Learning English

Inspiring language learning since 1943

English Change language
1

Unit 1: English Together

Select a unit

 1. 1 English Together

Session 17

Do you think fathers spend enough time with their children?
In today’s episode we will be discussing the possible benefits of fathers spending more time with their children.

Session 17 score

0 / 4

 • 0 / 4
  Activity 1

Activity 1

Babies with involved fathers learn faster

Do you think fathers spend enough time with their children?
In today’s episode we will be discussing the possible benefits of fathers spending more time with their children.

తండ్రులు పిల్లలతో గడిపే సమయం తగినంతగా ఉంటోందా
బిడ్డల పెంపకంలో- తండ్రులు పాలుపంచుకున్నట్టైతే కలిగే లాభాల గురించి ఇవేళ్టి సంచికలో చర్చిద్దాం.

Listen to the audio and take the quiz.

Show transcript Hide transcript

కల్యాణి
హలో బాగున్నారా? English Together కార్యక్రమానికి స్వాగతం. ప్రస్తుతం చర్చల్లో ఉన్న ఏదన్నా ఒక అంశం గురించి మీరూ మాట్లాడాలనుకుంటున్నారా – దానికి ఉపయోగపడే భాషను మీరిక్కడ నేర్చుకోవచ్చు. నేను కల్యాణిని. ఇదిగో నాతో పాటూ ...

Sam
Hello, I’m Sam.

Phil
And I’m Phil. Welcome!

కల్యాణి
పసిబిడ్డల పెంపకం గురించి ఈరోజు మాట్లాడుకుందాం. బిడ్డల పెంపకంలో- తండ్రులు పాలుపంచుకున్నట్టైతే, ఆ పిల్లల గ్రహణశక్తి హెచ్చుతుందట. మరిన్ని వివరాల కోసం ఇదిగో ఈ కథనం వినండి:

News insert

An active male role in the early stages of babies’ development produced better performance in cognitive tests by the age of two, researchers found. They say the findings show the value of early paternal involvement. Previous studies found that men tended to have a more stimulating, vigorous style, encouraging a child’s risk-taking and exploration tendencies, which in turn might facilitate cognitive development.

కల్యాణి
ఓహో, తండ్రులు తమ పిల్లలతో సమయం గడిపితే, పిల్లల పెరుగుదలకి అది సహాయపడుతుందా, అయితే నాకు తెలీక అడుగుతాను, అసలు తండ్రులు పిల్లలతో గడిపే సమయం ఎంత ఉంటుందంటారు? A research conducted by University of London and University of Sevilla found the answer. దాని ప్రకారం రి చెప్పండి ఈ రెండిటిలో ఏది సరైనది a) రోజుకి 35 నిమిషాలా? లేక b) రోజుకి 45 నిమిషాలా?

Sam
Well, either way, it doesn’t seem like a lot of time to spend with your child. Surely a child should spend at least an hour a day with their fathers!

Phil
An hour?! Really? Have you ever spent time with children? It’s hard work!

Sam
If what the research says is true, fathers can help develop their child’s cognitive development just by spending time with them.

కల్యాణి
‘Cognitive development’, మేధోవికాసం. బిడ్డ ఎంత బాగా ఆలోచించగలుగుతోందో, అర్ధం చేసుకోగలుగుతోందో - ఆ సామర్ధ్యం గురించి జరిగే అధ్యయనం.

Phil
But surely, fathers spending time with their children isn’t the only thing that helps a child’s cognitive development. What about their mothers?

కల్యాణి
Phil చెప్పిన మాట నిజమే. పరీక్షలప్పుడు చదివినవి గుర్తుంచుకోడానికి మా అమ్మ చిట్కాలు చెప్పేది, అవి భలే ఉపయోగపడేవి తెలుసా

Sam
Well of course, mothers have an important role to play, but the research shows that a father’s involvement, which is on the rise, has its own benefits.

Phil
Really, paternal involvement is on the rise?

కల్యాణి
Yes. Paternal అంటే పితృసంబంధమైన అంశాలని కదా అర్ధం, ఒకప్పటి కంటే ‘paternal involvement’ ఇప్పుడు పెరిగిందనే మాట నిజమే. According to the research by University of London and University of Sevilla,1970ల్లో తండ్రులు రోజుకి ఎంత సేపు పిల్లల్తో గడిపేవారో తెలుసా - 5 నిమిషాలు. అన్నట్టు మన quizకి జవాబు చెప్పనా. The same research by the University of London and Sevilla found that modern working fathers spend about 35 minutes a day with their children. పనికి వెళ్లే మగవాళ్లు తమ పిల్లల్తో 35నిమిషాలు గడుపుతారట, కనక సరైన జవాబు a)

Sam
Wow, paternal involvement is only 35 minutes a day? That makes me so sad.

కల్యాణి
ఊఁ, కానీ చాలా బాగా పెరిగినట్టే, Sam, 1970లతో పోలిస్తే 7రెట్లు పెరిగింది మరి!
Sam
Yes, but still, I don’t think it’s enough. The news report mentioned that paternal involvement helps a child be a risk-taker.

కల్యాణి
‘A risk-taker’ అంటే నష్టం సంభవించే అవకాశముందని తెలిసీ, సాహసం చేసే వ్యక్తి. Are you a risk-taker Phil?

Phil
Sure, and I rarely spent time with my father growing up.

Sam
You’re not a risk-taker! And what about exploration tendency? The news report told us that paternal involvement helps with developing a child’s exploration tendency.

కల్యాణి
‘Exploration tendency’, అన్వేషించే ప్రవృత్తి. దేనినైనా పరిశీలించి, పరిశోధించే అలవాటు గనకా ఉన్నట్టైతే, స్వయంశక్తితో అనేక విషయాల్ని నేర్చుకోగలుగుతాం. కొన్ని సార్లు నూతన ఆవిష్కరణలు కూడా జరుగుతాయి.

Phil
Another false claim. I’m always exploring to learn new things by myself, and again, I didn’t spend much time with my father.

Sam
Stop lying to the audience Phil!

కల్యాణి
I think Sam has a point, కోతలు కాస్త తగ్గించు Phil!

Phil
What do you mean? I’m always learning things by myself and solving all of my own problems.

Sam
No, you don’t. Whenever you come across a problem, the first thing you do is ask someone near you for an answer.

Phil
Yeah, and I actively look for answers!

Sam
Errg, I give up.

కల్యాణి
వీళ్లిద్దరి కీచులాటనీ వదిలెయ్యండిగానీ, మీ అభిప్రాయమేమిటి? బిడ్డల పెంపకంలో- తండ్రులు పాలుపంచుకున్నట్టైతే, ఆ పిల్లల గ్రహణశక్తి హెచ్చుతుందని మీకూ అనిపిస్తుందా? ఔనా? కార్యక్రమం ముగించే ముందు ఈరోజు విన్న మాటల్ని మరోసారి చూద్దాం. ఇవన్నీ పిల్లల అభివృద్ధికి సంబంధించిన పదాలు: ‘cognitive development’ మేధోవికాసం; ‘paternal’, పితృసంబంధమైన అంశాలు, ‘risk-taking”, సాహసముచేయు; చివరగా ‘exploration tendency’ అన్వేషించే ప్రవృత్తి,
Thanks for joining us and see you next week for more English Together. Bye!

Check what you’ve learned by selecting the correct answer for the question.
సరైన జవాబును గుర్తించి మీరింత వరకూ నేర్చుకున్నదానిని చెక్ చేసుకోండి.

 

Babies with involved fathers learn faster

4 Questions

Choose the correct answer.
సరైన మాటతో పూర్తి చేయండి.

Congratulations you completed the Quiz
Excellent! Great job! Bad luck! You scored:
x / y

Join us for our next episode, of English Together when we will learn more useful language and practise your listening skills.
English Together కార్యక్రమంలో మమ్మల్ని మళ్లీ కలిసి మీకుపయోగపడే భాషను నేర్చుకోండి, మీ శ్రవణ కౌశలానికీ పదును పెట్టుకోండి.

Session Vocabulary

 • Cognitive development
  మేధోవికాసం

  Paternal
  పితృసంబంధమైన అంశాలు

  Risk-taking
  సాహసముచేయు

  Exploration tendency
  అన్వేషించే ప్రవృత్తి

  Hard-work
  కఠిన పరిశ్రమ

  Benefits
  లాభాలు

  Involvement
  పాలు పంచుకోడం

  Solving problems
  సమస్యా పరిష్కారం