1

บทเรียน 1: English on the Street
Everything you need to know to become a better English speaker

เลือกบทเรียน

 1. 1 English on the Street
 • เสร็จสมบูรณ์

  บทเรียนย่อย 1

  1 แบบฝึกหัด

  How to pronounce verbs ending in 'ed'

  08 Nov 2017

  ในคลิปนี้ชานและแคลร์ต้องบอกลากันชั่วคราวค่ะ ตามไปดูว่าแคลร์มาเที่ยวอังกฤษแล้วทำอะไรไปบ้าง รวมถึงฝึกการออกเสียงคำกริยาในรูปอดีตที่ลงท้ายด้วย 'ed' ค่ะ

  In this episode Sian and Clare are saying goodbye! Join them to look back on Clare's holiday and find out how to pronounce verbs ending in 'ed'.

 • เสร็จสมบูรณ์

  บทเรียนย่อย 2

  1 แบบฝึกหัด

  Fish and Chips

  12 Jun 2017

  แคลร์และชานไปรับประทานอาหารพื้นเมืองของอังกฤษ มาชมกันว่าทั้งสองคนรับประทานอะไร และฝึกวีธีการออกเสียง 2 แบบด้วย

  Today Clare and Sian are having a traditional British meal! Join them to find out what they are eating and to learn how to pronounce 2 difficult sounds.

 • เสร็จสมบูรณ์

  บทเรียนย่อย 3

  1 แบบฝึกหัด

  Strange UK!

  13 Jun 2017

  แคลร์บอกชานว่า ในสหราชอาณาจักรมีหลายอย่างที่แปลกแต่น่าสนใจ และมาชมกันว่าคำคุณศัพท์ที่ลงท้ายด้วย -ed และ -ing ใช้ต่างกันอย่างไร

  Today Clare tells Sian what she finds strange and surprising about the UK. Join us to find out more and to learn the difference between adjectives ending in –ing and –ed.  

 • เสร็จสมบูรณ์

  บทเรียนย่อย 4

  1 แบบฝึกหัด

  Picnic Time! How to stress words in English

  27 Jun 2017

  วันนี้ชานกับแคลร์ไปปิคนิคกันค่ะ! ตามไปฝึกวิธีการออกเสียงคำในภาษาอังกฤษที่ใช้ในภาษาไทยกันเลย

  Today Sian and Clare are having a picnic! Join them to find out how to pronounce English words which are used in Thai

 • เสร็จสมบูรณ์

  บทเรียนย่อย 5

  1 แบบฝึกหัด

  Out in London! How to use the present continuous

  10 Jul 2017

  วันนี้ชานกับแคลร์ออกไปเที่ยวในลอนดอน และถามคนทั่วไปว่าเขากำลังทำอะไรกันบ้าง! ตามมาพบปะกับชาวลอนดอน และฝึกการใช้ประโยคปัจจุบันกำลังทำกันเลยค่ะ

  Today Sian and Clare are out and about in London, asking people what they are doing! Join them to meet some Londoners and learn how to use the present continuous...

 • เสร็จสมบูรณ์

  บทเรียนย่อย 6

  1 แบบฝึกหัด

  Afternoon tea! How to use weak forms to help you speak more fluently วิธีการออกเสียงแบบรวบคำ เพื่อช่วยให้พูดคล่องขึ้น

  20 Jul 2017

  วันนี้ชานและแคลร์ ออกไปดื่มชาที่ กรีนิช พาร์คค่ะ!! ตามไปฝึกวิธีการออกเสียงแบบรวบคำ เพื่อช่วยให้พูดภาษาอังกฤษได้คล่องขึ้นกันนะคะ

  Today Sian and Clare are having afternoon tea in Greenwich park! Join them to learn how to use weak forms to help you speak more fluently

 • เสร็จสมบูรณ์

  บทเรียนย่อย 7

  1 แบบฝึกหัด

  วิธีใช้ประโยคปัจจุบันกำลังทำสำหรับพูดถึงอนาคต On the streets of London! How to use the present continuous for the future

  06 Aug 2017

  วันนี้ชานและแคลร์ออกไปคุยกับคนทั่วไปตามถนน ไปฝึกการใช้ประโยคปัจจุบันกำลังทำสำหรับพูดถึงอนาคตกันค่ะ

  Today Sian and Clare meet people on the streets of London. Join them to learn how to use the present continuous to talk about the future.

 • เสร็จสมบูรณ์

  บทเรียนย่อย 8

  1 แบบฝึกหัด

  British activities! How to use the present perfect ติดตามกิจกรรมทั่วไปของชาวอังกฤษ! และเรียนรู้การใช้ประโยคปัจจุบันสมบูรณ์

  14 Aug 2017

  วันนี้ชานและแคลร์มานั่งเล่นเกมตอบคำถามจากนิตยสาร มาดูว่าแคลร์ได้ทำกิจกรรมแบบชาวอังกฤษไปแล้วกี่อย่าง
  รวมถึงฝึกการใช้ประโยคปัจจุบันสมบูรณ์ (present perfect tense) ด้วยค่ะ

  Today Sian finds out how many British activities Clare has tried. Join them to learn how to use the present perfect.

 • เสร็จสมบูรณ์

  บทเรียนย่อย 9

  1 แบบฝึกหัด

  Visiting the Queen! How to pronounce /l/ and /r/

  01 Sep 2017

  ในคลิปนี้ ชานและแคลร์ไปเที่ยวที่พระราชวังบักกิงแฮม ตามไปฝึกวิธีออกเสียง /l/ และ /r/ กันค่ะ

  In this episode Sian and Clare visit Buckingham Palace. Join them to learn how to pronounce the /l/ and /r/ sounds.

 • เสร็จสมบูรณ์

  บทเรียนย่อย 10

  1 แบบฝึกหัด

  How to ask yes/no questions

  19 Sep 2017

  ในคลิปนี้ชานและแคลร์ ไปคุยกับชาวไทยเพื่อถามความเห็นเกี่ยวกับสหราชอาณาจักร ดังนั้นเรามาฝึกการตั้งประโยคคำถามเป็นภาษาอังกฤษกันนะคะ

  In this episode Sian and Clare talk to Thai people about their impressions of The UK! Join them to learn how to ask questions in English

 • เสร็จสมบูรณ์

  บทเรียนย่อย 11

  1 แบบฝึกหัด

  How to use the present perfect with 'for' and 'since'

  02 Oct 2017

  ในคลิปนี้ ชานและแคลร์จะพาไปคุยกับพนักงานที่บีบีซีค่ะ ไปดูตัวอย่างการใช้ 'for' และ 'since' ในประโยคปัจจุบันสมบูรณ์กันนะคะ

  In this episode Sian and Clare talk to people who work at the BBC! Join them to learn how to use the present perfect with 'for' and 'since'

 • เสร็จสมบูรณ์

  บทเรียนย่อย 12

  1 แบบฝึกหัด

  Adjectives and prepositions

  26 Oct 2017

  ในคลิปนี้ ชานและแคลร์พาไปรับประทานเค้กช็อกโกแลต พร้อมกับชวนฝึกการใช้คำคุณศัพท์และคำบุพบทค่ะ

  In this episode Sian and Clare go out for chocolate cake! Join them to learn about adjectives that need prepositions

 • เสร็จสมบูรณ์

  บทเรียนย่อย 13

  1 แบบฝึกหัด

  How to pronounce verbs ending in 'ed'

  08 Nov 2017

  ในคลิปนี้ชานและแคลร์ต้องบอกลากันชั่วคราวค่ะ ตามไปดูว่าแคลร์มาเที่ยวอังกฤษแล้วทำอะไรไปบ้าง รวมถึงฝึกการออกเสียงคำกริยาในรูปอดีตที่ลงท้ายด้วย 'ed' ค่ะ

  In this episode Sian and Clare are saying goodbye! Join them to look back on Clare's holiday and find out how to pronounce verbs ending in 'ed'.