Learning English

Inspiring language learning since 1943

English Change language

Session 24

ฟังคลิปเสียงเพื่อฝึกบทสนทนาภาษาอังกฤษเกี่ยวกับนิสัยของตนเอง
Listen to find out how to talk about your habits.

Session 24 score

0 / 3

 • 0 / 3
  Activity 1

Activity 1

How do I talk about my habits? การพูดถึงนิสัยของตัวเอง

Listen to the people talking about how often they exercise. Who does the most exercise?

Listen to the audio and complete the activity

Show transcript Hide transcript

Clare
สวัสดีค่ะ คุณกำลังฟัง ‘How do I...’ กับแคลร์และชานนะคะ

Sian
Hi, everybody!

Clare
ในคลิปนี้ เราจะมาฝึกวิธีพูดถึงนิสัยของตัวเองเป็นภาษาอังกฤษกันค่ะ เริ่มที่บทสนทนาตัวอย่าง เกี่ยวกับการออกกำลังกายกันก่อนนะคะ exercise ก็คือการออกกำลังกาย ไม่ต้องกังวลหากฟังไม่เข้าใจทั้งหมดนะคะ เดี๋ยวเราจะมาอธิบายอย่างละเอียดอีกครั้งค่ะ แต่ฟังครั้งแรกให้พยายามจับใจความว่า ใครออกกำลังกายบ่อยที่สุด

Inserts
I exercise once or twice a week.
I exercise every day.
I never exercise.
I hardly ever exercise.

Clare
OK คนที่สอง ออกกำลังกายมากที่สุดนะคะ เพราะเขาพูดว่า ออกกำลังกายทุกวันค่ะ So, Sian, shall we look at the language we can use to talk about habits?

Sian
Yes, so first we can see that they all used the present simple tense – so this is how we usually talk about habits.

Clare
เราใช้ประโยค present simple ในการพูดถึงนิสัยนะคะ โดยปกติแล้วจะใช้คำวิเศษณ์ หรือ adverb ที่บ่งบอกความถี่ในสิ่งที่ทำด้วย ฟังบทสนทนาอีกครั้งนะคะ ว่าเขาใช้ adverb อะไร

Insert
I never exercise.

Sian
Ok, so they use the adverb 'never' which means 'not at any time'. And the opposite of 'never is 'always' – this means 'at all times'.

Clare
สังเกตการวางคำวิเศษณ์บอกความถี่ไหมคะ? อยู่ระหว่างประธานกับคำกริยานะคะ

Insert
I never exercise.

Sian
But can you remember the adverb that you heard to mean 'almost never' ? Let's listen again to find out.

Insert
I hardly ever exercise.

Clare
สำหรับวลี ‘hardly ever’ เราจะใช้เวลาพูดถึงบางสิ่งที่แทบจะไม่เคยได้ทำเลยนะคะ. Let's practise the pronunciation.

Sian
Repeat after me.
hardly ever
I hardly ever exercise

Clare
หรือเราจะใช้ adverbs อื่น ๆ ด้วยก็ได้ เช่น ‘sometimes’ หมายถึงบางโอกาส และ ‘often’ หมายถึงบ่อย ๆ

Sian
And they also go between the subject and the verb. Let's practise the pronunciation. Repeat after me.

I sometimes exercise.

I often exercise.

Clare
และเรายังเจาะจงจำนวนวันที่ทำกิจกรรมนั้น ๆ ได้ด้วยนะคะ

Sian
Yes, so if you do something all the days of the week, you can use 'every day' but careful the position of this is different. Where does it go? Let's listen again.

Insert
I exercise every day.

Clare
‘every day’ ที่แปลว่าทุกวัน ในประโยคนี้อยู่หลังคำกริยานะคะ หรือเราจะนำไปขึ้นต้นประโยคเลยก็ได้ เช่น Every day I do exercise.

Sian
But if you want to say that you do something one time or two times a week we use 'once a week' or twice a week'. Let's practise the pronunciation. Repeat after me.
once a week.
twice a week.
I exercise twice a week.

Clare
และหากว่าทำกิจกรรมนั้นมากกว่าหนึ่งครั้ง - once - หรือ สองครั้ง - twice - ต่อสัปดาห์ เราก็แค่พูดจำนวนครั้ง ตามด้วยคำว่า ‘times’ ค่ะ ดังนั้น ฉันออกกำลังสัปดาห์ละห้าครั้ง ก็ต้องพูดว่า:

Insert
I exercise five times a week.

Clare
ทำความเข้าใจกับรูปประโยคไปแล้ว ต่อไปมาฝึกพูดกันค่ะ
ให้จินตนาการว่า มีเพื่อนถามว่าเรียนภาษาอังกฤษบ่อยแค่ไหนนะคะ
แบบฝึกหัดก็คือ ให้พูดว่าเรียนภาษาอังกฤษสามครั้งต่อสัปดาห์ค่ะ พูดให้ทันก่อนที่ชานจะเฉลยนะคะ

Sian
I study English three times a week.

Clare
พูดเหมือนกันไหมคะ? ต่อไป เพื่อนอยากทราบว่า คุณดื่มกาแฟบ่อยแค่ไหน ให้บอกว่า แทบจะไม่ได้ดื่มเลยค่ะ อย่าลืมคำนึงถึงตำแหน่งของคำวิเศษณ์ด้วยนะคะ

Sian
I hardly ever drink coffee.

Clare
พูดเหมือนกันไหมคะ?

Sian
Well done! Hopefully you always study English with us!

Clare
And you visit our website every day! See you next time.

Sian
Bye, everyone!

More episodes of How do I..?

Learn More!

1. เราใช้ tense อะไรพูดถึงนิสัยของตนเอง?

ตามปกติใช้ประโยคปัจจุบันธรรมดา (present simple)

 • I eat rice every day.

2. เราใช้คำวิเศษณ์แบบใด เพื่ออธิบายถึงความถี่ของสิ่งที่ทำเป็นประจำ?

ใช้คำวิเศษณ์เพื่อบอกความถี่ ซึ่งมักจะวางไว้ระหว่างประธานและกริยาในประโยค

 • I never eat fast food.
 • I hardly ever eat chocolate.
 • I sometimes exercise.
 • I often read in bed.
 • I always watch TV.

3. จะบอกถึงสิ่งที่ทำ โดยนับเป็นจำนวนครั้งต่อสัปดาห์ได้อย่างไร?

หากทำสิ่งนั้นทุกวัน สามารถใช้วลี ‘every day' ได้ ซึ่งจะวางไว้ตอนต้นประโยคหรือตอนท้ายก็ได้

 • I have a shower every day.

หรืออธิบายเป็นจำนวนครั้งต่อสัปดาห์ โดยบอกตัวเลข ตามด้วยวลี ‘times a week’

แต่หากทำเพียงครั้งเดียวต่อสัปดาห์ ให้ใช้ ‘once a week’ และหากเป็นสองครั้งให้ใช้ ‘twice a week’ หรือจะเปลี่ยนคำว่า ‘สัปดาห์’ เป็น ‘month’, ‘year’ หรือ ‘day’ ก็ได้

 • I play football once a week.
 • I go to the cinema three times a month.
 • I eat out twice a month.

How do I talk about my habits?

3 Questions

Complete the gaps in these sentences.
ให้เติมคำในช่องว่าง ในประโยคต่อไปนี้

Congratulations you completed the Quiz
Excellent! Great job! Bad luck! You scored:
x / y

Come to our Facebook group and tell us how often you study English.
กดติดตามเฟซบุ๊กกรุ๊ปของเรา และมาคุยกันว่า คุณเรียนภาษาอังกฤษบ่อยแค่ไหนนะคะ

Join us for our next episode of How do I…  when we will learn more useful language and practise your listening skills.
กลับมาติดตาม How do I… ตอนต่อไป เพื่อพัฒนาทักษะการพูดและฟังภาษาอังกฤษ

Session Vocabulary

 • always
  เสมอ

  often
  บ่อยครั้ง

  sometimes
  บางครั้ง

  hardly ever
  แทบไม่เคย

  never
  ไม่เคย

  once
  หนึ่งครั้ง

  twice
  สองครั้ง

  three times
  สามครั้ง