1

บทเรียน 1: English on the Street
Everything you need to know to become a better English speaker

 • เสร็จสมบูรณ์

  บทเรียนย่อย 1

  1 แบบฝึกหัด

  How to pronounce consonant clusters

  17 May 2018

  คลิปสุดท้ายของ English on the Street แล้วนะคะ! ชานกับแคลร์มาชวนอ่านประโยคที่มีคำคล้องจองกัน และแนะนำวิธีการออกเสียงพยัญชนะผสมในภาษาอังกฤษค่ะ
  It's the last episode of English on the Street! Sian and Clare are reading some rhymes. Join them to find out how to pronounce consonant clusters in English.

 • เสร็จสมบูรณ์

  บทเรียนย่อย 2

  1 แบบฝึกหัด

  Sport collocations

  30 Nov 2017

  ในคลิปนี้ ชานและแคลร์ไปเล่นกีฬาหลายอย่างที่ริมทะเลเมืองไบรตันค่ะ! ตามไปฝึกวิธีพูดถึงกีฬากันนะคะ

  In this episode Sian and Clare try different sports in Brighton! Join them to learn how to talk about sports in English

 • เสร็จสมบูรณ์

  บทเรียนย่อย 3

  1 แบบฝึกหัด

  Learn 5 uses of 'get'

  14 Dec 2017

  คริสต์มาสใกล้จะมาถึงแล้วนะคะ ตามชานและแคลร์มาดูตัวอย่างการใช้คำกริยา 'get' ซึ่งแปลได้ถึง 5 ความหมายค่ะ รวมถึงมีบรรยากาศคริสต์มาสในอังกฤษมาฝากด้วยนะคะ

  Christmas is coming! Join Sian and Clare to learn 5 uses of the verb 'get' - and to find out about British Christmas traditions!

 • เสร็จสมบูรณ์

  บทเรียนย่อย 4

  1 แบบฝึกหัด

  Learn 9 British slang words

  18 Dec 2017

  ชานและแคลร์มาชวนคุณทำความรู้จักกับสแลง 9 คำที่ชาวอังกฤษใช้บ่อยค่ะ ให้ช่วยกันทายความหมายด้วยนะคะ

  Join Sian and Clare to learn how to use 9 common British slang words - can you guess what they mean before Clare does?

 • เสร็จสมบูรณ์

  บทเรียนย่อย 5

  1 แบบฝึกหัด

  How to talk about the future

  11 Jan 2018

  ชานกับแคลร์มาช่วยกันตั้งปณิธานสำหรับปีใหม่ค่ะ มาดูว่าทั้งสองคนวางแผนจะทำอะไรบ้าง รวมถึงศึกษารูปประโยคที่ใช้พูดถึงอนาคต และกริยาวลีที่ใช้สื่อถึงสิ่งที่ตั้งใจจะทำค่ะ

  Sian and Clare are making some New Year's resolutions. Join them to find out what they are planning for 2018 - and to learn some great future forms and phrasal verbs to talk about your own intentions.

 • เสร็จสมบูรณ์

  บทเรียนย่อย 6

  1 แบบฝึกหัด

  How to stress words in sentences

  25 Jan 2018

  อยากพูดภาษาอังกฤษให้เป็นธรรมชาติขึ้นไหมคะ ตามชานกับแคลร์ไปศึกษาวิธีการออกเสียงเน้นคำในประโยคกันค่ะ และมาดูว่าการเปลี่ยนที่เน้นคำ จะทำให้ความหมายเปลี่ยนไปอย่างไรด้วยค่ะ

  Do you want to sound more natural when you speak English? Join Sian and Clare to find out which words to stress in a sentence - and how stressing different words can change the meaning of the sentence.

 • เสร็จสมบูรณ์

  บทเรียนย่อย 7

  1 แบบฝึกหัด

  Learn 6 travel phrasal verbs

  08 Feb 2018

  ตามชานกับแคลร์ไปเที่ยวเมืองไบรตัน และฝึกการใช้ 6 กริยาวลีเกี่ยวกับการเดินทางกันค่ะ!

  Join Sian and Clare on a day out in Brighton and learn 6 phrasal verbs relating to travel! 

 • เสร็จสมบูรณ์

  บทเรียนย่อย 8

  1 แบบฝึกหัด

  Improve your intonation

  22 Feb 2018

  ชานและแคลร์มาชวนฝึกพูดภาษาอังกฤษให้เป็นธรรมชาติมากขึ้น กับวิธีการออกเสียงสูงต่ำค่ะ

  Sian and Clare are here to help you improve your intonation and sound more natural.

 • เสร็จสมบูรณ์

  บทเรียนย่อย 9

  1 แบบฝึกหัด

  How to talk about real and possible situations.

  08 Mar 2018

  เคยลองแต่งประโยคเงื่อนไขที่เป็นไปได้ โดยใช้ 'if' หรือยังคะ? ตามชานและแคลร์ไปฝึกกันเลยค่ะ
  Do you know how to make real conditional sentences using 'if'? Sian and Clare are here to help you!

 • เสร็จสมบูรณ์

  บทเรียนย่อย 10

  2 แบบฝึกหัด

  Cooking vocabulary

  21 Mar 2018

  ชานกับแคลร์ชวนกันมาทำอาหารแบบชาวอังกฤษค่ะ ตามไปดูกันว่าทำเมนูอะไร พร้อมเรียนคำศัพท์เกี่ยวกับการทำอาหารด้วยนะคะ
  Sian and Clare are cooking a typical British meal today. Join them to find out what they are cooking - and to learn some great cooking vocabulary. 

 • เสร็จสมบูรณ์

  บทเรียนย่อย 11

  1 แบบฝึกหัด

  Second conditional

  05 Apr 2018

  ในคลิปนี้ชานกับแคลร์คุยกันเรื่องความใฝ่ฝันค่ะ ตามมาดูกันว่าทำไมอยู่ดีๆ ชานถึงหายตัวได้ รวมถึงฝึกการใช้ประโยคเงื่อนไขแบบที่สองด้วยค่ะ
  Sian and Clare are talking about their dreams. Join them to find why Sian has disappeared - and to learn how to use the second conditional.

 • เสร็จสมบูรณ์

  บทเรียนย่อย 12

  1 แบบฝึกหัด

  Shopping vocabulary

  16 Apr 2018

  ชานกับแคลร์ชวนกันไปชอปปิงค่ะ! ตามไปดูกันว่าซื้ออะไรบ้าง พร้อมฝึกการใช้คำศัพท์น่ารู้เกี่ยวกับการชอปปิงค่ะ
  Sian and Clare are going clothes shopping! Join them to find out what they buy - and to learn some useful shopping vocabulary.

 • เสร็จสมบูรณ์

  บทเรียนย่อย 13

  1 แบบฝึกหัด

  How to talk about clothes

  19 Apr 2018

  ชานกับแคลร์ไปลองเสื้อผ้าที่ร้านกันค่ะ! ตามไปฝึกวิธีพูดถึงแบบและขนาดของเสื้อผ้ากันนะคะ
  Sian and Clare are trying on clothes! Join them to find out how to talk about the style and size of clothing!

 • เสร็จสมบูรณ์

  บทเรียนย่อย 14

  1 แบบฝึกหัด

  How to pronounce consonant clusters

  17 May 2018

  คลิปสุดท้ายของ English on the Street แล้วนะคะ! ชานกับแคลร์มาชวนอ่านประโยคที่มีคำคล้องจองกัน และแนะนำวิธีการออกเสียงพยัญชนะผสมในภาษาอังกฤษค่ะ
  It's the last episode of English on the Street! Sian and Clare are reading some rhymes. Join them to find out how to pronounce consonant clusters in English.