Learning English

Inspiring language learning since 1943

English Change language

Session 27

ฟังคลิปเสียงเพื่อฝึกภาษาอังกฤษสำหรับการเปรียบเทียบมากกว่าสองสิ่งขึ้นไป
Listen to find out how to compare more than two things in English.

Session 27 score

0 / 4

 • 0 / 4
  Activity 1

Activity 1

How do I compare more than two things?

ในคลิปนี้ เราจะมาคุยถึงอาหารกันค่ะ:

 • Japanese food
 • Mexican food
 • Italian food
 • English food

ให้เรียงลำดับตามความชอบ จากมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด เสร็จแล้วฟังคลิปเสียงเพื่อฝึกออกความเห็นเป็นภาษาอังกฤษค่ะ

ฟังคลิปเสียงเพื่อตรวจคำตอบและเปรียบเทียบกับบทพูด

Show transcript Hide transcript

Clare
สวัสดีค่ะ คุณกำลังฟัง ‘How do I...’ กับแคลร์ และแซมค่ะ

Sam
Hello, everybody. Welcome!

Clare
ในคลิปนี้ เราจะมาเรียนภาษาอังกฤษสำหรับการพูดเปรียบเทียบมากกว่าสองสิ่งขึ้นไปนะคะ เริ่มด้วยการฟังบทสนทนาเกี่ยวกับความเห็นของผู้พูดสามคน ไม่ต้องกังวลหากฟังไม่เข้าใจทั้งหมดนะคะ เดี๋ยวเราจะมาอธิบายรายละเอียดกันค่ะ แต่ฟังครั้งแรกนี้ ให้จับใจความว่าเขาพูดถึงอะไรค่ะ

Inserts
1. I think Japanese food is the nicest food in the world. It’s definitely the tastiest.
2. Mexican food is the most delicious, in my opinion.
3. Of all the food in the world, Italian is the best! And English is the worst.

Clare
Ah, I’m hungry now! เขาคุยถึงเรื่องอาหารกันค่ะ โดยทุกคนต่างแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับอาหารจากทั่วโลก!

Sam
Yes, they talked about Japanese, Mexican, Italian and English food. So they were taking one type of food and comparing it to many others.

Clare
ใช่แล้วค่ะ เวลาอธิบายถึงอาหาร เราต้องใช้คำคุณศัพท์แบบที่ได้ยินไปในตัวอย่างนะคะ เช่น ‘nice’ ที่แปลว่า ‘อร่อย’, ‘tasty’ แปลว่า ‘มีรสชาติ’, ‘delicious’ แปลว่า ‘อร่อย’, ‘good’ แปลว่า ‘ดี’ และ ‘bad’ ที่แปลว่าแย่ค่ะ

Sam
Let’s listen again to the first speaker – how does he use the words ‘nice’ and ‘tasty’?

Insert
I think Japanese food is the nicest food in the world. It’s definitely the tastiest.

Clare
Ok, กฎสำหรับคำคุณศัพท์ที่มีพยางค์เดียว เช่น ‘nice’ และคำคุณศัพท์ที่มีสองพยางค์ส่วนมาก เช่น ‘tasty’ ต้องเติม ‘the’ ข้างหน้า และใช้ ‘-est’ ลงท้ายคำ
แต่ในกรณีของ ‘nice’ ซึ่งลงท้ายด้วย ‘e’ อยู่แล้ว ก็แค่เติม ‘-st’ นะคะ

Sam 
And in the case of ‘tasty’, the ‘y’ at the end changes to an ‘i’ in ‘the tastiest’. This doesn’t change the pronunciation, it’s just when you’re writing.

Let’s quickly practise! Repeat after me:
the nicest
the tastiest
It’s the nicest food in the world.
It’s the tastiest food in the world.

Clare
แล้วคำที่มีมากกว่าสองพยางค์ขึ้นไป เช่น ‘delicious’ ต้องพูดอย่างไร? Listen again:

Insert
Mexican food is the most delicious, in my opinion.

Sam
In this case, we don’t change the adjective – ‘delicious’ stays ‘delicious’.

Clare
แต่จะเราเติมสองคำเข้าไปข้างหน้าคำคุณศัพท์นะคะ ซึ่งก็คือ: ‘the most’

Sam
Yes, so ‘interesting’ becomes ‘the most interesting’, ‘exciting’ becomes ‘the most exciting’, etcetera. Shall we practise the pronunciation? Repeat after me, please:
the most delicious
It’s the most delicious food in the world.
And we just have two more to look at quickly!

Clare
Yes, นอกเหนือจากนี้ ยังมีสองกรณียกเว้นจากกฎที่เราอธิบายไปนะคะ ฟังอีกครั้งค่ะ อย่าลืมว่าต้องมี ‘the’ เสมอนะคะ

Insert
Italian is the best! And English is the worst.

Sam
They were ‘the best’ and ‘the worst’.

Clare
นี่เป็นข้อยกเว้น เพราะสองคำนี้ สะกดและออกเสียงต่างจากคำคุณศัพท์ในรูปเดิม ซึ่งก็คือ ‘good’ และ ‘bad’ ค่ะ และเราไม่ต้องเติม ‘-est’ ท้ายคำนะคะ

Sam
So don’t say ‘the goodest’ or ‘the baddest’ – they’re not correct!
Repeat after me:
the best
the worst

Clare
Now it’s time for some practice.
ให้เลือกว่าการเรียนภาษาอังกฤษแบบไหน ‘มีค่าใช้จ่ายถูกที่สุด’ นะคะ
ข้อหนึ่ง การเรียนด้วยตนเองจากการอ่านหนังสือ - ‘alone with a book’
ข้อสอง เรียนในชั้นเรียน - ‘in class’
ข้อสาม เรียนออนไลน์ - ‘online’
ส่วนคำคุณศัพท์ที่ให้ใช้ คือ ‘cheap’
พูดเสร็จแล้วรอเปรียบเทียบคำตอบกับเสียงแซมนะคะ

Sam
Online is the cheapest way to learn English.

Clare
Do you agree? ต่อไปให้เลือกตอบว่าเรียนแบบไหนน่าสนใจมากที่สุดนะคะ ซึ่งคำคุณศัพท์ที่แปลว่าน่าสนใจก็คือ ‘interesting’ พูดเสร็จแล้วรอเปรียบเทียบคำตอบกับเสียงแซมค่ะ

Sam
Online with BBC Learning English is the most interesting way to learn English. Of course!

Clare
Good point, Sam!

Sam
Yes, because we’re the best.

Clare
ดังนั้น อย่าลืมกลับมาติดตามตอนต่อไปของ ‘How do I..’ ด้วยนะคะ Bye!

Sam
Bye, everyone!

> More episodes of How do I...?

Learn More!

1.   จะใช้คำคุณศัพท์เดียวกันเพื่อเปรียบเทียบมากกว่าสองสิ่งขึ้นไปได้อย่างไร?

สำหรับคำคุณศัพท์ที่มีหนึ่งและสองพยางค์ เติม ‘the’ ข้างหน้าและเติม ‘-est’ ท้ายคำ: 

subject + be + the (adjective + -est)

 • My mother’s house is the cleanest house I know. 

adjective ending in ‘e’ + -st (ไม่ต้องเติม ‘e’ อีกตัว)

 • He’s the nicest man I know.

 adjective ending in ‘y’ + -iest (เปลี่ยน ‘y’ เป็น ‘i’)

 • She’s the prettiest girl I know.

สำหรับ adjective ที่ลงท้ายด้วยสระหนึ่งตัวและพยัญชนะหนึ่งตัว ให้เพิ่มพยัญชนะสุดท้ายเป็นสองตัว + -est

 • London’s the biggest city in the UK. 

สำหรับคำคุณศัพท์ที่มีมากกว่าสองพยางค์ ให้เติม ‘the most’ ข้างหน้า ส่วนคำคุณศัพท์อยู่ในรูปเดิม:

 • New York is the most exciting city in the world.
 • Mr Smith is the most interesting teacher in the school. 

2. มีข้อยกเว้นหรือไม่?

Of course! ต่อไปนี้เป็นคำคุณศัพท์ที่มีข้อยกเว้น และพบได้บ่อย ดังนั้นต้องพยายามท่องจำให้ได้ค่ะ:

good > the best (not ‘the goodest’)

bad > the worst (not ‘the baddest’)

fun > the most fun (not ‘the funnest’)

 

How do I compare more than two things?

4 Questions

Choose the correct option to fill the gap.
เลือกคำตอบที่ถูกต้องเพื่อเติมลงในช่องว่าง

Congratulations you completed the Quiz
Excellent! Great job! Bad luck! You scored:
x / y

Come to our Facebook group to tell us what you think ‘the best’ food in the world is!
คุณคิดว่าอาหารจากประเทศไหนเป็น ‘the best’ ของโลก มาคุยกับเราในเฟซบุ๊กกรุ๊ปนะคะ

Join us for our next episode of How do I…, when we will learn more useful language and practise your listening skills.
กลับมาติดตามตอนต่อไปของ How do I... เพื่อฝึกภาษาอังกฤษและพัฒนาทักษะการฟัง

Session Vocabulary

 • nice
  อร่อย

  tasty
  มีรสชาติ

  delicious
  อร่อย

  good
  ดี

  bad
  แย่

  cheap
  ถูก

  long
  ยาว

  fun
  สนุก

  pretty
  ค่อนข้าง

  lovely
  ดีงาม, น่ารัก

  interesting
  น่าสนใจ

  exciting
  น่าตื่นเต้น