Learning English

Inspiring language learning since 1943

English Change language
1

Unit 1: English Together

Select a unit

 1. 1 English Together

Session 35

In today’s episode we discuss the effects caused by millions of new internet users in developing economies.

Session 35 score

0 / 4

 • 0 / 4
  Activity 1

Activity 1

Good morning India!

In today’s episode we discuss the effects caused by millions of new internet users in developing economies.

ఇవాల్టి ఎపిసోడ్‌లో, అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాల్లో మిలియన్ల సంఖ్యలో పెరుగుతున్న ఇంటర్నెట్ వినియోగదారులవలన కలిగే ప్రభావాలు, పరిణామాల గురించి తెలుసుకుందాం.

Listen to the audio and take the quiz.

Show transcript Hide transcript

సౌమ్య
హలో బాగున్నారా? English Together కార్యక్రమానికి స్వాగతం. ప్రస్తుతం చర్చల్లో ఉన్న ఏదన్నా ఒక అంశం గురించి మీరూ మాట్లాడాలనుకుంటున్నారా ? దానికి ఉపయోగపడే భాషను మీరిక్కడ నేర్చుకోవచ్చు. నేను సౌమ్య. ఇదిగో నాతో పాటూ ...
Tom
Hi everybody, I’m Tom. Welcome to today’s episode of English Together!

Sam
Hi and I’m Sam! Welcome!

సౌమ్య
Oh Tom! I like your new phone!

Tom
Well, you know how much we millennials love our phones!

సౌమ్య
Oh, I’ve heard of that word! It refers to young people who know about technology, right?

Sam
Kind of. It’s used quite widely. Typically, in the UK, a millennial is a young adult below the age of 34.

సౌమ్య
భలే! ఇది ఇవాళ్టి ప్రశ్నకు సంబంధించిన అంశమే!
మోర్గన్ స్టేన్లీ పరిశోధనలు మరియు యునైటెడ్ నేషన్స్ అధికారిక గణాంకాల ప్రకారం భారతదేశంలో, సుమారుగా, millennial అంటే 18-34 మధ్య వయసు గల జనాభా శాతం ఎంత?

a) 11 %
b) 22 %
c) 33 %

Sam
Are millennials in your country tech-savvy, like they are here in the UK?

సౌమ్య
Definitely! Tech-savvy అంటే సాంకేతిక సామర్థ్యం లేదా సాంకేతిక పరిజ్ఞానం కలిగిన వ్యక్తి. నిజానికి యువత మాత్రమే కాదు, అందరూ సాంకేతిక పరిజ్ఞానం బాగా కలిగినవాళ్ళే.
Tom
Yeah, I actually heard that the amount of people embracing the internet in India is causing a few problems. Let’s listen to today’s news story from BBC Radio 4’s Sunday Programme. What’s the main problem that the speakers describe?

Presenter
Let’s see if we can connect now with our reporter in Kolkata, Rahul Tandon. Rahul, good morning!

Rahul
Good morning to you and a lot of people in India are getting on social media and, as you say, that is causing a lot of problems for the internet and it’s all to do with two simple words – good morning.

Presenter
Surely ‘good morning’ should not cause the internet to crash?

Rahul
When you can have up to 200 million Indians who wake up every morning at around 8 o’clock Indian time and they feel that they need to tell everybody that they know the word ‘good morning’, they want to use applications like WhatsApp and just send those messages out there! So that is what’s beginning to slow the internet down here, it’s clogging up phones and the real fear is, I think, that as we have more and more Indians that is, actually, that could slow it down globally as well.

Sam
So, the main problem is that too many people are using the internet on a daily basis. It’s clogging up their phones and slowing down the internet!

సౌమ్య
It’s true! Clog up అంటే ఏదైనా అడ్డుపడి మూసుకుపోవడం, అవరోధం కలగడం. Slow down అంటే మందగించడం. More and more people in India / around the world are becoming familiar with new technology.
Sam
You could say that you’re really switched-on!

సౌమ్య
Yes! Switched-on is a good choice of word, as it means ‘to be open to new ideas’, but we can also ‘switch on’ an electronic device.

Tom
It must be annoying though, when the whole internet is slowed down by this big influx of new users.

సౌమ్య
Yes! Influx means ప్రవాహం లేదా తాకిడి. We have more people joining every day! మనదేశంలో అయితే మొబైల్స్ మంచివి చాలా చవగ్గా దొరుకుతున్నాయి. దాదాపు ప్రతీ రెండో మనిషికీ ఏదో ఒక చిన్న సెల్ ఫోన్ అయినా ఉంటోంది. పుర్వం, ఇంటికి లేదా కుటుంబానికి ఒకటే ఫోన్ ఉండేది. ఇప్పుడు కుటుంబ సభ్యులందరికీ తలా ఒక ఫోన్ ఉంటోంది.

Sam
So, you have a huge number of users, but the infrastructure can’t cope!

సౌమ్య
I think that in India, we have a good human infrastructure, but technological infrastructure is still developing.

Tom
What do you mean by that? I’m not sure I understand.

సౌమ్య
Well, there are huge amounts of people who use and work with technology. So many, in fact, that many companies aren’t able to keep up with current needs!

Tom
And speaking of large numbers of people, it’s time to give you the answer to today’s quiz.

సౌమ్య
That’s right! భారతదేశ జనాభాలో millennial age bracket అంటే 18-34 వయస్కులు ఎంత శాతం అని అడిగాం కదా. జవాబు C) 33%
Tom
Wow! That’s a huge number of young people who are going to be growing up with technology!

Sam
Yes, imagine how much technology will pervade India soon.

సౌమ్య
To pervade అంటే వ్యాపించడం, విస్తరించడం. But it’s not just technology that’s pervasive here, it’s the new opportunities that technology brings, like online shopping, ride sharing apps and…

Sam
Hmm… yes. Technology does seem to have a pervasive influence on all of us. It’s hard to escape from technology and modern ideas.

Tom
Hey, you got a message!

Sam
It says ‘good morning…’. Hey! Who sent that!

సౌమ్య
హహహ! Tom ఇచ్చిన మెసేజ్, ఇంటర్నెట్‌ను slow down…మందగించదని ఆశిద్దాం. అలాగే Sam ఫోను కూడా clog up.. అడ్డుపడి మూసుకుపోవడం..అవ్వదని ఆశిద్దాం. మీరేమంటారు? మీరు ‘switched on’ person అవునా కాదా? ‘switched on’ అంటే కొత్త ఆలోచనలకు ఆహ్వానం పలకడం. మీరు ఇంటర్నెట్‌ను on a daily basis..రోజూ వాడతారా? Technology...సాంకేతికత మీ జీవితాన్ని విశాలం చేస్తోందని మీరనుకుంటున్నారా? ఇంకా, ఇవాళ మనం నేర్చుకున్నా పదాలు millennial, influx.. ప్రవాహం లేదా తాకిడి, tech-savvy.. సాంకేతిక సామర్థ్యం లేదా సాంకేతిక పరిజ్ఞానం కలిగిన వ్యక్తి . Get in touch to let us know your thoughts.

Thanks for joining us and see you next time for more English Together! Bye!

 

Check what you’ve learned by selecting the correct answer for the question.
సరైన జవాబును గుర్తించి మీరింత వరకూ నేర్చుకున్నదానిని చెక్ చేసుకోండి.

Good morning India!

4 Questions

Choose the correct answer.
సరైన మాటతో పూర్తి చేయండి.

Congratulations you completed the Quiz
Excellent! Great job! Bad luck! You scored:
x / y

Join us for our next episode, of English Together when we will learn more useful language and practise your listening skills.
English Together కార్యక్రమంలో మమ్మల్ని మళ్లీ కలిసి మీకుపయోగపడే భాషను నేర్చుకోండి, మీ శ్రవణ కౌశలానికీ పదును పెట్టుకోండి.

Session Vocabulary

 • millennial
  18-34 మధ్య వయస్కులు
  tech-savvy
  సాంకేతిక సామర్థ్యం లేదా సాంకేతిక పరిజ్ఞానం కలిగిన వ్యక్తి
  a daily basis
  రోజువారీ
  clog up
  అడ్డుపడి మూసుకుపోవడం
  slow down
  మందగించడం
  switch on
  స్విచ్ ఆన్ చెయ్యడం
  switched on
  కొత్త ఆలోచనలకు ఆహ్వానం పలకడం
  influx
  ప్రవాహం లేదా తాకిడి
  pervade
  వ్యాపించడం