Learning English

Inspiring language learning since 1943

English Change language

Session 5

In today’s episode we are discussing unwanted phone calls and what we can do to avoid them.
ਅੱਜ ਦੇ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਣਚਾਹੀਆਂ ਫ਼ੋਨ ਕਾਲਜ਼ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ। 

Sessions in this unit

Session 5 score

0 / 3

 • 0 / 3
  Activity 1

Activity 1

Cold callers

In today’s episode we are discussing unwanted phone calls and what we can do to avoid them.
ਅੱਜ ਦੇ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਣਚਾਹੀਆਂ ਫ਼ੋਨ ਕਾਲਜ਼ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ।

Quiz
How many unwanted texts and phone calls are sent each year in the UK?

a) 2 million
b) 20 million
c) 2 billion

Listen to the audio and take the quiz.

Show transcript Hide transcript

ਰਾਜਵੀਰ
Hello and welcome to English Together। ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚਲੰਤ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਰਾਜਵੀਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਨ...

Tom
Hello everyone! I’m Tom. Welcome to today’s episode.

Kee
Hi, I’m Kee, welcome to the programme!

Tom
So, guys, do you know what makes me really annoyed?

Kee
No, what?

Tom
Cold callers! They are so annoying!

ਰਾਜਵੀਰ
Cold callers, you mean, people who call trying to sell you things? ਕੋਲਡ ਕਾਲਰ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਵੇਚਣ ਲਈ ਫ਼ੋਨ ਕਾਲਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।

Tom
Yeah! It’s so annoying when you stop to answer a call and then realise it’s a cold call! Do you have them in your country?

ਰਾਜਵੀਰ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਕੋਲਡ ਕਾਲਜ਼ ਨਾਲ ਦਿਨ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਫ਼ੋਨ ਵੱਜਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਇਸੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਈਏ: ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ Aviva ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਅਣਚਾਹੇ ਫ਼ੋਨ ਕਾਲਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਲਿਖਤੀ ਸੁਨੇਹੇ ਯਾਨੀ ਐਸ ਐਮ ਐਸ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ?
• 2 ਮਿਲੀਅਨ
• 20 ਮਿਲੀਅਨ
• 2 ਬਿਲੀਅਨ
ਇਸ ਦਾ ਜੁਆਬ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗੇ।

Kee
I think most places have them! I’m always getting calls from people trying to scam me in one way or another!

ਰਾਜਵੀਰ
Ah! To scam ਮਤਲਬ ਘੁਟਾਲਾ। Yes, there are a lot of scammers out there!

Tom
I always hang up on them.

ਰਾਜਵੀਰ
‘Hang up’ ਮਤਲਬ ਕੱਟਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹ BBC Radio 4 ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ Money Box ਵਿੱਚੋਂ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਫ਼ੋਨ ਕਾਲਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

Presenter
The government has promised it will introduce a ban on cold calling about pensions as quickly as possible. Since pension freedoms began nearly three years ago the Pensions Administration Standards Association estimates a billion pounds of pension money could have been lost to thieves. Other estimates suggest that it’s much lower, maybe tens of millions. But whatever their true figure, these scams typically begin with a cold call.

Kee
That’s awful! Nuisance callers are annoying, but that report was criminal!

ਰਾਜਵੀਰ
‘Nuisance’ ਮਤਲਬ ਉਪੱਦਰ! Yes, here in India we have a lot of scams from nuisance callers.

Tom
And they’re defrauding older people, too! These people have worked all their lives to save that money!

ਰਾਜਵੀਰ
‘To defraud’ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਲਈ। ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਆਫ਼ਰ ਦੱਸਣ ਲਈ ਅਣਜਾਣ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਟਰੈਵਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਫ਼ੋਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਰਾਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਈ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਝਾਂਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। Perhaps we could stop these fraudsters by blocking their calls?

Kee
I’m not sure, that seems like a short-term approach to me.

ਰਾਜਵੀਰ
‘A short-term approach’ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਮਿਆਦ ਵਾਲੀ ਪਹੁੰਚ । What do you mean?
Kee
Well, because, whilst it might address the problem of cold calls, it doesn’t address the root of the problem!

ਰਾਜਵੀਰ
‘The root of the problem’ ਮਤਲਬ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਅਸਲ ਜੜ੍ਹ। So, you’re saying that the main problem is the cold callers, the people who are ringing.
Kee
Exactly! No cold callers, no cold calls! ?

ਰਾਜਵੀਰ
What do you think a good long-term approach would be, then?

Kee
For me, it seems like we need stronger regulations put in place.

ਰਾਜਵੀਰ
Yes. Stronger regulations ਯਾਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਿਯਮ। Stronger regulations could make cold calling illegal!
Tom
But if they call from abroad what can we do here in England, or here in the UK? How can we regulate in different countries, with different laws? A British policeman couldn’t go to India to stop cold calling!

Kee
I agree, but I think regulators here need to do more, too! Sometimes it seems like companies don’t care about all these cold calls we’re getting!

ਰਾਜਵੀਰ
Let’s stop to find out the answer to today’s quiz. ਅਤੇ ਜੁਆਬ ਹੈ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 2 ਬੀਲੀਅਨ ਯਾਨੀ 2 ਅਰਬ ਅਣਚਾਹੇ ਮੈਸੇਜ਼ ਅਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
Kee
Goodness! That’s so many!

Tom
What a pain in the neck!

ਰਾਜਵੀਰ
Do you have a pain in your neck from talking on your phone all the time?

Tom
No, if something is ‘a pain in the neck’, it means 'it’s very annoying'.

ਰਾਜਵੀਰ
So I could say ‘cold callers are a pain the neck’.

Kee
Yeah! And nuisance calls!

Tom
And regulations! What a pain in the neck, eh?!

ਰਾਜਵੀਰ
Ha ha! ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ! ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਣਚਾਹੀਆਂ ਫ਼ੋਨ ਕਾਲਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ‘nuisance’ ਹੋਣ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਾਂ ਉੱਪਰ ‘a blanket ban’ ਸੰਪੂਰਨ ਮਤਲਬ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫ਼ਿਰ ‘stronger regulations’ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਸਨ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਿੱਖੇ ‘a short-term approach’ ਭਾਵ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ, ‘pain in the neck’ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਸਿਰਦਰਦੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗਰਦਨ ਵਿੱਚ ਤਕਲੀਫ਼ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਬੰਦੇ ਲਈ ਅਸਲੋਂ ਤਕਲੀਫ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਚਲੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਸਾਡੇ ਫ਼ੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਅਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ। Thanks for joining us and see you next week for more English Together! Bye!  

 

 

Language

ed/ing adjectives
Several adjectives used in today’s programme appear in two forms, either with –ed or –ing endings. There are differences between the two forms.

Adjectives ending –ed describe how people feel.

I am annoyed because I get a lot of phone calls!
He is tired because he went for a run this morning.

Adjectives ending –ing describe something which causes a feeling.

Nuisance phone calls are so annoying!
(They make us annoyed.)
Running in the morning is very tiring!
(It makes us tired.)
 

always + [verb] / [verb-ing]

When we use different forms of a verb after ‘always’, it can change the meaning of what we say.

Always + [verb] is neutral. It describes an action that we do frequently.

I always hang up when I don’t know the number.
She always keeps her personal information a secret.


However, always + [verb+ing] is often used when we want to describe something in a negative manner. Often, we use this structure to describe things which are annoying. 

People are always calling me late at night!
Why are you always talking on your phone during presentations?


stop + [verb-ing] /  [to + verb]
We use stop + [verb-ing] to say that an activity or event is no longer continuing.

I have stopped answering the phone to unknown numbers.
They have stopped going to the cinema since the prices increased

 

We use stop + [to+verb] to explain a reason for stopping.

I often stop to buy some food on the way home.

You should stop smoking to improve your health.

Cold callers

3 Questions

Choose the correct answer.
ਸਹੀ ਜੁਆਬ ਚੁਣੋ।

Congratulations you completed the Quiz
Excellent! Great job! Bad luck! You scored:
x / y

Join us for our next episode of English Together when we will learn more useful language and practise your listening skills.
English Together ਦੀ ਅਗਲੀ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ , ਜਿਥੇ ਅਸੀਂ ਸਿਖਾਂਗੇ ਹੋਰ ਵਰਤੋਂਯੋਗ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਣਨ ਦੇ ਹੁਨਰ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ।

Session Vocabulary

 • cold callers
  ਅਣਚਾਹੇ ਫ਼ੋਨ

  to scam
  ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਲਈ

  hang up
  ਕੱਟਣਾ

  nuisance
  ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ

  defraud
  ਧੋਖਾਧੜੀ

  a short-term approach
  ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ

  the root of the problem
  ਸਮੱਸਿਆਂ ਦੀ ਅਸਲ ਵਜ੍ਹਾ

  stronger regulations
  ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ 

  a pain in the neck
  ਗਰਦਨ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੋਣਾ