The MacDonald Sisters

The MacDonald Sisters
https://static.bbc.co.uk/music_clips/3.0.29/img/default_artist_images/pop1.jpg
https://musicbrainz.org/artist/4d9d42eb-232b-4668-9b2e-4ed3ebe4cadc
The MacDonald Sisters


The MacDonald Sisters Tracks

Sort by

The MacDonald Sisters
Greas Ort Dhachaigh A Dh'eilean An Fhraoich
https://static.bbc.co.uk/music_clips/3.0.29/img/track_fallback.png
link
Greas Ort Dhachaigh A Dh'eilean An Fhraoich
The MacDonald Sisters
Orain Luaidh: 's Trom An T Eallach An Gaol/Is Guirme Do Shuil/Him Eile Hog I O/Air Fal Il
https://static.bbc.co.uk/music_clips/3.0.29/img/track_fallback.png
link
Orain Luaidh: 's Trom An T Eallach An Gaol/Is Guirme Do Shuil/Him Eile Hog I O/Air Fal Il
The MacDonald Sisters
Bail' Inbhir Aora
https://static.bbc.co.uk/music_clips/3.0.29/img/track_fallback.png
link
Bail' Inbhir Aora
The MacDonald Sisters
Mhic Iarla nam Bratach Bàna
https://static.bbc.co.uk/music_clips/3.0.29/img/track_fallback.png
link
Mhic Iarla nam Bratach Bàna
The MacDonald Sisters
Geallach Abuchaidh an Eorna
https://static.bbc.co.uk/music_clips/3.0.29/img/track_fallback.png
link
Geallach Abuchaidh an Eorna
The MacDonald Sisters
Puirt A Beul: Riobainean Ribhach/Cur Nan Gobhar/Nighean Nac Cailliche/'s Ann An Ile
https://static.bbc.co.uk/music_clips/3.0.29/img/track_fallback.png
link
Puirt A Beul: Riobainean Ribhach/Cur Nan Gobhar/Nighean Nac Cailliche/'s Ann An Ile
The MacDonald Sisters
Far Am Bi Mi Fhin
https://static.bbc.co.uk/music_clips/3.0.29/img/track_fallback.png
link
Far Am Bi Mi Fhin
The MacDonald Sisters
Ribeanan Riobhach / Cuir Nan Gobha / Jighean Na Caillich / San Nan Ile
https://static.bbc.co.uk/music_clips/3.0.29/img/track_fallback.png
link
Ribeanan Riobhach / Cuir Nan Gobha / Jighean Na Caillich / San Nan Ile
The MacDonald Sisters
An Ataireachd Ard
https://static.bbc.co.uk/music_clips/3.0.29/img/track_fallback.png
link
An Ataireachd Ard
Macdonald Sisters
EILEAN MO GHAOIL IS CAOMH LEAM EILEAN MO GHRAIDH
https://static.bbc.co.uk/music_clips/3.0.29/img/track_fallback.png
link
EILEAN MO GHAOIL IS CAOMH LEAM EILEAN MO GHRAIDH
The MacDonald Sisters
'S Guirme Do Shuil/Him Eile Hogi O/Air Fail Ilo
https://static.bbc.co.uk/music_clips/3.0.29/img/track_fallback.png
link
'S Guirme Do Shuil/Him Eile Hogi O/Air Fail Ilo
The MacDonald Sisters
Mhorag Leat Shiubhlainn
https://static.bbc.co.uk/music_clips/3.0.29/img/track_fallback.png
link
Mhorag Leat Shiubhlainn
The MacDonald Sisters
SIUTHAD A BHALACHAIBH/DOMHNALL BEAG AN T-SIUCAIR
https://static.bbc.co.uk/music_clips/3.0.29/img/track_fallback.png
link
SIUTHAD A BHALACHAIBH/DOMHNALL BEAG AN T-SIUCAIR
The MacDonald Sisters
I Bhi Ada/'s Ioma Rud A Chunna Mi/Ciamar A Ni Mi An Dannsa Direach
https://static.bbc.co.uk/music_clips/3.0.29/img/track_fallback.png
link
I Bhi Ada/'s Ioma Rud A Chunna Mi/Ciamar A Ni Mi An Dannsa Direach
The MacDonald Sisters
's Trim An T Eallach An Gaol/Is Guirme Do Shuil/Him Eile Hog I O/Air Fail Il O
https://static.bbc.co.uk/music_clips/3.0.29/img/track_fallback.png
link
's Trim An T Eallach An Gaol/Is Guirme Do Shuil/Him Eile Hog I O/Air Fail Il O
The MacDonald Sisters
'S FHADA LEAM AN OIDHCHE GHEAMHRAIDH
https://static.bbc.co.uk/music_clips/3.0.29/img/track_fallback.png
link
'S FHADA LEAM AN OIDHCHE GHEAMHRAIDH
The MacDonald Sisters
horo bhodachain
https://static.bbc.co.uk/music_clips/3.0.29/img/track_fallback.png
link
horo bhodachain
The MacDonald Sisters
Puirt A Beul: Co Th'ann Ach Anna Mo Nighean/Hi Ho Somhairle
https://static.bbc.co.uk/music_clips/3.0.29/img/track_fallback.png
link
Puirt A Beul: Co Th'ann Ach Anna Mo Nighean/Hi Ho Somhairle
The MacDonald Sisters
Dheidhinn leat a dhâ??Uibhist
https://static.bbc.co.uk/music_clips/3.0.29/img/track_fallback.png
link
Dheidhinn leat a dhâ??Uibhist
The MacDonald Sisters
Hug Oreann Oro Gur Toigh Leam Fhein Thu
https://static.bbc.co.uk/music_clips/3.0.29/img/track_fallback.png
link
Hug Oreann Oro Gur Toigh Leam Fhein Thu
The MacDonald Sisters
Calum Sgaire
https://static.bbc.co.uk/music_clips/3.0.29/img/track_fallback.png
link
Calum Sgaire
The MacDonald Sisters
Arsa An Gobha
https://static.bbc.co.uk/music_clips/3.0.29/img/track_fallback.png
link
Arsa An Gobha
The MacDonald Sisters
Domhnall Maggie/Ruidhleadh Na Coillich Dhubha
https://static.bbc.co.uk/music_clips/3.0.29/img/track_fallback.png
link
Domhnall Maggie/Ruidhleadh Na Coillich Dhubha
Load more tracks

Back to artist