Learning English

Inspiring language learning since 1943

English Change language
1

Unit 1: Listen Here

Select a unit

 1. 1 Listen Here

Session 29

Meat and vegetables have very distinct flavours – so how can we make vegetables taste like meat? Listen Here to find out!
మాంసాహారానికి, శాకాహారానికి రుచిలో చాలా తేడా ఉంటుంది. కానీ శాకాహార పదార్థానికి మాంసాహార రుచి తెప్పించగలమా? విని తెలుసుకోండి.

Session 29 score

0 / 3

 • 0 / 3
  Activity 1

Activity 1

How can vegetables taste like meat?

In this episode of Listen Here we look into how American scientists have created a meatless burger that tastes just as good as a real burger.
ఈ ఎపిసోడ్‌లో ఒక వింత ఆహారం గురించి తెలుసుకోబోతున్నాం. అమెరికన్ ఆహార శాస్త్రవేత్తలు రుచిలో అచ్చు మాంసాహార బర్గర్‌లా అనిపించే శాకాహార బర్గర్‌ను తయారుచేసారు. ఆ కథనమేమిటో చూద్దాం.

Before you listen

Consider the following questions:
-Do you eat mostly meat, vegetables, or a mix of both?
-Could you become vegan?

Listen to the audio and take the quiz.

Show transcript Hide transcript

సౌమ్య
హాయ్! బావున్నారా? Listen Here కార్యక్రమానికి స్వాగతం! మీకు మంచి మంచి కథనాలు అందిస్తూ వాటికి సంబంధించిన మంచి భాష నేర్పడానికి మళ్లీ మీ ముందుకొచ్చేసాం. నేను సౌమ్య.  

Tom
Hi everyone, I'm Tom.

Phil
And I'm Phil, welcome back. So Tom, what do you think of this trend in veganism that's really taking off in the UK at the moment?

Tom
Well, I don't eat meat, so I think vegan food's great!

సౌమ్య
Veganism
అంటే పూర్తి శాఖాహారం తినడమే కాకుండా జంతువుల చర్మాలతో తయారయ్యే లెదర్ వస్తువులు వాడకపోవడం, పాలు, పాల ఉత్పత్తులు ఉపయోగించకపోవడం కూడా. Take off అంటే విజయవంతమవ్వడం లేదా పాపులర్ అవ్వడం. Well Tom, what if I told you that there is a way to enjoy meat without eating meat?

Tom
I would say 'that sounds great!' Tell me more.

Phil
Oh, I've heard about this – a US company called Impossible Foods are trying to create meat products without any meat. But I can't imagine that they taste anything like real meat.

సౌమ్య
ఇప్పుడొక చాలా interesting ఇంటర్వ్యూ విందాం. The Impossible Burger - ఇది పూర్తిగా శాకాహారం - వెజిటేరియన్ బర్గర్. దీని గురించి ఒక taste-tester  మాట్లాడుతున్నారు. విందాం. Taste-tester  - ఆహారం రుచులను పరీక్షించేవారు. 

Insert
The experience of cooking it is very much like the experience of cooking a real hamburger. And then when it comes to the actual eating, the textures and flavours, again, are very similar to the flavours you would get in ordinary beef. In fact, a lot of chefs will say that they really like certain aspects of the Impossible Burger better than they like aspects of a real meat burger. 

Tom
He says that the texture and the flavour of the Impossible Burger are very similar to a real burger.

సౌమ్య
Texture
అంటే ఆకృతి, అల్లిక, పదార్థం పై భాగం. Flavour అంటే రుచి, సువాసన. He even said that some chefs prefer the Impossible Burger to a real burger! ఇక్కడ real burger అంటే meat burger – మాంసాహారం.

Phil
Well that's quite impressive – if real chefs prefer it, it must be quite authentic.

సౌమ్య
Authentic
అంటే విశ్వసనీయమైనది, వాస్తవమైనది లేదా ప్రామాణికమైనది. కొంత భాగాన్ని మళ్లీ విందాం. ఇందులో articles – ‘the’, ‘a’..ఈ రెండిటినీ ఎలా వాడారో జాగ్రత్తగా గమనించండి.  

Insert
In fact, a lot of chefs will even say that they really like certain aspects of the Impossible Burger better than they like aspects of a real meat burger.

Phil
The speaker says 'the Impossible Burger', but 'an ordinary burger'. Why does he use 'an', or 'a' and 'the' at different points in his sentence Tom?

Tom
Well, the speaker uses 'the' when talking about the Impossible Burger because he is talking about one specific, unique burger. But when talking about real meat burgers, he uses 'a', because there's lots of real meat burgers, he's talking about any real meat burger and not just one specific type.

సౌమ్య
ఇంగ్లిష్‌లో ‘the’ ఎప్పుడు వాడతామంటే ఒక ప్రత్యేకమైన విషయం, పేరు తెలిసిన విషయం, unique - ఏకైకమైనది అయితే ‘the’ వాడతాం. ‘The Himalayas’ అనాలి. హిమాలయాలొక్కటే ఉన్నాయి కదా. ‘The president’ అనాలి. భారతదేశానికి ఒక్కరే రాష్ట్రపతి కదా. ఇలా specific గా కాకుండా, ఏదో ఒక విషయం గురించి మాట్లాడితే ‘a’ వాడాలి. He is a cabinet minister - కేబినెట్ లో చాలామంది మంత్రులుంటారు. అందులో వీరు ఒకరు కాబట్టి ‘a’ అని వాడాం. కానీ ఒక ప్రత్యేకమైన మంత్రి గురించి చెప్తున్నాప్పుడు ‘the’ అని వాడాలి. ‘He is the finance minister’ అనాలి. Ovals – అచ్చులతో  మొదలయ్యే పదాల ముందు ‘a’ బదులు ‘an’ వాడాలి.  సరే ఇంటర్వ్యూ లోకొద్దాం. ఆకులతో చేసిన ఈ impossible Burger, real meat burger లా అనిపించడానికి కారణాలు చెప్తున్నారు. విందాం. 

Insert
No one had really understood what it is that makes meat taste like meat in the first place.
And Harold, this is the molecule called 'heme' and it creates a chemical reaction with other nutrients when cooked to create the flavour that we're familiar with, the flavour of meat. But Pat Brown knew heme could also be found in plants, particularly the root system of the soya plant.

Tom
So, there's a molecule which is found both in meat and plants, and is the key ingredient to the flavour of meat.

సౌమ్య
'Molecule' అంటే అణువు. 'Chemical reaction' అంటే రసాయన చర్య.

Insert
It creates a chemical reaction with other nutrients when cooked to create the flavour that we're familiar with, the flavour of meat.

Phil
The speaker says 'a chemical reaction', talking about one, unspecific chemical reaction. However, he later says 'the flavour', because he is talking about the specific, unique flavour of meat.

సౌమ్య
అదండీ సంగతి! మీట్‌లో ఉండే అణువుల్లాంటివే కొన్ని మొక్కల్లో కూడా ఉంటాయట. ముఖ్యంగా సోయాలాంటి మొక్కల్లో. అందుకని రుచిలో ఈ శాకాహార బర్గర్ కూడా మీట్ బర్గర్ లాగే అనిపిస్తోంది అంటున్నారు. సరే, ఇవాళ నేర్చుకున్న పదాలు, veganism - పూర్తి శాకాహారం, take off - విజయవంతమవ్వడం లేదా పాపులర్ అవ్వడం, texture - ఆకృతి, అల్లిక, లేదా పదార్థం పై భాగం, flavour - రుచి, సువాసన, authentic - విశ్వసనీయమైనది, వాస్తవమైనది లేదా ప్రామాణికమైనది, molecule – అణువు, పరమాణు సముదాయం, chemical reaction - రసాయనిక చర్య. See you again. Bye!

Listen to today's clip in full here

Source: What Delicious Future

Language features

Definite Article

'The' is used in a few different ways in English.

1) To talk about something unique

 • the queen, the moon

2) When we know which thing is being spoken about.

 • I went to the shop. (the shop I always go to)
 • Have you seen the cat? (my cat)

3) To refer to something that has already been mentioned.

 • I saw a dog. The dog was small and black.

4) With superlatives

 • the biggest/the richest/the best

Indefinite Articles

Use 'a' when the following word starts with a consonant sound. Use 'an' when the following word starts with a vowel sound. They can only be used with singular, countable nouns.

Here's when to use 'a/an' in English.

1) To talk about something unspecific.

 • Do you have a pen? (any pen)

2) Meaning 'one'

 • There's a cup on the desk. (one cup)

No article

We don't use any articles when…

1) talking in general

 • Penguins live in the Antarctic. (all penguins)

2) using abstract nouns

 • Happiness is important. ('happiness' is an idea, not a thing)

How can vegetables taste like meat?

3 Questions

Choose the correct answer.
సరైన జవాబు ఎంచుకోండి.

Congratulations you completed the Quiz
Excellent! Great job! Bad luck! You scored:
x / y

Join us for our next episode of Listen Here! when we will learn more useful language and practise your listening skills.
Listen Here! కార్యక్రమంలో మమ్మల్ని మళ్లీ కలిసి మీకుపయోగపడే భాషను నేర్చుకోండి, మీ శ్రవణ కౌశలానికీ పదును పెట్టుకోండి.

Session Vocabulary

 • veganism
  పూర్తి శాకాహారం

  take off
  విజయవంతమవ్వడం/పాపులర్ అవ్వడం

  carnivore
  మాంసాహారి

  texture
  ఆకృతి/అల్లిక/పదార్థం పైభాగం

  flavour
  రుచి, సువాసన

  authentic
  విశ్వసనీయమైనది/వాస్తవమైనది/ప్రామాణికమైనది

  molecule
  అణువు/పరమాణు సముదాయం

  chemical reaction
  రసాయనిక చర్య