1

บทเรียน 1: Quizzes

เลือกบทเรียน

  1. 1 Quizzes

บทเรียนย่อย 10

Challenge your English with this quiz on reflexive pronouns!

บทเรียนย่อยในบทเรียนนี้

คะแนนจากบทเรียนย่อย 10

0 / 8

  • 0 / 8
    แบบฝึกหัด 1

แบบฝึกหัด 1

Reflexive pronouns

Challenge your English in this quiz!

Reflexive pronouns

8 Questions

Test your understanding of reflexive pronouns with our quiz!

ยินดีด้วยคุณทำแบบฝึกหัดเสร็จแล้ว
Excellent! เยี่ยม! แย่หน่อย! คุณทำคะแนนได้:
x / y

More

Did you like that? Try our other quizzes here.