Learning English

Inspiring language learning since 1943

English Change language

Session 7

In today’s episode we will be discussing the threats facing animals in different countries.
ਅੱਜ ਦੇ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਨਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਖਤਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।

Sessions in this unit

Session 7 score

0 / 4

 • 0 / 4
  Activity 1

Activity 1

Extinction

In today’s episode we will be discussing the threats facing animals in different countries.
ਅੱਜ ਦੇ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਨਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਖਤਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।

Quiz
Approximately what percentage of turtle doves (an English bird) have disappeared in the last twenty years?
- 50%
- 75%
- 90%
Listen ahead to discover the answer!  

Listen to the audio and take the quiz.

Show transcript Hide transcript

ਰਾਜਵੀਰ
Hello and welcome to English Together। ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਰਾਜਵੀਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਨ...

Tom
Hi everybody! I’m Tom. Thanks for joining us again!

Sam
Hello, I’m Sam! Today’s episode is going to begin a little differently. I’m going to play you a clip from a BBC Radio 4 documentary called Extinct!

ਰਾਜਵੀਰ
Oh! Extinct means ਜੋ ਦਿਸਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇ,ਯਾਨੀ ਜੋ ਲੁਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, right?
Sam
That’s right. We say ‘extinction’ to describe the process of becoming extinct. Listen to the clip, which animal does the presenter say is in danger of extinction (or of becoming extinct)?

Andrew
We're on a river flowing through the countryside of Assam in North-East India. A fisherman casts his net from the bank into this tributary of the mighty Brahmaputra.

Colleague
Yes, there are dolphins. Just where these two currents are, there are dolphins.

Andrew
The Ganges river dolphin, foraging where two branches of the river meet. This used to be a common sight throughout the whole Brahmaputra and Ganges river systems, but its rarity these days is leading us to think that this species ultimate fate might be the same as its Chinese cousin, the Yangtze river dolphin, declared functionally extinct.

ਰਾਜਵੀਰ
Ohh! These are very beautiful sea fishes. ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੀਆਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਮੱਛੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ̓ਤੇ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।

Tom
So, which species of animal are under threat in your country?

ਰਾਜਵੀਰ
Species ਮਤਲਬ ਪਰਜਾਤੀਆਂ। Under threat means ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਯਾਨੀ ਲੁਪਤ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੋਵੇ – as black buck is under threat. How about you?

Sam
Well, let’s turn this into today’s question. In Britain we have a beautiful bird called the turtle dove. What percentage of UK turtle doves have disappeared in the last 20 years?

a) 50 %
b) 75%
c) 90%

ਰਾਜਵੀਰ
All of those numbers are huge! Who’s counting these birds?
Sam
Well, in this survey, it’s the Royal Society for the Protection of Birds. But just because they’re counting them, it doesn’t mean they’re accountable.

ਰਾਜਵੀਰ
Right! To be accountable ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਜੁਆਬਦੇਹ ਹੋਣਾ। There’s so much wildlife in our countries though! And, if nobody owns it, who has accountability for looking after it?

Tom
Maybe the government, maybe all of us, I’m not sure. I suppose we all need to help with conservation, really.

ਰਾਜਵੀਰ
Conservation ਮਤਲਬ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਕਰਨਾ। ਹਾਂ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੁਪਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਪਰਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ wild life sanctuaries ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
Tom
Unfortunately, in my opinion, with population growth continuing at the current rate, it’s only going to get more difficult for animals! They are already hunted, eaten and used for clothes!

Sam
That’s quite a pessimistic view, Tom.

ਰਾਜਵੀਰ
Pessimistic ਮਤਲਬ ਨਿਰਾਸ਼ਾਵਾਦੀ। Animals are often treated badly but I think people are becoming more aware of environmental factors.
Sam
Yes, the study by the RSPB said that farming was one of the main causes for environmental destruction. The fact that they’re reporting on this, and that we’re talking about it now, shows that people are thinking seriously about these things!

ਰਾਜਵੀਰ
Yes, surely that’s a cause for optimism ਯਾਨੀ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ।
Tom
Well, I’m not convinced. Try telling that to the turtle dove. How many of those are left?!

Sam
Ah! Not many, unfortunately. Let’s give you the answer to today’s quiz. According to the survey, more than 90% of the British turtle dove population has disappeared since 1995.

ਰਾਜਵੀਰ
Oh no! That’s so sad. ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
Sam
Hopefully our awareness has been raised enough to limit the rate of extinction, though?

Tom
There’s that optimism again! I think it’s a disaster already, actually!

Sam
Fair enough, I don’t disagree with you on this occasion, actually.

ਰਾਜਵੀਰ
ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ wildlife ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਆਖਰ ਅਸੀਂ ਸਭ ਵੀ ਇਸੇ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸੀਂ ਹੀ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਅੱਜ ਸਿੱਖੇ ਨਵੇਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ extinction ਯਾਨੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲੁਪਤ ਹੋ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਫ਼ਿਰ ਅਸੀਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਵਲੋਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੁਪਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ conservation ਮਤਲਬ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਟੌਮ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ pessimistic ਯਾਨੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਵਾਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੈਮ optimistic ਭਾਵ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ under threat ਮਤਲਬ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਾਂਗੇ? ਸਾਡਾ ਫ਼ੇਸਬੁੱਕ ਗਰੁੱਪ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ। Thanks for joining us and see you next week for more English Together. Bye!

Language

ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ,ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸਹੀ ਜੁਆਬ ਚੁਣੋ।

Extinction
This word appears in several forms in the episode. Extinct is a word we use to describe a species (ਪਰਜਾਤੀਆਂ) of animal which no longer exists. We often using the verb ‘become’ with extinct.
The process of becoming extinct is called extinction.

Polar bears are in danger of becoming extinct.

We use the passive voice to emphasise the person or thing that is affected by a change. It is often used in the context of extinction. We form the passive using (be) + past participle.

Rhinos are killed for their horns.
The dodo was hunted to extinction.

Optimism/Pessimism
When someone has a positive attitude to something we can say that they are optimistic. The noun form is optimism.
Conversely, when someone has a negative way of thinking about things, we can say that they are pessimistic. The noun form is pessimism

The people are optimistic that the new government will be effective.
After the other team scored four goals, there was a sense of pessimism amongst the football fans.

Extinction

4 Questions

Choose the correct answer.
ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਜੁਆਬ ਦਿਓ।

Congratulations you completed the Quiz
Excellent! Great job! Bad luck! You scored:
x / y

Join us for our next episode of English Together when we will learn more useful language and practise your listening skills.
English Together ਦੀ ਅਗਲੀ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ , ਜਿਥੇ ਅਸੀਂ ਸਿਖਾਂਗੇ ਹੋਰ ਵਰਤੋਂਯੋਗ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਣਨ ਦੇ ਹੁਨਰ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ।

Session Vocabulary

 • extinction
  ਲੁਪਤ ਹੋਣਾ

  extinct
  ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਕਿਨਾਰੇ

  dolphin
  ਡੋਲਫਿਨ 

  species
  ਪਰਜਾਤੀਆਂ 

  under threat
  ਖਤਰੇ ਅਧੀਨ 

  (to be) accountable
  ਜੁਆਬਦੇਹ ਹੋਣਾ

  conservation
  ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ

  pessimistic
  ਨਿਰਾਸ਼ਾਵਾਦੀ

  optimistic
  ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ