Learning English

Inspiring language learning since 1943

English Change language

Session 19

In today’s episode we will be discussing issues related to water use in different countries.
આજનાં ઍપિસોડમાં આપણે વિશ્વનાં અલગ-અલગ દેશોમાં પાણીના ઉપયોગ સંબંધિત મુદ્દાઓ વિશે ચર્ચા કરીશું.

Sessions in this unit

Session 19 score

0 / 3

 • 0 / 3
  Activity 1

Activity 1

Water shortage

In today’s episode we will be discussing issues related to water use in different countries.
આજનાં ઍપિસોડમાં આપણે વિશ્વનાં અલગ-અલગ દેશોમાં પાણીના ઉપયોગ સંબંધિત મુદ્દાઓ વિશે ચર્ચા કરીશું.

Quiz

How much water does the average person use per day in the United Arab Emirates?
- 100 litres
- 1000 litres
- 10 000 litres

Listen to find out the answer!

Listen to the audio and take the quiz.

Show transcript Hide transcript

પ્રેઝન્ટર
હેલ્લો એન્ડ વેલકમ. English Togetherમાં આપનું સ્વાગત છે...હું છું રીષી...અને આજે મારી સાથે છે...

Tom
Hello to our audience, I’m Tom, Welcome to today’s episode and I’m here with…

Phil
Hi I’m Phil! Welcome.

Tom
Thank you Phil. So, Phil, I don’t know about you, but I am absolutely boiling here in the studio today!

Phil
Oh! Me too!

Tom
Yeah. It’s really hot.

પ્રેઝન્ટર
Oh goodness Tom! It’s so hot here, too! મિત્રો, ‘Boiling’ નો ગુજરાતીમાં અર્થ થાય છે અતિ ઉષ્ણ. બીજો અર્થ થાય છે અતિશયતાપ. આ એક વિશેષણ છે,  જેનો ઉપયોગ ‘adverb’ એટલે કે ક્રિયાવિશેષણ અવ્યય ‘absolutely’ સાથે કરી શકાય છે. Make sure to drink enough water.

Tom
In the news recently there’s been a lot of concern about water shortages in Delhi and Cape Town. Is that an issue for you?

પ્રેઝન્ટર
‘Water shortage’ એટલે પાણીની તંગી. ભારતમાં પણ ઘણા વિસ્તારો પાણીની તીવ્ર તંગી અનુભવી રહ્યાં છે. મિત્રો, આજનો પ્રશ્ન પણ પાણી સાથે જ સંલગ્ન છે. Watercalculator.org મુજબ સંયુક્ત આરબ અમીરાતમાં એક વ્યક્તિ દરરોજ સરેરાશ કેટલા લીટર પાણીનો વપરાશ કરે છે?

અ) 100 litres?
બ) 1000 litres?
ક) 10 000 litres?

અમે તમને આ સવાલનો જવાબ થોડીવારમાં જણાવીશું.

Tom
Well, that’s certainly a lot more water than the residents of Shimla have been using. The Indian city has been experiencing extreme water shortages recently. Let’s listen to today’s news clip from BBC World Service’s World Business Report. How is the water shortage affecting the local economy?

Devina
It’s almost noon in the popular tourist city of Shimla. It is called the Queen of Hills but there has been a fifty-percent water shortage.  Tourism is a main source of income here. Around thirty-thousand people visit Shimla every day from different parts of India to escape the summer heat and enjoy the green scenic hills.  But this year hotels are finding it very difficult to provide water to their guests. Almost 60% of advanced bookings have already been cancelled.

Phil
Wow! That’s such a shame. Not only are the people of Shimla short of water, they’re also losing the business that tourism brings in!

Tom
And it sounds like it’s a very popular place, too. The reporter said it was popular with people during hot spells.

પ્રેઝન્ટર
Ah! ‘A hot spell’ એટલે ગરમીનો ગાળો. If it gets really hot we could say it’s a ‘heatwave’.  ગુજરાતીમાં ‘heatwave’ નો અર્થ થાય છે ગરમીનું મોજું.

Phil
I think increasingly hot temperatures just exacerbate the problem, really.

પ્રેઝન્ટર
‘To exacerbate’ નો ગુજરાતીમાં અર્થ થાય છે બગડેલી સ્થિતિનું વધારે વણસવું. Yes, the situation here is always exacerbated by heatwaves. Can you explain more, Phil?

Phil
Well, take farming for example. Heatwaves can make the land dry, meaning we have to use more water for irrigation.

પ્રેઝન્ટર
‘Irrigation’ એટલે સિંચાઈ. તમે એકદમ બરાબર બોલ્યાં ફિલ. ગરમીનું મોજું હોય ત્યારે ખેતી સૌથી વધુ પ્રભાવિત થાય છે. પાણીની તંગીના લીધે ખેડૂતો ખેતરને પાણી નથી પાવી શકતા. મિત્રો, અંગ્રેજીમાં ખેતરને પાણી પાવું એટલે ‘irrigation’.

Tom
And, let’s not forget that populations are increasing all the time, as well! Would you say there is an increase in demand for water in your country?

પ્રેઝન્ટર
‘An increase in demand’ એટલે માંગમાં વધારો. Definitely! Demand for water is always increasing here in India. મને લાગે છે કે આજના પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે આ ઉત્તમ સમય છે. તો મિત્રો, જવાબ છે (ક). સંયુક્ત આરબ અમીરાતમાં એક વ્યક્તિ દરરોજ સરેરાશ 10329 લીટર પાણીનો વપરાશ કરે છે. ભારતમાં પાણીનું વપરાશ આના કરતાં ઘણું ઓછું છે.

Tom
Wow! There is a huge discrepancy between how much water people use around the world.

પ્રેઝન્ટર
‘Discrepancy’ એટલે વિસંગતતા. Maybe we all need to think about how we will manage to share this water in future.

Phil
Definitely. I’m sure people everywhere can take steps to cut down on their water consumption.

પ્રેઝન્ટર
‘To cut down’ એટલે વપરાશમાં ધટાડો કરવો. Taking short showers, for example, could help us to cut down on our water usage.

Tom
I do agree with what you’re saying, but how can I cut down my water consumption in this heat?! It really does exacerbate everything! I’m going to get a drink and have a nice cold shower.

પ્રેઝન્ટર
Careful Tom! It’s hot outside! તમારા વિશે જણાવો મિત્રો? શું તમે ક્યારેય ‘water shortage’ થી પ્રભાવિત થયા છો? ‘Water shortage’ એટલે પાણીની તંગી જે ‘hot spells’ અથવા ‘heatwaves’ કારણે થાય છે. ‘Hot spells’ એટલે ગરમીનો ગાળો અને ‘heatwaves’ ને ગુજરાતીમાં કહીશું ગરમીનું મોજું. આજે આપણે જાણ્યું કે સિંચાઈ એટલે કે ‘irrigation’ માં પાણીનો ઘણો વપરાશ થાય છે. મિત્રો, શું તમને લાગે છે કે ‘water consumption’ માં વધુ પડતું ‘discrepancy’ છે? અથવા તો આપણી પાણી વિતરણ વ્યવસ્થા ‘mismanaged’ છે? ‘Water consumption’ એટલે પાણીનો વપરાશ જ્યારે ‘discrepancy’ નો ગુજરાતીમાં અર્થ થાય છે વિસંગતતા. ‘Mismanaged’ એટલે ગેરવ્યવસ્થાપન. Let us know what you think and join us next time for more English Together! Bye!

Meaning and use

Extreme adjectives

Extreme adjectives describe a noun in the strongest way possible. Instead of ‘very hot’, we could say ‘boiling’. We don’t use ‘very’ with extreme adjectives. Instead, we use strong adverb such as ‘absolutely’. 

I didn’t go to sleep last night – I’m absolutely exhausted!
It was the scariest film I have ever seen! In fact, it was absolutely terrifying!

to exacerbate

To exacerbate is a more formal way of saying ‘to make (something) worse’. Often, we use it to in reference to a problem or situation which is already bad. We often use it to describe current situations, so it is common to see the verb used in continuous form.  

During an argument, shouting can often exacerbate things. 
Upcoming elections are exacerbating political problems in the country.

hot spell / heatwave

When we are experiencing a period of hot weather we can describe it as a hot spell. When this period becomes longer and/or more severe it becomes a heatwave. 

We’re having a hot spell at the moment so the weather should still be nice tomorrow!
The government asked people to stay inside as the heatwave continued.


Check what you’ve learned by selecting the correct option for the question.
તમે કેટલું શીખ્યાં? જાણો, સવાલોનો જવાબ આપીને.

Water shortage

3 Questions

Choose the correct answer.
નીચેના સવાલોના સાચો જવાબ આપો.

Congratulations you completed the Quiz
Excellent! Great job! Bad luck! You scored:
x / y

Join us for our next episode of English Together when we will learn more useful language and practise your listening skills.
આવાં જ બીજા રસપ્રદ ટૉપિક્ સાથે ફરીથી મળીશું ઇંગ્લિશ ટૂગેધરમાં, જ્યાં શીખશો સંવાદ માટે જરૂરી ભાષા.

Session Vocabulary

 • (absolutely) boiling
  અતિશયગરમી

  water shortage
  પાણીની તંગી

  irrigation
  સિંચાઈ

  a hot spell
  a hot spell

  a heatwave
  ગરમીનું મોજું

  to exacerbate
  ખેચવું

  discrepancy
  વિસંગતતા