Learning English

Inspiring language learning since 1943

English Change language
1

Unit 1: English Expressions

Select a unit

 1. 1 English Expressions

Session 22

Listen to find out how to use an everyday English expression.
इंग्रजीतले नेहेमीच्या वापरातले वेगवेगळे वाक्प्रचार कसे वापरायचे ते शिकू या.

Session 22 score

0 / 3

 • 0 / 3
  Activity 1

Activity 1

Reinvent the wheel

Listen to find out how to use an everyday English expression.
नेहेमीच्या वापरातील नवनवीन इंग्रजी वाक्प्रचार शिकायला ऐका English expression. 

Listen to the audio and take the quiz. हा ऑडीयो ऐका आणि त्याप्रमाणे प्रश्नांची उत्तरं द्या.

Show transcript Hide transcript

Tejali
नमस्कार मित्रांनो...English Expressions मध्ये तुमचं स्वागत. हा आहे तुम्हाला इंग्रजीतले नवनवीन वाक्प्रचार शिकवणारा शो.

चाकाचा शोध मानवी उत्क्रांतीताला सर्वात महत्त्वाचा शोध. Imagine our life without wheels!! Impossible. Isn’t it? To reinvent the wheel!  तुम्ही हा वाक्प्रचार ऐकलाय का? हाच आहे  आजचा वाक्पचार. चला, अर्थ समजून घेऊ.

नील आणि फिफी स्टूडियोमध्ये शोची तयारी करत आहेत. नीलला काय अडचण आली. आता फिफी काय उपाय सुचवेल त्यावर?  

Feifei
Err… Neil, could we have your attention please?

Neil
Sorry Feifei – I'm still trying to finish the script for this programme.

Feifei
What? You're still writing the script for this programme! So what's going to happen today then?

Neil
Well, I thought that you could pretend to arrive late… I've lost my coffee…I just need to think of an authentic real English phrase to use now…

Tejali
बहुतेक नीलची तयारी नीट झालेली नाही. ऐकू या तर चला काय झालंय ते.

Feifei
Oh come on Neil, there is no need to reinvent the wheel! 

Neil
Feifei, you're amazing – to reinvent the wheel – that's a great English phrase. I'll use that in my script.

Feifei
To reinvent the wheel means 'to waste time trying to create something that has already been made'. So I'm saying, don't waste time writing a script that has already been written – all your ideas have been written before!

Neil
Really?

Tejali

फिफी नीलला म्हणाली, तू जे आधी ठरवलेलं तेच कर. No need to reinvent the wheel.

Wheel म्हणजे चाक, invent म्हणजे शोध लावणे. एखाद्या शब्दाआधी re हा प्रत्यय असेल तर त्याचा अर्थ, ती गोष्ट सुरवातीपासून पुन्हा करणे असा होतो. चाकाचा शोध कधी लागला? हजारो वर्षांपूर्वी! आणि त्याचा शोध किंवा असेच मोठे शोध लावणं काही सोपी गोष्ट होती का? आता मला सांगा, गाडीच्या चाकासाठी तुम्ही परत सगळी मेहनत करणार का? नाही! तुम्ही सरळ दुकानात जाऊन, हजारो वर्षांपूर्वी शोध लावलेलं चाक घेऊन येणार. चाकाचा शोध काही परत लावत बसणार नाही.  We won’t reinvent the wheel. एखाद्या कामासाठी आधीच खूप मेहेनत घेतलेली आहे, त्यावर पुरेसं काम झालेलं आहे, त्यावर आणखी वेळ घालवणं म्हणजे वेळेचा अपव्यय!. अशा परिस्थितीत हा वाक्प्रचार वापरतात. ही उदाहरणं ऐकू.

Examples

Don't reinvent the wheel; we already have a plan that seems to work well.

He spent days working out the new course syllabus when we had planned it already – he's just reinvented the wheel!

Nancy's new idea is just the same as the old one – she's just reinvented the wheel!

Tejali

समजली का ही उदाहरणं तुम्हाला? पहिल्या उदाहरणात त्यांचा जुना प्लॅन आधीच ठरला होता, आणि तो अजूनही work होतोय. सगळं सुरळीत चालू आहे त्याप्रमाणे. त्यामुळे त्यांना त्या प्लॅनमध्ये बदल करायचा नाहीये. They didn’t have to ‘reinvent the wheel’.

दुसऱ्या उदाहरण जुन्या अभ्यासक्रमाचं, म्हणजे course syllabusचं. त्यावर सगळं काम झालेलं. पण तरी कोलीनने त्यावर अजून वेळ घालवला, ज्याची काहीच गरज नव्हती. He just reinvented the wheel!

तिसरं उदाहरण नॅन्सीचं. तिची कल्पना जुनीच, चाकासारखी, तिने फक्त reinvent केलं. फिफी आणि नीलला परत ऐकू.

Feifei

So to reinvent the wheel means 'to waste time and effort doing something that someone has done before'. Now let me show you that old script…

Neil

Oh yeah. Let's have a look. Arrives late… drinks coffee… I tell a joke… you're right Feifei, this is almost the same script. I'll just copy the idea for today's script.

Feifei

Actually, maybe you shouldn't reinvent the wheel - and start writing something new and original.

Neil

Sorry - we're out of time Feifei

Tejali

मला वाटतं नीलने reinvent the wheel करण्यापेक्षा सरळ नव्या भागासाठी नवं लिखाण करायला हवं. आजच्या भागात आपण शिकलो, reinvent the wheel ज्याचा अर्थ होतो, आधीच केलेल्या कामासाठी आणखी वेळ वाया घालवणे. आज इतकंच. पुन्हा भेटू, English expressionsच्या पुढच्या भागात. Bye!

Check what you’ve learned by choosing the correct answer to the question.
या पर्यायांतून योग्य उत्तर निवडा... बघू या काय काय समजलंय तुम्हाला.

Reinvent the wheel

3 Questions

Choose the correct answer.
योग्य पर्याय निवडा.

Congratulations you completed the Quiz
Excellent! Great job! Bad luck! You scored:
x / y

Join us for our next episode of English Expressions, when we will learn more useful language and practise your listening skills.
पुढच्या आठवड्यात पुन्हा भेटूया English Expressionsच्या पुढच्या भागात... आणखी काही नवीन शब्दप्रयोग घेऊन!

Session Vocabulary

 • Script
  मसूदा

  Reinvent
  पुर्नसंशोधन

  Wheel
  चाक

  Waste time
  वेळ वाया घालणे

  Syllabus
  अभ्यासक्रम