/music_clips/3.0.31.1/img/track_fallback.png
link
An Cruadal A Bh'Ann / Dugald Gillespie
Allan Henderson
Farewell and Remember Me
https://static.bbc.co.uk/music_clips/3.0.31.1/img/track_fallback.png
link
Farewell and Remember Me
Allan Henderson
Maighread's Tune
https://static.bbc.co.uk/music_clips/3.0.31.1/img/track_fallback.png
link
Maighread's Tune
Allan Henderson
BHA BUACHAILLEAN AN DUTHAICH SHEAR
https://static.bbc.co.uk/music_clips/3.0.31.1/img/track_fallback.png
link
BHA BUACHAILLEAN AN DUTHAICH SHEAR

BHA BUACHAILLEAN AN DUTHAICH SHEAR

Performer
Iain MacFarlane
Kenna Campbell
FALKIRK JUNIOR GAELIC CHOIR
Mary Ann Kennedy
Allan Henderson
An Deireadh - An Cruadal a Bh'ann / Dugald Gillespie
https://static.bbc.co.uk/music_clips/3.0.31.1/img/track_fallback.png
link
An Deireadh - An Cruadal a Bh'ann / Dugald Gillespie
Catherine‐Ann MacPhee
Nuair A Rainig Mi'm Baile
https://static.bbc.co.uk/music_clips/3.0.31.1/img/track_fallback.png
link
Nuair A Rainig Mi'm Baile
Sineag MacIntyre & Allan Henderson
Buth Dhomhnall 'Ic Leoid
https://static.bbc.co.uk/music_clips/3.0.31.1/img/track_fallback.png
link
Buth Dhomhnall 'Ic Leoid

Buth Dhomhnall 'Ic Leoid

Performer
Sineag MacIntyre
Allan Henderson
Farewell My Love And Remember Me / Maili Dhonn
https://static.bbc.co.uk/music_clips/3.0.31.1/img/track_fallback.png
link
Farewell My Love And Remember Me / Maili Dhonn
Alice Murray, Allan Henderson, Decker Forrest, Eilidh MacFadyen & Murdo Cameron
The Maid On The Green / Bronni's Blue Brozzi / Donnie MacGregor
https://static.bbc.co.uk/music_clips/3.0.31.1/img/track_fallback.png
link
The Maid On The Green / Bronni's Blue Brozzi / Donnie MacGregor

The Maid On The Green / Bronni's Blue Brozzi / Donnie MacGregor

Performer
Alice Murray
Decker Forrest
Eilidh MacFadyen
Murdo Cameron
Allan Henderson
An Cluinn Thu Mi Mo Nighean Donn
https://static.bbc.co.uk/music_clips/3.0.31.1/img/track_fallback.png
link
An Cluinn Thu Mi Mo Nighean Donn
Allan Henderson
The Irish Gigolo/The Back Of The Change House/Caristiona Chaimbuel/Ashley's Strathspey
https://static.bbc.co.uk/music_clips/3.0.31.1/img/track_fallback.png
link
The Irish Gigolo/The Back Of The Change House/Caristiona Chaimbuel/Ashley's Strathspey
Allan Henderson
Mrs Ramsay Of Barton / Nighean Aig A' Chota Bhuidhe / Jenny's Wedding
https://static.bbc.co.uk/music_clips/3.0.31.1/img/track_fallback.png
link
Mrs Ramsay Of Barton / Nighean Aig A' Chota Bhuidhe / Jenny's Wedding
Alasdair Murray, Allan Henderson, Decker Forrest, Eilidh Macfadyen & Murdo Cameron
The Maid On The Green / Bronni's Blue Brozzi / Donnie MacGregor
https://static.bbc.co.uk/music_clips/3.0.31.1/img/track_fallback.png
link
The Maid On The Green / Bronni's Blue Brozzi / Donnie MacGregor

The Maid On The Green / Bronni's Blue Brozzi / Donnie MacGregor

Performer
Alasdair Murray
Decker Forrest
Eilidh Macfadyen
Murdo Cameron
Last played on
Allan Henderson
Rannan Breugach
https://static.bbc.co.uk/music_clips/3.0.31.1/img/track_fallback.png
link
Rannan Breugach

Rannan Breugach

Performer
Kenna Campbell
Mary Ann Kennedy
Allan Henderson
Tom Clark's Trip To Russia
https://static.bbc.co.uk/music_clips/3.0.31.1/img/track_fallback.png
link
Tom Clark's Trip To Russia
Allan Henderson
Slàinte Bhon t-Seann Dùthaich
https://static.bbc.co.uk/music_clips/3.0.31.1/img/track_fallback.png
link
Slàinte Bhon t-Seann Dùthaich
Allan Henderson
A Tune For Morag
https://static.bbc.co.uk/music_clips/3.0.31.1/img/track_fallback.png
link
A Tune For Morag
Load more tracks

Back to artist