Christine Primrose

Christine Primrose
https://static.bbc.co.uk/music_clips/3.0.29/img/default_artist_images/pop2.jpg
https://musicbrainz.org/artist/53400803-6b77-494f-8711-f9612a1a37a1
Christine Primrose


Christine Primrose Tracks

Sort by

Christine Primrose
Suirghe Na h-Oidhche
https://static.bbc.co.uk/music_clips/3.0.29/img/track_fallback.png
link
Suirghe Na h-Oidhche
Christine Primrose
Oran Mu'n Ghruagaich
https://static.bbc.co.uk/music_clips/3.0.29/img/track_fallback.png
link
Oran Mu'n Ghruagaich
Christine Primrose
Seathan
https://static.bbc.co.uk/music_clips/3.0.29/img/track_fallback.png
link
Seathan
Christine Primrose
Thig An Smeorach As T-Earrach
https://static.bbc.co.uk/music_clips/3.0.29/img/track_fallback.png
link
Thig An Smeorach As T-Earrach
Christine Primrose
Oganaich An Or-Fhuilt Bhuidhe - The Young Man With The Golden Yellow Hair
https://static.bbc.co.uk/music_clips/3.0.29/img/track_fallback.png
link
Oganaich An Or-Fhuilt Bhuidhe - The Young Man With The Golden Yellow Hair
Christine Primrose
Càrlabhagh
https://static.bbc.co.uk/music_clips/3.0.29/img/track_fallback.png
link
Càrlabhagh
Christine Primrose
An Gille Dubh Cha Treig Mi
https://static.bbc.co.uk/music_clips/3.0.29/img/track_fallback.png
link
An Gille Dubh Cha Treig Mi
Christine Primrose
Coille an Fhasaich
https://static.bbc.co.uk/music_clips/3.0.29/img/track_fallback.png
link
Coille an Fhasaich
Christine Primrose
Am Fleasgach Dualach
https://static.bbc.co.uk/music_clips/3.0.29/img/track_fallback.png
link
Am Fleasgach Dualach
Christine Primrose
Mo Cheist Am Fear Ban
https://static.bbc.co.uk/music_clips/3.0.29/img/track_fallback.png
link
Mo Cheist Am Fear Ban
Christine Primrose
TOM AN T-SEARRAICH
https://static.bbc.co.uk/music_clips/3.0.29/img/track_fallback.png
link
TOM AN T-SEARRAICH
Christine Primrose
'N Ath Bhanais Bhois Agam
https://static.bbc.co.uk/music_clips/3.0.29/img/track_fallback.png
link
'N Ath Bhanais Bhois Agam
Christine Primrose
Fadachd An T-Seoladair
https://static.bbc.co.uk/music_clips/3.0.29/img/track_fallback.png
link
Fadachd An T-Seoladair
Christine Primrose
Bothan Àirigh Am Bràigh' Raithneach
https://static.bbc.co.uk/music_clips/3.0.29/img/track_fallback.png
link
Bothan Àirigh Am Bràigh' Raithneach
Christine Primrose
Baile M'Àrach
https://static.bbc.co.uk/music_clips/3.0.29/img/track_fallback.png
link
Baile M'Àrach
Christine Primrose
Filoro
https://static.bbc.co.uk/music_clips/3.0.29/img/track_fallback.png
link
Filoro
Christine Primrose
Oganaich An Oir Fhuilt Bhuidhe
https://static.bbc.co.uk/music_clips/3.0.29/img/track_fallback.png
link
Oganaich An Oir Fhuilt Bhuidhe
Battlefield Band
Mo Bhuachaill Dubh Dhonn
https://ichef.bbci.co.uk/images/ic/256x256/p02jrp8m.jpg
link
Mo Bhuachaill Dubh Dhonn
Christine Primrose
Thug Mi Mo Làmh Don Eileanach
https://static.bbc.co.uk/music_clips/3.0.29/img/track_fallback.png
link
Thug Mi Mo Làmh Don Eileanach
Brian Ó hEadhra
An till mi tuilleadh a Leodhas
https://static.bbc.co.uk/music_clips/3.0.29/img/track_fallback.png
link
An till mi tuilleadh a Leodhas
Christine Primrose
Aodann Srath Bhàin
https://static.bbc.co.uk/music_clips/3.0.29/img/track_fallback.png
link
Aodann Srath Bhàin
Christine Primrose
'N Teid Thu Leam Mo Nighean Donn?
https://static.bbc.co.uk/music_clips/3.0.29/img/track_fallback.png
link
'N Teid Thu Leam Mo Nighean Donn?
Christine Primrose
Carlobhagh
https://static.bbc.co.uk/music_clips/3.0.29/img/track_fallback.png
link
Carlobhagh
Christine Primrose
An Gille Dubh Ciar-Dhubh (The Dark Swarthy Lad)
https://static.bbc.co.uk/music_clips/3.0.29/img/track_fallback.png
link
An Gille Dubh Ciar-Dhubh (The Dark Swarthy Lad)
Christine Primrose
Tha thide agam eirigh
https://static.bbc.co.uk/music_clips/3.0.29/img/track_fallback.png
link
Tha thide agam eirigh
Christine Primrose
Tha M'Eudail Is M'Aighear 'S Mo Ghradh
https://static.bbc.co.uk/music_clips/3.0.29/img/track_fallback.png
link
Tha M'Eudail Is M'Aighear 'S Mo Ghradh
Christine Primrose
Dheanainn Sugradh Ris An Nigh'n Dubh
https://static.bbc.co.uk/music_clips/3.0.29/img/track_fallback.png
link
Dheanainn Sugradh Ris An Nigh'n Dubh
Battlefield Band
An Gille Mear
https://ichef.bbci.co.uk/images/ic/256x256/p02jrp8m.jpg
link
An Gille Mear
Christine Primrose
An-Raoir Bha Mi Coiseachd (Last Night I Was Walking)
https://static.bbc.co.uk/music_clips/3.0.29/img/track_fallback.png
link
An-Raoir Bha Mi Coiseachd (Last Night I Was Walking)
Alison Kinnaird
Tha na h-uain air an Tulaich
https://static.bbc.co.uk/music_clips/3.0.29/img/track_fallback.png
link
Tha na h-uain air an Tulaich
Christine Primrose
Bean A' Chotain Ruaidh
https://static.bbc.co.uk/music_clips/3.0.29/img/track_fallback.png
link
Bean A' Chotain Ruaidh
Alison Kinnaird
Coinnichidh mi an Gleann an Fhraoich
https://static.bbc.co.uk/music_clips/3.0.29/img/track_fallback.png
link
Coinnichidh mi an Gleann an Fhraoich
Christine Primrose
Ochoin A Righ
https://static.bbc.co.uk/music_clips/3.0.29/img/track_fallback.png
link
Ochoin A Righ
Christine Primrose
Morag Leat Shiubhlainn
https://static.bbc.co.uk/music_clips/3.0.29/img/track_fallback.png
link
Morag Leat Shiubhlainn
Christine Primrose
O Leannain
https://static.bbc.co.uk/music_clips/3.0.29/img/track_fallback.png
link
O Leannain
Load more tracks

Back to artist