Learning English

Inspiring language learning since 1943

English Change language
1

Unit 1: English Expressions

Select a unit

 1. 1 English Expressions

Session 10

Listen to find out how to use an everyday English expression.
इंग्रजीतले नेहेमीच्या वापरातले वेगवेगळे वाक्प्रचार कसे वापरायचे ते शिकू या.

Session 10 score

0 / 3

 • 0 / 3
  Activity 1

Activity 1

On the tip of my tongue

Listen to find out how to use an everyday English expression.
नेहेमीच्या वापरातील नवनवीन इंग्रजी वाक्प्रचार शिकायला ऐका English expression. 

Listen to the audio and take the quiz. हा ऑडीयो ऐका आणि त्याप्रमाणे प्रश्नांची उत्तरं द्या.

Show transcript Hide transcript

Tejali

नमस्कार मित्रांनो...English Expressions मध्ये तुमचं स्वागत आहे. हा शो आपल्याला, इंग्रजीतले नवनवीन वाक्प्रचार शिकण्यास मदत करेल.

 

कधी कधी एखादी गोष्ट, व्यक्ती अगदी स्पष्ट आठवत असतात पण त्यांची नावंच आठवत नाहीत, आणि नेमकं तेव्हाच कोणाला तरी ते सांगायचं असतं. आपण म्हणतो, अगदी जिभेवर आहे नाव पण आत्ता नेमकं आठवत नाही. हेच आहे आपलं आजचं English expressions, on the tip of my tongue. हे इंग्रजीत कसं वापरायचं ते ऐकू या. 

हेलन आणि रॉब त्यांच्या विकेंड बद्दल बोलत आहेत. चला ऐकू काय झालं ते...

 

Rob

Hi Helen. How was your weekend?

Helen

Good thanks, I didn't do much, just relaxed. How was yours?

Rob

Interesting. I bumped into Bob…

Helen

Bob? Oh the guy we used to work with.

Rob

Yes, that's him. Well, I had a good chat with him. You know all he talked about was computers and how he could never get a girlfriend… well guess what?

Helen

He's now head of IT? 

Rob

No

Helen

He's won the lottery and is a millionaire?

Rob

No Helen. He's getting married!

Tejali

Rob bumped into Bob, रॉबला बॉब अचानकच  भेटला. ते दोघे आधी एकाच ठिकाणी काम करत होते. रॉबला कळलं की बॉब लग्न करतोय. आता हेलनला उत्सुकता आहे की बॉब कोणाशी लग्न करतोय?

Helen

Oh that's good news. Is he marrying someone we know?

Rob

Yes. That's the thing – it's someone we know really well.

Helen

Who's that?

Rob

Hmm… erm… I can't remember her name… it's on the tip of my tongue.

Helen

The tip of your tongue? That's a strange place – well ok, stick your tongue out.

Rob

(with his tongue out) Why do I need to do this Helen?

Helen

You said it was 'on the tip of your tongue'. 

Rob

No Helen. I mean I know her name, but I can't quite remember it right now.

Tejali

विचार करा. एखादी गोष्ट अगदी व्यवस्थित माहिती असते पण तिचं नावच आठवत नाही, म्हणजे बाकी सगळं आठवत असतं पण नावच आठवत नाही. अशा वेळी म्हणतात, 'it’s on the tip of your tongue’

चला, या दोघांचं संभाषण ऐकू पुन्हा

Helen

Why didn't you say! But Rob, will you remember the information soon? 

Rob

Yes I will. It really is just on the tip of my tongue. Let's hear some examples and her name might come back to me. 

Examples:

What’s the name of the actor in the new film? His name’s on the tip of my tongue but I can’t quite remember it.

We nearly won the quiz; John had the answer to the last question on the tip of his tongue - but the other team said it first.

 The name will come to me soon, it's on the tip of my tongue… ah yes, his name is Paul. 

Helen

So if something is on 'the tip of your tongue', it means there is some information you can't quite remember, but hopefully will soon. So Rob, is the name of the woman that Bob is marrying still on the tip of your tongue?

Rob

No. I remember it now – her name is Alison.

Helen

Alison – from accounts? That's great news.

Rob

It is and Bob says we're invited to the wedding.

Helen

Brilliant. I love a good wedding – when is it?

Rob

Oh, erm… errr… 

Helen

Don't tell me. It's on the tip of your tongue.

Rob

It is… sorry. I'll remember soon.

Helen

I hope you do. 

Tejali

रॉबला आज काहीच नीट आठवत नाहीये. सगळं अगदी जिभेच्या टोकावर आहे, पण आठवत काहीच नाहीये. बॉबच्या बायकोचं नाव, त्याच्या लग्नाची तारीख काहीच. असं तुमच्याबरोबर घडलं होतं का कधी? अशा कुठल्या गोष्टी आहेत ज्या अगदी तुमच्या जिभेच्या टोकावर असतात पण आठवत नाहीत? आठवा बरं.. पुन्हा भेटू English expressionsच्या पुढच्या भागात. तोपर्यंत Bye!!! 

Check what you’ve learned by choosing the correct answer to the question.
या पर्यायांतून योग्य उत्तर निवडा... बघूया काय काय समजलंय तुम्हाला.

On the tip of my tongue

3 Questions

Choose the correct answer.
योग्य पर्याय निवडा. 

 

Congratulations you completed the Quiz
Excellent! Great job! Bad luck! You scored:
x / y

Join us for our next episode of English Expressions, when we will learn more useful language and practise your listening skills.
पुढच्या आठवड्यात पुन्हा भेटूया English Expressionsच्या पुढच्या भागात... आणखी काही नवीन शब्दप्रयोग घेऊन!

Session Vocabulary

 • Weekend
  आठवड्याचा शेवट
  Girlfriend
  प्रेयसी
  IT
  ते 
  Get married
  लग्न होणे
  Quiz
  प्रश्नावली
  Actor
  नट