1

ਯੂਨਿਟ 1: English Together 2

 • Completed

  ਸੈਸ਼ਨ 1

  1 ਕਿਰਿਆ/ਕੰਮ

  How important is the sea?

  08 Jun 2018

  How important is the sea
  In today’s episode we will be discussing people celebrating whether people take the sea seriously enough.

  ਸਮੁੰਦਰ ਕਿੰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ?
  ਅੱਜ ਦੇ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਲੋਕ ਸਮੁੰਦਰ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚਦੇ ਹਨ।

 • Completed

  ਸੈਸ਼ਨ 2

  1 ਕਿਰਿਆ/ਕੰਮ

  The Fourth Industrial Revolution

  15 Jun 2018

  The Fourth Industrial Revolution
  In today’s episode we will be discussing how technology continues to change the way we live our lives.

 • Completed

  ਸੈਸ਼ਨ 3

  1 ਕਿਰਿਆ/ਕੰਮ

  Eat your leftovers!

  22 Jun 2018

  In today’s episode we will be discussing the relationship between food, the individual and the community.
  ਅੱਜ ਦੇ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਭੋਜਨ, ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅਾਪਸੀ ਸੰਬੰਧ ਬਾਰੇ।

 • Completed

  ਸੈਸ਼ਨ 4

  1 ਕਿਰਿਆ/ਕੰਮ

  Should we pay kids to do homework?

  29 Jun 2018

  Should we pay kids to do homework?

  In today’s episode we will be discussing whether children should be paid to do their maths homework.

 • Completed

  ਸੈਸ਼ਨ 5

  1 ਕਿਰਿਆ/ਕੰਮ

  Cold callers

  06 Jul 2018

  In today’s episode we are discussing unwanted phone calls and what we can do to avoid them.
  ਅੱਜ ਦੇ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਣਚਾਹੀਆਂ ਫ਼ੋਨ ਕਾਲਜ਼ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ। 

 • Completed

  ਸੈਸ਼ਨ 6

  1 ਕਿਰਿਆ/ਕੰਮ

  Adrenaline junkies

  13 Jul 2018

  In today’s episode we will be discussing why people choose to do dangerous activities.

  ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਲੋਕ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਖੇਡਦੇ ਹਨ।

 • Completed

  ਸੈਸ਼ਨ 7

  1 ਕਿਰਿਆ/ਕੰਮ

  Extinction

  20 Jul 2018

  In today’s episode we will be discussing the threats facing animals in different countries.
  ਅੱਜ ਦੇ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਨਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਖਤਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।

 • Completed

  ਸੈਸ਼ਨ 8

  1 ਕਿਰਿਆ/ਕੰਮ

  Why do women live longer than men?

  27 Jul 2018

  Why do women live longer than men?
  In today’s episode we will be discussing why, all over the world, women live longer than men.

 • Completed

  ਸੈਸ਼ਨ 9

  1 ਕਿਰਿਆ/ਕੰਮ

  Organic food or organic fad?

  03 Aug 2018

  Today we will be discussing the pros, cons and issues surrounding organic food.
  ਅੱਜ ਦੇ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੈਵਿਕ ਭੋਜਨ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਚਲਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।

 • Completed

  ਸੈਸ਼ਨ 10

  1 ਕਿਰਿਆ/ਕੰਮ

  Flooding

  10 Aug 2018

  In today’s episode we are discussing the causes and effects of flooding around the world.
  ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।

 • Completed

  ਸੈਸ਼ਨ 11

  1 ਕਿਰਿਆ/ਕੰਮ

  No need for speed

  17 Aug 2018

  In today’s episode we are discussing speeding cars and a new, innovative way of tackling this problem.
  ਅੱਜ ਦੇ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹੋਈਆਂ ਨਵੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। 

 • Completed

  ਸੈਸ਼ਨ 12

  1 ਕਿਰਿਆ/ਕੰਮ

  Continuity of care

  24 Aug 2018

  In today’s episode we are discussing the idea that healthcare improves when patients see the same doctor.
  ਅੱਜ ਦੇ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਇਕੋ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਇਲਾਜ ਲਈ ਜਾਣਾ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

 • Completed

  ਸੈਸ਼ਨ 13

  1 ਕਿਰਿਆ/ਕੰਮ

  Social media anxiety

  28 Aug 2018

  Social media – is it good or bad for us? We are discussing the idea that too much social media can lead to anxiety.
  ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਾਡੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾੜਾ? ਅੱਜ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟੂਗੈਦਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮਾਨਸਿਕ ਬੇਚੇਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। 

 • Completed

  ਸੈਸ਼ਨ 14

  1 ਕਿਰਿਆ/ਕੰਮ

  Tourist tax

  07 Sep 2018

  Tourist tax: Many holiday locations have started to ask tourists to pay a tourist tax. We discuss the pros and cons of tourist taxes.

 • Completed

  ਸੈਸ਼ਨ 15

  1 ਕਿਰਿਆ/ਕੰਮ

  Social nudges

  12 Sep 2018

  Today we discuss the idea that our behaviour can be influenced by ‘social nudges’ – small changes in our environment. Learn the useful vocabulary and grammar you need to join the conversation!
  ਅੱਜ ਦੇ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵੱਡੀ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।

   

 • Completed

  ਸੈਸ਼ਨ 16

  1 ਕਿਰਿਆ/ਕੰਮ

  Homosexuality now legal in India

  21 Sep 2018

  It is now no longer a crime to be homosexual in India! Learn the crucial vocabulary you need to discuss the topic by listening to today’s discussion.

  ਅੱਜ ਦੇ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਮਲਿੰਗੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।

   

   

 • Completed

  ਸੈਸ਼ਨ 17

  1 ਕਿਰਿਆ/ਕੰਮ

  Restaurant no-shows

  28 Sep 2018

  How important is it to show up when you’ve booked a table? Today we are discussing the relationship between restaurants and their customers.
  ਕਿਸੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਿੱਚ ਟੇਬਲ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਣਾ ਕਿੰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ? ਅੱਜ ਦੇ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ।

 • Completed

  ਸੈਸ਼ਨ 18

  1 ਕਿਰਿਆ/ਕੰਮ

  Positive disruption

  24 Sep 2018

  Most people find disruption annoying, but is it always a bad thing? Today we are discussing the pros and cons of being disrupted.

  ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟ ਤੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਬੁਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ? ਅੱਜ ਦੇ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। 

 • Completed

  ਸੈਸ਼ਨ 19

  1 ਕਿਰਿਆ/ਕੰਮ

  Water shortage

  05 Oct 2018

  In today’s episode we will be discussing issues related to water use in different countries.
  ਅੱਜ ਦੇ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। 

 • Completed

  ਸੈਸ਼ਨ 20

  1 ਕਿਰਿਆ/ਕੰਮ

  How to be creative

  19 Oct 2018

  How important is it to be creative?
  Today we are discussing ways that people can be more creative and whether that is important.

  ਸਿਰਜਣਾਤਮਕ ਹੋਣਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ?
  ਅੱਜ ਦੇ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਲੋਕ ਹੋਰ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕਕੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੀ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ?

 • Completed

  ਸੈਸ਼ਨ 21

  1 ਕਿਰਿਆ/ਕੰਮ

  Should your job be your vocation?

  25 Oct 2018

  Should your job be your vocation?
  Today we are discussing whether it is a good thing for people to dedicate themselves to their jobs.

  ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਕਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਭਾਉਂਦੀ ਹੈ?
  ਅੱਜ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟੂਗੈਦਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।