1

บทเรียน 1: You Ask We Answer Thai
Everything you need to know to become a better English speaker

เลือกบทเรียน

 1. 1 You Ask We Answer Thai
 • เสร็จสมบูรณ์

  บทเรียนย่อย 1

  1 แบบฝึกหัด

  4 reasons to use the passive

  29 May 2018

  Today's question from Thailand is about when to use the active and the passive forms - join Sian and Clare as they answer this question and share with you 4 occasions when you should use the passive structure.
  วันนี้เรามีคำถามจากท่านผู้ชมชาวไทย ถึงการใช้รูปประโยค active และ passive ค่ะ มาดูคลิปที่ชานและแคลร์ตอบข้อสงสัย พร้อมแนะนำ 4 กรณีการใช้รูปประโยค passive ค่ะ

 • เสร็จสมบูรณ์

  บทเรียนย่อย 2

  1 แบบฝึกหัด

  Vocabulary for fitness!

  14 Jun 2018

  Today's question from Thailand is about fitness vocabulary - join Sian and Clare in the gym to learn lots of great words to use when you're doing exercise!
  วันนี้มีคำถามจากท่านผู้ชมชาวไทยถึงคำศัพท์เกี่ยวกับฟิตเนสค่ะ ตามชานกับแคลร์ไปออกกำลังและเรียนรู้หลากหลายคำศัพท์เกี่ยวกับการออกกำลังกันนะคะ!

 • เสร็จสมบูรณ์

  บทเรียนย่อย 3

  1 แบบฝึกหัด

  How to use 'a', 'an' and 'the'

  12 Jul 2018

  คำถามภาษาอังกฤษจากคุณผู้ชมชาวไทยประจำวันนี้ เป็นเรื่องคำนำหน้านามค่ะ ตามชานและแคลร์มาทำความเข้าใจกับการใช้ ‘a’, ‘an’ และ ‘the’ กันนะคะ
  Today's question from Thailand is about articles - join Sian and Clare to learn when to use 'a', 'an' and 'the'.

 • เสร็จสมบูรณ์

  บทเรียนย่อย 4

  1 แบบฝึกหัด

  Common metaphors - part 1

  26 Jul 2018

  คำถามจากคุณผู้ชมชาวไทยประจำวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับ คำอุปมา ค่ะ ตามชานและแคลร์ไปรู้จักสี่คำอุปมาภาษาอังกฤษ ในหัวข้อเกี่ยวกับการมองเห็นและความเข้าใจกันค่ะ
  Today's question from Thailand is about metaphors - join Sian and Clare to learn four common English metaphors on the theme of seeing as understanding.

 • เสร็จสมบูรณ์

  บทเรียนย่อย 5

  1 แบบฝึกหัด

  Prepositions - how to use at, on and in

  23 Aug 2018

  วันนี้เรามีคำถามจากท่านผู้ชมชาวไทย ถึงการใช้คำบุพบทค่ะ มาดูคลิปที่ชานและแคลร์ตอบข้อสงสัย พร้อมแนะนำกฎการใช้ at, on, และ in ค่ะ
  Today's question from Thailand is about prepositions - join Sian and Clare to learn some rules for when you can use at, on and in.

 • เสร็จสมบูรณ์

  บทเรียนย่อย 6

  1 แบบฝึกหัด

  English greetings

  06 Sep 2018

  วันนี้เรามาตอบข้อสงสัยของคุณผู้ชมชาวไทย เรื่องมารยาทการทักทายของชาวอังกฤษค่ะ ตามชานกับแคลร์ไปดูกันนะคะว่าการทักทายเพื่อน และคนที่เพิ่งรู้จักแตกต่างกันอย่างไร
  Today's question from Thailand is about the etiquette for greeting people in the UK.  Join Sian and Clare to find out how to greet friends and people you don't know in the UK.

 • เสร็จสมบูรณ์

  บทเรียนย่อย 7

  1 แบบฝึกหัด

  5 Words that sound the same but have a different meaning

  04 Oct 2018

  วันนี้มีคำถามจากคุณผู้ชมชาวไทย เรื่องคำในภาษาอังกฤษที่ออกเสียงเหมือนกัน แต่ความหมายต่างกันค่ะ ติดตามจากชานและแคลร์นะคะ ทั้งสองคนมีมุกตลกมาฝากด้วยค่ะ!
  Today's question from Thailand is about English words that sound the same but have different meanings. Join Sian and Clare to find out five pairs of words that have the same pronunciation, but different meanings - and to hear two terrible jokes!

 • เสร็จสมบูรณ์

  บทเรียนย่อย 8

  1 แบบฝึกหัด

  Metaphors for happiness and sadness

  15 Oct 2018

  วันนี้เรามีคำถามจากคุณผู้ชมชาวไทยเรื่องการใช้คำอุปมาในภาษาอังกฤษค่ะ ตามชานและแคลร์มาศึกษาคำอุปมาเกี่ยวกับความเศร้าและความสุขกันนะคะ
  Today's question from Thailand is about English metaphors. Join Sian and Clare to learn some metaphors relating to feeling happy and feeling sad.

 • เสร็จสมบูรณ์

  บทเรียนย่อย 9

  1 แบบฝึกหัด

  How to use 'used to'

  14 Nov 2018

  วันนี้เรามีคำถามจากคุณผู้ชมชาวไทย เกี่ยวกับการใช้วลี ‘used to’ มาฝากค่ะ
  ตามชานกับแคลร์มารู้จักการใช้และการออกเสียง ‘used to’ - รวมถึงชมภาพตอนเด็กของทั้งสองคนด้วยค่ะ!
  Today's question from Thailand is about how to use used to. Join Sian and Clare to find out how to use and pronounce used to  - and to see some funny pictures of them as children!

 • เสร็จสมบูรณ์

  บทเรียนย่อย 10

  1 แบบฝึกหัด

  How to use comparatives

  27 Nov 2018

  วันนี้เรามาตอบข้อสงสัยจากคุณผู้ชมในประเทศไทย เกี่ยวกับการใช้ comparatives ค่ะ ตามชานกับแคลร์ มาดูกันว่าจะเปรียบเทียบสองสิ่งเป็นภาษาอังกฤษได้อย่างไร และแคลร์มองว่าอังกฤษกับไทยมีอะไรต่างกันบ้าง
  Today's question from Thailand is about how to use comparatives. Join Sian and Clare to find out how to compare two things in English and find out what Clare thinks are the differences between the UK and Thailand.

 • เสร็จสมบูรณ์

  บทเรียนย่อย 11

  1 แบบฝึกหัด

  Pronunciation: Word stress rules การออกเสียงภาษาอังกฤษ: กฎการเน้นเสียง

  09 Jan 2019

  วันนี้ชานและแคลร์ มาช่วยกันตอบคำถามจากคุณผู้ชมชาวไทย เกี่ยวกับกฎการเน้นเสียงคำในภาษาอังกฤษค่ะ มาติดตามสี่เคล็ดลับการออกเสียงกันนะคะ
  Today's question from Thailand is about rules for word stress. Improve your pronunciation with Sian and Clare and learn four tips for word stress in English.

 • เสร็จสมบูรณ์

  บทเรียนย่อย 12

  1 แบบฝึกหัด

  Metaphors for life

  23 Jan 2019

  วันนี้เรามีคำถามจากคุณผู้ชมชาวไทย เกี่ยวกับการใช้คำอุปมาในภาษาอังกฤษค่ะ ตามชานและแคลร์มาศึกษาคำอุปมาเกี่ยวกับเส้นทางชีวิตกันนะคะ
  Today's question from Thailand is about English metaphors. Join Sian and Clare to learn some metaphors relating to life as a journey.