Learning English

Inspiring language learning since 1943

English Change language

Session 16

การพูดถึงสิ่งที่เคยทำเป็นประจำในตอนเด็ก

งคลิปเสียงเพื่อฝึกพูดถึงสิ่งที่เคยทำเป็นประจำในตอนเด็ก
Listen to find out how to talk about your childhood hobbies.

Session 16 score

0 / 4

 • 0 / 4
  Activity 1

Activity 1

How do I talk about my childhood hobbies? การพูดถึงสิ่งที่เคยทำเป็นประจำในตอนเด็ก

ประโยคใดต่อไปนี้กล่าวถึงสิ่งที่เคยทำเป็นประจำ?

 1. I played football last week.
 2. I was playing football yesterday afternoon.
 3. I used to play football as a child.

ฟังคลิปเสียงเพื่อตรวจคำตอบและเปรียบเทียบกับบทพูด

Show transcript Hide transcript

Clare
สวัสดีค่ะ คุณกำลังฟัง ‘How do I...’ กับแคลร์และแซมนะคะ

Sam
Hello, everybody. Welcome!

Clare
วันนี้เราจะมาฝึกภาษาอังกฤษในหัวข้ออะไร ต้องฟังบทสนทนาแล้วทายดูนะคะ ใบ้ให้ว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับงานอดิเรก แต่เวลาฟังครั้งแรกให้พยายามจับใจความว่า เขาพูดถึงงานอดิเรกในตอนนี้ หรือในสมัยที่เป็นเด็ก

Inserts
I used to play football with my friends but now I don’t.
I used to watch a lot of films when I was a child.
I didn’t use to listen to music much when I was young.

Clare
สรุปว่าเขาพูดถึงงานอดิเรก หรือกิจกรรมที่สนใจในวัยไหนคะ? That’s right, when they were children!

Sam
Absolutely! Now let’s have a look at the language they used.

Clare
Yes! ในประโยคเหล่านี้ เขาพูดถึงพฤติกรรมในอดีต หรือ ‘past habits’ - หมายถึงสิ่งที่เคยทำ หรือไม่เคยทำบ่อย ๆ ในอดีต
พูดเป็นภาษาอังกฤษอย่างไร ไปฟังกันอีกครั้งค่ะ:

Inserts
I used to play football with my friends.
I used to watch a lot of films.

Clare
Did you hear it? เขาใช้วลี ‘used to’ เพื่อพูดถึงสิ่งที่เคยทำในอดีตหรือกิจกรรมที่เคยทำบ่อยๆ ค่ะ

Sam
Yes, and did you hear what we put after ‘used to’?

Clare
Let’s listen again! คราวนี้ให้สังเกตคำที่ตามหลัง ‘used to’ ด้วยนะคะ:

Inserts
I used to play football with my friends.
I used to watch a lot of films.

Clare
What did you hear? หลังวลี ‘used to’ แต่จะคนจะใช้คำกริยาช่องหนึ่งค่ะ มีคำว่า ‘play’ ที่แปลว่าเล่น และ ‘watch’ ที่แปลว่า ดู ซึ่งเวลานำไปใช้จริงจะเติมคำกริยาอะไรก็ได้นะคะ แค่ต้องอยู่ในรูปกริยาพื้นฐานที่ยังไม่ได้ผัน และสาเหตุที่ไม่ได้ผันรูป ก็เพราะเรามี ‘used to’ เป็นตัวบ่งบอกแล้วว่ากำลังพูดถึงอดีตอยู่ค่ะ

Sam
Now, let’s quickly practise the pronunciation together! The important thing to notice here is that we pronounce ‘used to’ together, not like it’s two separate words. Repeat after me:

‘used to’, ‘I used to…’, ‘I used to play football’, ‘I used to watch films.’

Clare
Great! มีผู้พูดคนหนึ่ง ที่ต่างออกไปนิดหน่อย เขาพูดถึงสิ่งที่ตนเองไม่เคยทำในอดีต ฟังอีกครั้งว่าเขาพูดอย่างไรนะคะ:

Insert
I didn’t use to listen to music much.

Clare
ได้ยินไหมคะ เขาเติม ‘didn’t’ หน้า ‘use to’ ค่ะ และหลัง ‘used to’ ก็เติมคำกริยาเข้าไปเหมือนประโยคอื่น ๆ Simple!

Sam
Yes, it is! Let’s practise the pronunciation together. Repeat after me:

‘didn’t use to’. ‘I didn’t use to...’ ‘I didn’t use to listen to music much.’

Clare
Thanks, Sam. เรียนวิธีการพูดถึงพฤติกรรมในอดีตไปแล้ว ถึงเวลามาฝึกพูดกันบ้างค่ะ ให้จินตนาการว่าตอนเด็กๆ ไม่ได้ดูหนังบ่อยนักนะคะ วลีที่ต้องใช้ในที่นี้ก็คือ ‘watch films’ และอย่าลืมว่าเป็นรูปประโยคปฏิเสธนะคะ พูดแล้วรอฟังเฉลยจากแซมค่ะ:

Sam
I didn’t use to watch films.

Clare
Did you say the same as Sam?
คราวนี้ให้พูดว่า ตอนเด็กๆ มีนิสัยชอบฟังเพลงนะคะ อย่าลืมใช้วลี ‘listen to music’ ด้วยนะคะ พูดแล้วเปรียบเทียบกับที่แซมเฉลยค่ะ:

Sam
I used to listen to music.

Clare
Did you say the same?
แบบฝึกหัดสุดท้าย ให้พูดว่าตอนเด็ก ๆ เล่นฟุตบอลเป็นประจำค่ะ ส่วนวลีที่ต้องใช้ก็คือ ‘play football’ นะคะ พูดให้ทันก่อนที่แซมจะเฉลยนะคะ

Sam
I used to play football.

Well done! Now you know how to talk about past habits, so find a friend and tell them about your childhood hobbies!

Clare
Good idea! Sam, what were your childhood hobbies?

Sam
Well, I used to play the piano…I used to read a lot… I didn’t use to watch much television…

Learn more!

1.  ‘used to’ ใช้พูดถึงอดีตเท่านั้นใช่หรือไม่?

Yes! ในที่นี้เราใช้พูดถึงกิจวัตร นิสัย หรือสิ่งที่เคยทำเป็นประจำในอดีต และแม้ว่าเราอาจจะยังทำสิ่งเหล่านี้อยู่ในปัจจุบัน แต่ used to ใช้พูดถึงเฉพาะอดีตเท่านั้น

2. รูปประโยคเป็นอย่างไร?

ประโยคบอกเล่าเชิงบวก:

I used to play football. (ประธาน + used to + คำกริยาพื้นฐานที่ไม่ได้ผันรูป)

ประโยคปฏิเสธ:

I didn’t use to play football. (ประธาน + didn’t use to + คำกริยาพื้นฐานที่ไม่ได้ผันรูป)

ประโยคคำถาม:

Did you use to play football? (Did + ประธาน + use to + คำกริยาพื้นฐานที่ไม่ได้ผันรูป)

Careful! สังเกตว่าเราไม่เติม ‘d’ ท้ายคำว่า use ในประโยคปฏิเสธ เพราะมีคำว่า did อยู่แล้ว และการออกเสียงยังเหมือนเดิม

3. ‘used to’ ใช้กับ ‘I’ เท่านั้นหรือไม่?

No. กฎข้อ 2 ใช้ได้กับประธานทุกแบบ:

 • I used to play football.
 • You used to play football.
 • He/She used to play football.
 • We used to play football.
 • They used to play football.

4. ‘used to’ ยังมีความหมายอื่นอีกหรือไม่?

มี และต้องระวังเรื่องการใช้เพราะ ‘used to’ อาจมีความหมายอื่นได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบริบท แต่สิ่งที่ต้องจำคือ เมื่อพูดถึงสิ่งที่เคยทำเป็นประจำในอดีตให้ใช้รูปประโยคในข้อ 2 เสมอ 

How do I talk about my childhood hobbies?

4 Questions

จัดเรียงลำดับคำต่อไปนี้ให้ถูกต้อง
Put the words in the correct order.

Congratulations you completed the Quiz
Excellent! Great job! Bad luck! You scored:
x / y

มาคุยกับเราถึงสิ่งที่เคยทำเป็นประจำในวัยเด็ก ทางเฟซบุ๊กกรุ๊ปนะคะ! > Facebook group

กลับมาติดตามตอนต่อไปของ ‘How do I...’ เพื่อฝึกภาษาอังกฤษที่เป็นประโยชน์และพัฒนาทักษะการฟัง

Session Vocabulary

 • play football
  เล่นฟุตบอล 

  watch films
  ชมภาพยนตร์ 

  listen to music
  ฟังเพลง 

  a lot of
  มาก / บ่อย

  not…much
  ไม่มาก / ไม่บ่อย