Learning English

Inspiring language learning since 1943

English Change language

Session 18

Listen to find out how to complain at a restaurant.
రెస్టారంట్లలో ఫిర్యాదు చెయ్యడం ఎలాగో విని తెలునుకోండి.

Session 18 score

0 / 3

 • 0 / 3
  Activity 1

Activity 1

How do I make a complaint at a restaurant?

Listen to find out how to complain at a restaurant.
రెస్టారంట్లలో ఫిర్యాదు చెయ్యడం ఎలాగో విని తెలునుకోండి.

ఇది విని, మీ జవాబులు సరిచూసుకోండి. తరువాత, కింద ఉన్న రాతప్రతితో సరిపోల్చుకోండి.

Show transcript Hide transcript

సౌమ్య 
హాయ్!  'How do I…' కార్యక్రమానికి స్వాగతం. నేను సౌమ్య. ఇదిగో నాతో పాటూ James కూడా ఉన్నారు.

James
And I'm James. Hi everyone!

సౌమ్య
ఇవాళ చాలా interesting topic. రెస్టారంట్స్‌లో ఒక్కోసారి అడిగిన పదార్థం బాలేకపోతేనో, లేదా ఆర్డర్ చేసింది తేవడానికి ఆలస్యమైతేనో ఫిర్యాదు చెయ్యాలనుకుంటాం కదా. ఇవాళ ఇంగ్లిష్‌లో complaint ఎలా చెయ్యాలో తెలుసుకుందాం. బ్రిటిష్ వారికి, మనకు ఉన్న ఒక సాంస్కృతిక వ్యత్యాసం ఏమిటంటే వాళ్లు ఏ రకమైన భావోద్వేగాలనూ ఎక్కువ బాహటంగా ప్రదర్శించరు. కోపం వచ్చినా, సంతోషం వచ్చినా ఒక మోతాదులోనే చూపెడతారు. వాళ్లు complaint చేసినా కూడా ఎక్కువ కోపం తెచ్చుకోకుండా చాలా మర్యాదగా చెప్తారు. మనం కొంచం దూకుడుగా దెబ్బాలడుతున్నట్టు చెప్పడమో లేదా మనకు కోపం వచ్చినదన్న విషయం తెలిసేట్టు గట్టిగా మాట్లాడడమో చేస్తాం. ఇవాళ వాళ్ల స్టైల్ లో మర్యాదగా మన్ననగా complaint ఎలా చెయ్యలో చూద్దాం.

Presenter 1
Excuse me! I'd like to talk to the manager.

Presenter 2
Waiter! I'd like to make a complaint.

Presenter 3
I'm sorry, but could I have a moment?

సౌమ్య
Do you think they were polite ways to start complaining James?

James
Yes, definitely. The first person said 'Excuse me', which is very polite, and the third person said 'I'm sorry'.

సౌమ్య
క్షమించండి ఇలా చెప్తున్నందుకు...అంటూ మొదలుపెట్టారు.

James
The people complaining also said ‘I’d like to’, which is a very polite way to say what you want.

సౌమ్య
I want to. కన్నా 'I'd like to' అనేది ఎక్కువ మర్యాదపూర్వకమైన వాక్యం.

James
Let's practice the pronunciation. Listen and repeat after me.

'I'd like'

'I'd like to'

'I'd like to make a complaint'.

సౌమ్య
'To' ని ‘tuh’ అని ఎలా pronounce చేసారు. గమనించారా?!

James
'I'd like to make a complaint'.

సౌమ్య
So, what kind of things might people complain about in a restaurant?

James
Lots of things! The food, the plates, the cutlery, the table, the bill or the service, for example.

Let's hear an example. What is the customer's problem?

Presenter 1
Could I have a new knife? This one is dirty!

సౌమ్య
మ్మ్ ఆమెకి ఇచ్చిన చాకు మురికిగా ఉందిట. ఇంకోటివ్వండి అని అడుగుతున్నారు.

James
The customer asked a question using 'could'. Could is a polite way to make a request.

సౌమ్య
Right. Let's hear some examples.

Presenter 3
Could I have a moment? (repeated from earlier)

Presenter 2
Could I speak to the manager?

Presenter 1
Could I have a new knife? This one is dirty!

సౌమ్య
నాకు ఫలానాది కావాలి అని అడిగాక, ఎందుకు కావాలో సమస్య ఏమిటో కూడా వివరించి చెప్తున్నారు. ఇంకో ఉదాహరణ చూద్దాం.

Presenter 2
Could I speak with the manager? I ordered two coffees, but the bill says I ordered three!

James
Oh dear! The customer had a problem with their bill! They were overcharged.

సౌమ్య
'Overcharged' - తిన్నదానికన్నా ఎక్కువ డబ్బులకి బిల్ ఇచ్చారు.

Presenter 3
Could you cook my steak more? It's too pink in the middle.

సౌమ్య
Let's listen to a full conversation. Waiter! I'd like to make a complaint.

James
I'm sorry, what seems to be the problem?

సౌమ్య
There's a hair in my soup! Could you get me another?

James
Certainly, I'm very sorry! I'll get that for you right away.

సౌమ్య
విన్నారు కదా! ఇప్పుడూ కొంచం ప్రాక్టీస్ చేద్దామా? మీకిచ్చిన చెమ్చా బాలేదు. మురికిగా ఉంది. ఇంకో చెమ్చా కావాలని అడగండి. తరువాత నేను జవాబు చెప్తాను. విని మీ జవాబును సరిపోల్చుకోండి.

James
Could I have a new knife, please? This knife is dirty!

సౌమ్య
ఇలాగే చెప్పారా? Well done!
ఒక్కోసారి సమస్య పెద్దదైతే, మేనేజర్ గానీ, వెయిటర్ గానీ ‘compensation’ ఇస్తారు అంటే మనం ఆర్డర్ చేసుకున్నదానికి బదులుగా మరోటి ఇవ్వడమో లేదా నష్టపరిహారం చెల్లించడమో చేస్తారు.

Presenter 1
I'm terribly sorry, I'll comp you a free dessert.

సౌమ్య
compensation ని కుదించి ‘comp’ అంటారు.. Dessert అంటే భోజనం తరువాత వడ్డించే తీపి పదార్థాలు లేదా పళ్లు.

Presenter 2
My apologies! I'll fix the problem and give you a voucher for your next visit.

సౌమ్య
'A voucher' అంటే రసీదు. మళ్లీ మీరొచ్చినప్పుడు వాడుకోవడానికి వీలుగా ఇప్పుడే రసీదు ఇస్తాను అని అన్నారు.

James
Excellent! So the next time you have a problem when you go out to eat, you'll be able to complain with confidence!

సౌమ్య
మరో ‘How do I  ఎపిసోడ్‌లో మళ్లీ కలుసుకుందాం. Bye.

James
Bye everyone!

Learn more

1. వెయిటర్‌ని ఎలా పిలవాలి?

 • Excuse me!
 • I’m sorry, but…
 • Waiter? 

2. ఫిర్యాదు చెయ్యాలంటే సంభాషణ ఎలా మొదలుపెట్టాలి?

 • I’d like to talk to the manager.
 • I’d like to make a complaint.
 • Could I have a moment?

3. మర్యాదపూర్వకంగా ఎలా రిక్వెస్ట్ చెయ్యాలి?

 • Could you…?

4. ఫిర్యాదు చేస్తున్నప్పుడు మర్యాదపూర్వకంగా చెయ్యాలా?

అవును. వెయిటర్‌తో మర్యాదగా మాట్లాడాలి. మర్యాదపూర్వకంగా అడిగితే వెయిటర్ మనకు కావలసింది అడిగిన వెంటనే చేసే అవకాశం కూడా ఉంది.

How do I make a complaint at a restaurant?

3 Questions

Choose the correct answer.
సరైన జవాబు ఎంచుకోండి.

Congratulations you completed the Quiz
Excellent! Great job! Bad luck! You scored:
x / y

Would you like to study English with us? Join us on our Facebook group!
మా దగ్గర ఇంగ్లిష్ నేర్చుకోవడం మీకు ఇష్టమేనా? మా ఫేస్బుక్ గ్రూప్ కు వచ్చి  మీ అభిప్రాయం మాతో పంచుకోండి.

Join us for our next episode of How do I…, when we will learn more useful language and practise your listening skills.
How do I… కార్యక్రమంలో మమ్మల్ని మళ్లీ కలిసి మరింత ఉపయోగకరమైన భాషను నేర్చుకోండి, మీ శ్రవణ కౌశలానికి పదును పెట్టుకోండి.

Session Vocabulary

 • polite
  మర్యాదపూర్వకమైన

  angry
  కోపం

  excuse me!
  క్షమించండి!

  I’d like to…
  నేను....చెయ్యడానికి ఇష్టపడుతున్నాను.

  could you…?
  దయచేసి మీరు...?

  complain (verb)
  ఫిర్యాదు చెయ్యడం (క్రియ)

  complaint (noun)
  ఫిర్యాదు (నామవాచకం)

  knife
  చాకు

  overcharged
  బిల్ ఎక్కువ వెయ్యడం

  fork
  ఫోర్క్

  dirty
  మురికి

  compensation
  నష్టపరిహారం

  dessert 
  భోజనం తరువాత తినే స్వీట్లు, పళ్లు

  voucher
  రసీదు