Learning English

Inspiring language learning since 1943

English Change language

Session 23

Listen to find out how to give directions in English.
ฟังคลิปเสียงเพื่อศึกษาวิธีบอกทางเป็นภาษาอังกฤษ

Session 23 score

0 / 4

 • 0 / 4
  Activity 1

Activity 1

How do I give directions?

ฟังไซมอน ถามทางไปซุปเปอร์มาร์เก็ตกับคนแปลกหน้าสามคน - เส้นทางที่ทั้งสามคนบอก เหมือนกันหรือไม่?

Listen to check your answers. Then compare with the transcript below. ฟังคลิปเสียงเพื่อตรวจคำตอบ และเปรียบเทียบกับบทพูด

Show transcript Hide transcript

Clare
สวัสดีค่ะ คุณกำลังฟัง ‘How do I...’ กับแคลร์และแซมค่ะ

Sam
Hello! And welcome!

Clare
วันนี้เราจะมาฝึกการพูดบอกทางเป็นภาษาอังกฤษกันค่ะ ฟังบทสนทนาที่ไซมอน ถามคนแปลกหน้าสามคน ว่าสถานีรถประจำทางไปทางไหนนะคะ ไม่ต้องกังวลหากฟังไม่เข้าใจทั้งหมดนะคะ เดี๋ยวเราจะมาอธิบายรายละเอียดกัน แต่ฟังครั้งแรกให้พยายามจับใจความว่า ทั้งสามคนบอกทางไซมอน เหมือนกันหรือไม่นะคะ

Excuse me! Where’s the bus station, please?

1. Go straight on, take the first road on the left, and it’ll be on your right.

2. Go straight down here, take the first road on your left, and it’s on the right.

3. Just go straight, turn left at the supermarket. It’ll be on the right.

Clare
ฟังทันไหมคะ แม้ว่าผู้พูดแต่ละคนจะใช้ประโยคต่างกัน แต่ทางที่บอกนั้นเหมือนกันหมดนะคะ

Sam
So let’s look at those different phrases they used.

Clare
ฟังอีกครั้งว่า ทุกประโยคขึ้นต้นอย่างไรนะคะ และสังเกตว่าคล้ายกันอย่างไรค่ะ

Insert
Go straight on…
Go straight down here…
…just go straight…

Clare
ทั้งสามคนพูดว่า ‘go straight’ หรือตรงไป ในรูปแบบต่าง ๆ กันนะคะ แต่มีคนหนึ่งพูดว่า ‘go straight on’ และอีกคนบอกว่า ‘go straight down there’ ซึ่งทั้งสองประโยคนี้ แปลว่าให้ตรงไปเหมือนกันนะคะ

Sam
You can even say ‘go straight up here’! Let’s practise the pronunciation. Repeat after me:
Go straight on.
Go straight down here.

Clare
ต่อไป มาทำความเข้าใจกับวลีที่มีคำว่า ‘take’ ค่ะ มีคำอะไรต่อท้ายคำกริยา ‘take’ สังเกตให้ดีนะคะ:

Insert
…take the first road on the left…
…take the first road on your left…

Clare
Ok คำว่า ‘take’ ตามด้วย ‘the first road’ หรือ ‘ถนนแรก’
(ซึ่งเราจะใช้ ‘the second road’ คือถนนที่สอง หรือบอกหมายเลขอื่น ๆ ก็ได้นะคะ) จากนั้นตามด้วย ‘on the left’ แปลว่าทางซ้าย หรือ ‘on the right’ ที่แปลว่าทางขวาค่ะ

Sam
And here, you can use ‘on the’ or ‘on your’ before ‘right’ and ‘left’. Shall we practise? Repeat after me:
Take the first road on the right.
Take the second road on your left.

Clare
ต่อไป มาฟังวลีที่มีคำว่า ‘turn’ ที่แปลว่าเลี้ยว
มีคำว่าอะไรตามหลังกริยานี้ไหมคะ

Insert
…turn left at the supermarket.

Sam
Left or right!

Clare
Yes! และสามารถเติมคำว่า ‘at’ เพื่อบอกจุดสังเกต เช่นซุปเปอร์มาร์เก็ต หรือ เติมคำว่า ‘on’ แล้วตามด้วยชื่อถนนก็ได้นะคะ

Sam
Quick practice! Repeat after me:
Turn left at the supermarket.
Turn right on King’s Road.

Clare
และสุดท้าย คนเหล่านี้บอกทางไซมอน ในตอนท้ายอย่างไร ไปฟังอีกครั้งค่ะ:

Insert
…and it’ll be on your right.
…and it’s on the right.
It’ll be on the right.

Sam
They used ‘on the’ or ‘on your’ before ‘right’ and ‘left’ again. And before that?

Clare
ก่อนหน้านั้น เขาพูดว่า ‘it’ll be’ ซึ่งเป็นรูปย่อของ ‘it will be’ แปลว่า มันจะอยู่ หรือจะพูดว่า ‘it’s’ ก็ได้ มีความหมายเหมือนกันในที่นี้ค่ะ

Sam
And repeat after me:
It’s on the left.
It’ll be on the right.

Clare
ต่อไปถึงเวลามาฝึกพูดโต้ตอบกันแล้วค่ะ สมมุติว่ามีคนแปลกหน้า มาถามทางไปธนาคาร ให้มาช่วยกันบอกทางนะคะ พูดให้ทันก่อนได้ยินเสียงแซมเฉลยนะคะ ประโยคแรก ให้พูดว่า ‘ตรงไป’ โดยใช้คำว่า ‘on’ ด้วยนะคะ

Sam
Go straight on…

Clare
Great! ต่อไป ให้บอกว่า ‘เลี้ยวซ้ายตรงโรงภาพยนตร์’ หรือ ‘cinema’ และอย่าลืมใช้คำว่า ‘at’ หน้า ‘cinema’ ด้วยนะคะ

Sam
Turn left at the cinema…

Clare
และสุดท้าย ให้บอกว่า ‘อยู่ทางด้านซ้าย’ ค่ะ ซึ่งในประโยคนี้ต้องใช้วลี ‘on the’ ด้วยนะคะ

Sam
It’s on the left.

Clare
Well done! แค่นี้ก็เข้าใจวิธีบอกทางแล้วนะคะ

Sam
Excellent! So can you help me get out of the studio…

Clare
Turn right, Sam!

แล้วกลับมาติดตามบทสนทนาในตอนต่อไป กับ ‘How do I..’ ในสัปดาห์หน้านะคะ Bye!

Sam
Left or right? See you next time! Bye, everyone!

More episodes of How do I..?

Learn More!

1. ให้เดินตรงไป ต้องพูดเป็นภาษาอังกฤษว่าอย่างไร?

ใช้วลี ‘go straight’ เพื่อบอกให้เดินตรงไป และใช้วลีอื่นซึ่งมีความหมายเหมือนกันได้ ดังต่อไปนี้:

 • Go straight on…
 • Go straight down here…
 • Go straight up here… 

2. จะบอกให้เลี้ยวได้อย่างไร?

ใช้วลี ‘turn left’ ซึ่งแปลว่าเลี้ยวซ้าย หรือ ‘turn right’ ที่แปลว่าเลี้ยวขวา และบอกจุดที่ต้องการให้เลี้ยวโดยใช้คำว่า ‘at’ กับอาคารหรือจุดสังเกตอื่น ๆ ส่วน ‘on’ ใช้กับถนน

 • Turn left at the cinema.
 • Turn right on Queen Street. 

นอกจากนี้ ‘take’ แปลว่า ให้ไปตามถนนหรือซอย

 • Take the first road on the left.
 • Take the second road on your right. 

หรือจะพูดว่า ‘on the left’ และ ‘on your left’ ก็ได้

แต่อย่าลืมใช้ ‘the’ กับ ‘first’, ‘second’, ‘third’, หรือลำดับอื่น ๆ 

3. จะบอกจุดหมายปลายทางของผู้ถามได้อย่างไร?

ใช้ ‘it’s’ (it is) หรือ ‘it’ll be’ (it will be)

ตามด้วย ‘on the/ your right/ left’

 • It’s on the right.
 • It’ll be on your left. 

4. ใช้รูปประโยคและ tense ใดเพื่อบอกทาง?

เราใช้ประโยคคำสั่ง (imperative) หมายถึง การขึ้นต้นวลีด้วยคำกริยาในรูปเดิมที่ยังไม่ได้ผัน:

 • Go straight on, take the first road on the left, turn left at the cinema.

How do I give directions?

4 Questions

Put the words in the correct order.
จัดเรียงลำดับคำต่อไปนี้ให้ถูกต้อง

Congratulations you completed the Quiz
Excellent! Great job! Bad luck! You scored:
x / y

Join our Facebook group to practise more!
มาร่วมฝึกภาษาอังกฤษกับเราต่อในเฟซบุ๊กกรุ๊ปนะคะ!

Join us for our next episode of How do I…, when we will learn more useful language and practise your listening skills.
กลับมาติดตามตอนต่อไปของ How do I... เพื่อฝึกภาษาอังกฤษและพัฒนาทักษะการฟังนะคะ

Session Vocabulary

 • left
  ซ้าย

  right
  ขวา

  the first…
  …ที่หนี่ง / แรก

  the second…
  …ที่สอง

  road
  ถนน

  supermarket
  ซุปเปอร์มาร์เก็ต

  cinema
  โรงภาพยนตร์