Iain Mackay
https://static.bbc.co.uk/music_clips/3.0.31.1/img/default_artist_images/pop1.jpg
https://musicbrainz.org/artist/62d3407a-4d42-4b34-b0ae-528f60ab557b
Iain Mackay


Iain Mackay Tracks

Sort by

Iain Mackay
MO CHAILIN BHEAG DHONN
https://static.bbc.co.uk/music_clips/3.0.31.1/img/track_fallback.png
link
MO CHAILIN BHEAG DHONN
Iain Mackay
LAG NAN CRUACHAN
https://static.bbc.co.uk/music_clips/3.0.31.1/img/track_fallback.png
link
LAG NAN CRUACHAN
Iain Mackay
Mor Nighean A ' Ghibearlain
https://static.bbc.co.uk/music_clips/3.0.31.1/img/track_fallback.png
link
Mor Nighean A ' Ghibearlain
Iain Mackay
's E Siabost As Boidhche Leam
https://static.bbc.co.uk/music_clips/3.0.31.1/img/track_fallback.png
link
's E Siabost As Boidhche Leam
Alex Murdo MacLeod & Iain Mackay
Bha Mi Latha Samhraidh A Steòrnabhagh
https://static.bbc.co.uk/music_clips/3.0.31.1/img/track_fallback.png
link
Bha Mi Latha Samhraidh A Steòrnabhagh
Alex Murdo MacLeod & Iain Mackay
Eilidh
https://static.bbc.co.uk/music_clips/3.0.31.1/img/track_fallback.png
link
Eilidh

Eilidh

Performer
Alex Murdo MacLeod
Iain Mackay
Mo Ghleannan Taobh Loch Lìobhann
https://static.bbc.co.uk/music_clips/3.0.31.1/img/track_fallback.png
link
Mo Ghleannan Taobh Loch Lìobhann
Alex Murdo MacLeod & Iain Mackay
Och Nan Och Tha Mi Fo Mhulad
https://static.bbc.co.uk/music_clips/3.0.31.1/img/track_fallback.png
link
Och Nan Och Tha Mi Fo Mhulad
Alex Murdo MacLeod & Iain Mackay
An Caiora
https://static.bbc.co.uk/music_clips/3.0.31.1/img/track_fallback.png
link
An Caiora

An Caiora

Performer
Alex Murdo MacLeod
Iain Mackay
Gaol na h-Oige
https://static.bbc.co.uk/music_clips/3.0.31.1/img/track_fallback.png
link
Gaol na h-Oige
Iain Mackay
MO NIGHEAN DONN 'S TOIGH LEAM THU
https://static.bbc.co.uk/music_clips/3.0.31.1/img/track_fallback.png
link
MO NIGHEAN DONN 'S TOIGH LEAM THU
Iain Mackay
Gur Moch Rinn Mi Dusgadh
https://static.bbc.co.uk/music_clips/3.0.31.1/img/track_fallback.png
link
Gur Moch Rinn Mi Dusgadh
Iain Mackay
Theid Mi Cuid A Ruit
https://static.bbc.co.uk/music_clips/3.0.31.1/img/track_fallback.png
link
Theid Mi Cuid A Ruit
Iain Mackay
BLUE ON GREEN
https://static.bbc.co.uk/music_clips/3.0.31.1/img/track_fallback.png
link
BLUE ON GREEN
Iain Mackay
An Teid Thu Leam Air Bharr Nan Tonnan
https://static.bbc.co.uk/music_clips/3.0.31.1/img/track_fallback.png
link
An Teid Thu Leam Air Bharr Nan Tonnan
Iain Mackay
An teid thu leam a ribhinn mhaiseach
https://static.bbc.co.uk/music_clips/3.0.31.1/img/track_fallback.png
link
An teid thu leam a ribhinn mhaiseach
Iain Mackay
Taobh Loch Liobhann
https://static.bbc.co.uk/music_clips/3.0.31.1/img/track_fallback.png
link
Taobh Loch Liobhann
Iain Mackay
Eilidh
https://static.bbc.co.uk/music_clips/3.0.31.1/img/track_fallback.png
link
Eilidh
Alasdair MacDonald & Iain Mackay
Tiugainn Leam A Rìbhinn Òg
https://static.bbc.co.uk/music_clips/3.0.31.1/img/track_fallback.png
link
Tiugainn Leam A Rìbhinn Òg

Tiugainn Leam A Rìbhinn Òg

Performer
Alasdair MacDonald
Iain Mackay
Thoir Mo Shoraidh Thar Ghunnaidh
https://static.bbc.co.uk/music_clips/3.0.31.1/img/track_fallback.png
link
Thoir Mo Shoraidh Thar Ghunnaidh
Iain Mackay
M'eudail Air Do Shuilean Donna/Larach Do Thacaidean
https://static.bbc.co.uk/music_clips/3.0.31.1/img/track_fallback.png
link
M'eudail Air Do Shuilean Donna/Larach Do Thacaidean
Iain Mackay
SAOILL AN TILL MI CHAOIDH
https://static.bbc.co.uk/music_clips/3.0.31.1/img/track_fallback.png
link
SAOILL AN TILL MI CHAOIDH
Iain Mackay
Is Truagh nach Robh Mi Comhla Riut
https://static.bbc.co.uk/music_clips/3.0.31.1/img/track_fallback.png
link
Is Truagh nach Robh Mi Comhla Riut
Iain Mackay
Dìreadh Nam Beann Arda
https://static.bbc.co.uk/music_clips/3.0.31.1/img/track_fallback.png
link
Dìreadh Nam Beann Arda
Iain Mackay
EILEAN BEAG LEODHAIS
https://static.bbc.co.uk/music_clips/3.0.31.1/img/track_fallback.png
link
EILEAN BEAG LEODHAIS
Iain Mackay
E Ho Ro Mo Nighean Donn
https://static.bbc.co.uk/music_clips/3.0.31.1/img/track_fallback.png
link
E Ho Ro Mo Nighean Donn
Iain Mackay
Bha Mi Feasgar Samhraidh A Steornabhagh
https://static.bbc.co.uk/music_clips/3.0.31.1/img/track_fallback.png
link
Bha Mi Feasgar Samhraidh A Steornabhagh
Iain Mackay
Cath Ghairidheach
https://static.bbc.co.uk/music_clips/3.0.31.1/img/track_fallback.png
link
Cath Ghairidheach
Iain Mackay
's Truagh Nach Do Dh'fhuirich Mi Tioram Air Tir
https://static.bbc.co.uk/music_clips/3.0.31.1/img/track_fallback.png
link
's Truagh Nach Do Dh'fhuirich Mi Tioram Air Tir
Iain Mackay
Ochoin A Rìgh, Gur E Mi Tha Muladach
https://static.bbc.co.uk/music_clips/3.0.31.1/img/track_fallback.png
link
Ochoin A Rìgh, Gur E Mi Tha Muladach
Iain Mackay
A CHAILIN ALAINN
https://static.bbc.co.uk/music_clips/3.0.31.1/img/track_fallback.png
link
A CHAILIN ALAINN

A CHAILIN ALAINN

Performer
Kenny Macdonald
Load more tracks

Performances & Interviews from Similar Artists

Back to artist