1

บทเรียน 1: How do I...?

 • เสร็จสมบูรณ์
 • เสร็จสมบูรณ์
 • เสร็จสมบูรณ์
 • เสร็จสมบูรณ์
 • เสร็จสมบูรณ์
 • เสร็จสมบูรณ์
 • เสร็จสมบูรณ์
 • เสร็จสมบูรณ์
 • เสร็จสมบูรณ์
 • เสร็จสมบูรณ์
 • เสร็จสมบูรณ์
 • เสร็จสมบูรณ์
 • เสร็จสมบูรณ์
 • เสร็จสมบูรณ์
 • เสร็จสมบูรณ์
 • เสร็จสมบูรณ์
 • เสร็จสมบูรณ์
 • เสร็จสมบูรณ์
 • เสร็จสมบูรณ์
 • เสร็จสมบูรณ์
 • เสร็จสมบูรณ์
 • เสร็จสมบูรณ์
 • เสร็จสมบูรณ์
 • เสร็จสมบูรณ์
 • เสร็จสมบูรณ์
 • เสร็จสมบูรณ์
 • เสร็จสมบูรณ์
 • เสร็จสมบูรณ์
 • เสร็จสมบูรณ์
 • เสร็จสมบูรณ์
 • เสร็จสมบูรณ์
 • เสร็จสมบูรณ์
 • เสร็จสมบูรณ์
 • เสร็จสมบูรณ์

  บทเรียนย่อย 34

  1 แบบฝึกหัด

  How do I talk about dates and times? การพูดถึงวันและเวลาในภาษาอังกฤษ

  07 Jan 2019

  Listen to find out how to use the preposition 'at', 'on' and 'in' when talking about times in English.
  ฟังบทเรียนเรื่องการใช้คำบุพบท ‘at’, ‘on’ และ ‘in’ เพื่อพูดถึงเวลาในภาษาอังกฤษ

 • เสร็จสมบูรณ์

  บทเรียนย่อย 35

  1 แบบฝึกหัด

  How do I talk about my education? จะอธิบายถึงประวัติการศึกษาของฉันอย่างไรดี?

  14 Jan 2019

  Listen to find out how to talk about your education.
  ฟังคลิปเสียงเพื่อฝึกบทสนทนาภาษาอังกฤษเกี่ยวกับประวัติการศึกษา