Learning English

Inspiring language learning since 1943

English Change language
1

Unit 1: English Together

Select a unit

 1. 1 English Together

Session 3

Are you happy in your job? 

In today’s episode we will be discussing whether people enjoy going to work.

Session 3 score

0 / 4

 • 0 / 4
  Activity 1

Activity 1

Happy at Work

Are you happy in your job? In today’s episode we will be discussing whether people enjoy going to work.
మీరు చేసే పని మీకు ఆనందం కలిగిస్తోందా? ప్రజలు పని చెయ్యడం అనే అనుభవాన్నిఆనందిస్తారా - అనే అంశం గురించి ఇక్కడ చర్చించుకుందాం.

Listen to the audio and take the quiz

Show transcript Hide transcript

కల్యాణి
హలో బాగున్నారా English Together కార్యక్రమానికి స్వాగతం. ప్రస్తుతం చర్చల్లో ఉన్న ఏదన్నా ఒక అంశం గురించి మీరూ మాట్లాడాలనుకుంటున్నారా – దానికి ఉపయోగపడే భాషను మీరిక్కడ నేర్చుకోవచ్చు. నేను కల్యాణిని. ఇదిగో నాతో పాటూ ...

Sam
Hi, I’m Sam.

Kee
And I’m Kee. Welcome!

కల్యాణి
ప్రజలు పని చెయ్యడం అనే అనుభవాన్నిఆనందిస్తారా - అనే అంశం గురించి ఈరోజు మనం మాట్లాడుకుందాం. నేను చాలా సార్లు ఈవిషయం గురించి ఆలోచించాను. అందులోనూ మీ ఇద్దరితోనూ పని చెయ్యడం అంటే మాటలా ఏం ... హ హ హ. సరే, కనుక్కుందాం అనుకున్నా.
రోజులు లెక్క కట్టిచూస్తే, పనిలోకి వెళ్లడాన్ని ఎవరు ఎక్కువ ఆనందిస్తారూ అని ఇటీవలే ఒక సర్వే చేసారు. మీరెవరనుకుంటున్నారు - ఆడవాళ్లా మగవాళ్లా? మీకు కాసేపట్లో చెప్తానూ ...

News
Are you happy in your job? That's the question? Do you enjoy going to work? Well, it may surprise you to learn, that most of us do, most of the time. Radio 5 live commissioned a survey from COMRes and that's what they found. According to the survey, nearly 80% of people say that they are proud of their work, and 68% say they enjoy working most days.

Sam
Did you hear that, most people are happy to go to work, it’s surprising – but that’s good news, isn’t it?

Kee
It’s definitely a surprise! Who are these people? I work to make money, but enjoy it, really?

Sam
You not enjoying something is no surprise, but I’m not sure this report is so surprising, either – we spend so much time at work, we should make sure that we have job satisfaction.

కల్యాణి
‘Job satisfaction’ - చాలా ముఖ్యమైన పదం లా తోస్తోందే,“I can say that I’ve got good job satisfaction”. ‘Job satisfaction’. అంటే మీ ఉద్యోగంలో లేదా మీరు చేసే వృత్తిలో మీకు సంతృప్తి కలుగుతోందా లేదా, సంతోషంగా ఉన్నారా లేదా అనే కదా.

Sam
Yes, that’s right - job satisfaction is how happy you are in your job.

కల్యాణి
నాకీ పని చాలా ఇష్టం, మీసంగతేమిటర్రా?

Sam

Yes, this is great – it’s so rewarding being able to make radio programmes.


కల్యాణి

మరే, ఏదన్నా పని చెయ్యడం వల్ల మనకి ఒక మంచి అనుభూతి కలిగితే తప్పకుండా దాన్ని “rewarding” అనొచ్చు. I always feel great after recording these programmes.

Kee

I am happy that you two both feel that your jobs are rewarding….

Sam
Thanks….

Kee
…but …

కల్యాణి
Go ahead Kee, but …(in a probing tone)--

Kee
…but, I don’t really feel the same way. I just never feel that I’m appreciated for what I do.

కల్యాణి
గౌరవించ బడ్డట్టు ఉండదా? you don’t feel that people respect your work? don’t you feel “appreciated”?

Kee
No-one ever says thank you – they never tell us what they think about the programmes, it’s almost like they don’t notice.

Sam
You’re right. It’s definitely very important to be appreciated at work.
I’m just not sure that’s true for us here. Didn’t you hear all those things they said at our last meeting? We got loads of feedback - I found that really motivating.

కల్యాణి
Yes, అది certainly ‘motivating’, motivating. నా పని గురించి నాలుగు మంచి మాటలు నా చెవిన పడ్డం వల్లే నేను మరింతగా శ్రమ పడగలుగుతూ ఉంటాను, మంచి కార్యక్రమాల్నీ తయారుచెయ్యగలుగుతున్నాను – motivating అని నువ్వనేది దానినేగా Sam. What about you Kee?

Kee

Look, what motivates me is being able to finish my work and go home and forget about it.

కల్యాణి
Ah, ఇదీ సరైన time, , ఎవరు ఎక్కువ రోజుల పాటు, పనికి సంతోషంగా వెళతారు –స్త్రీలా పురుషులా? - ఇందాకడిగిన ప్రశ్న - జవాబు చెప్పెయ్యనా? Are you ready? స్త్రీలు. 74% ఆడవాళ్లు చాలా రోజుల్లో ఆనందంగా పనికి వెళతామని చెప్తే, 63% పురుషులు మాత్రమే అలా వెళతామని చెప్పేరట, సర్వేలో తేలింది.

Sam
I’m sorry you don’t enjoy coming to work, Kee. It sounds like you’re feeling quite stressed.

కల్యాణి
Yes, అలాగే అనిపిస్తోంది, ‘Stressed’ – ఏదో విషయంతో సతమతం అవ్వడం కన్పిస్తోంది Kee.

Sam
But there’s no need for you to feel stressed. They said so many positive things about you in the meeting.

Kee
Did they?

Sam
They said so many good things about you! Yes, that you can be moody at times but they also said you’re a team player and you’re a very hard worker.

Kee
Well, I suppose I do work hard.

Sam
Do you feel a little bit more appreciated now?

Kee
Uhm, a little. Look, let’s get back to work, eh?

కల్యాణి
అమ్మయ్య, కాస్త తేరుకున్నట్టున్నావుగా , Kee. ఇంటి దగ్గర మీ సంగతేమిటి? మీ పని వల్ల మీకు ఆనందం కలుగుతోందా? ‘rewarding’ గా ఉందా? ‘job satisfaction’ దొరుకుతోందా? మీరు తగినంత ‘appreciated’గా feel అవుతున్నారా?
కార్యక్రమం ముగించే ముందు - మనం అనుకున్న మాటలన్నిటినీ ఒక సారి చెప్పుకుందాం – ఇవన్నీ తమ ఉద్యోగాల గురించి ప్రజల feelingsని చెప్పే పదాలే.
“job satisfaction” పని స్థలంలో ఎంత సంతోషంగా ఉంటావన్నది, “rewarding” పని చేసాక హాయిగా అనిపించడం; “appreciated” అంటే తోటి వ్యక్తులు నీ పనిని గుర్తించి, గౌరవిస్తున్నట్టు తోచడం, “stressed” సతమతమౌతూ ఉండడం.
Thanks for joining us and see you next week for more English Together.

Check what you’ve learned by selecting the correct answer for the questions.
సరైన జవాబును గుర్తించి మీరింత వరకూ నేర్చుకున్నదానిని చెక్ చేసుకోండి.

Happy at Work

4 Questions

Choose the correct answer.
సరైన మాటతో పూర్తి చేయండి.

Congratulations you completed the Quiz
Excellent! Great job! Bad luck! You scored:
x / y

Join us for our next episode of English Together when we will learn more useful language and practice your listening skills.
English Together కార్యక్రమంలో మమ్మల్ని మళ్లీ కలిసి మీకుపయోగపడే భాషను నేర్చుకోండి, మీ శ్రవణ కౌశలానికీ పదును పెట్టుకోండి.

Session Vocabulary

 • rewarding
  ఆనందం కలిగించే
  job satisfaction
  చేసే పనిలో సంతృప్తి
  appreciated
  గుర్తింపు దొరకడం
  stressed
  సతమతమౌతూ ఉండడం
  commissioned
  అప్పగించడం
  a survey
  సర్వే, ఒక ప్రశ్నావళికి ప్రజల జవాబుల సేకరణ
  feedback
  మన గురించి తోటివారి అభిప్రాయాలు
  moody
  స్థిరంగా ఉండని చిత్తవృత్తి