Learning English

Inspiring language learning since 1943

English Change language

Session 8

Modern life moves very quickly, but why does music need to move quickly too?
ਅਜੋਕੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ?

Session 8 score

0 / 3

 • 0 / 3
  Activity 1

Activity 1

Why are songs getting faster?

Modern life moves very quickly, but why does music need to move quickly too?
ਅਜੋਕੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ?

Before you listen/ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ

Consider the following questions:

 • How do you listen to music?
 • How has the way we listen to music changed over the years?
 • In what ways has technology affected music?


Listen to the audio and take the quiz.

Show transcript Hide transcript

ਰਾਜਵੀਰ
Hello! Welcome to Listen Here! ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਾਜਵੀਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖ਼ਬਰ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਦੋ ਸਾਥੀ ਵੀ ਹਨ…

Tom
I’m Tom! Hi everyone!

Phil
And I’m Phil. Hi!

ਰਾਜਵੀਰ
ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੰਗੀਤ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। What music do you like Tom?

Tom
I like rock music. It has good vocals.

Phil
I like everything. I prefer streaming. It makes it easier to access music.

ਰਾਜਵੀਰ
Vocals ਮਤਲਬ ਆਵਾਜ਼ ਗੀਤ ਗਾਉਣਾ, streaming ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਨਲਾਈਨ ਗੀਤ ਸੁਣਨ ਜਾਂ ਫ਼ਿਰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰਚਲਣ। Did you know some people believe that streaming music online is actually changing the songs people write?

Tom

I did hear that some songs are becoming faster. I wonder why?

ਰਾਜਵੀਰ
ਅੱਜ ਦਾ ਕਲਿੱਪ BBC Radio 4 ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ You and Yours ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਗੀਤ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।

Professor
I think that, you know, one of the things that’s driving this, there are a number of things. They’re all radio, they’re all singles designed for radio playlists. Radio playlists are extremely important factors in, you know, judging the success of a track and obviously do feed into the kind of commercial success of a track.

Phil
So, he mentions that radio playlists are important factors.

ਰਾਜਵੀਰ
A playlist ਸੁਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਫ਼ਿਰ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਗਾਣਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲਿਸਟ। And he says that radio playlists affect the commercial success of a song, right?

Tom
Correct! Commercial success refers to how successful something is commercially, or how much money it makes. The opposite is commercial failure. With success we use ‘of’, so he’s talking about the commercial success of a track.

ਰਾਜਵੀਰ
A track ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਮਤਲਬ ਵੀ ਗੀਤ ਹੀ ਹੈ। ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣੋ। ਉਸਨੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਅਤੇ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਸਾਇਆ? ‘And obviously’ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣੋ।

Professor
Radio playlists are extremely important factors in judging the success of a track and obviously do feed into the commercial success of a track.

Phil
He said ‘feed into’.

ਰਾਜਵੀਰ
To feed into something ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਪੂਰਿਆਂ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ। Just like our ideas help feed into making this programme, right?

Phil
Exactly!
We could also use it in a more physical way. Rivers, for example.

ਰਾਜਵੀਰ
Ah yes! ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਵੱਡੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵਹਿਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

Tom
Let’s listen to his sentence again. How does he pronounce ‘one of the’ in ‘one of the things’?

Professor
I think that, you know, one of the things that’s driving this…

Tom
In connected speech, he says ‘one of the’. Things, the noun, is stressed. Say it with me.

the
one of the
one of the things

So, playlists are one of the things making tracks commercially successful.

ਰਾਜਵੀਰ
ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਕਿ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ influence ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ।

Professor
But then there’s the influence of streaming services like Spotify, where if, uh, if a track isn’t played for at least 30 seconds then it doesn’t register a play.

And if we don’t hear the vocals then we might not carry on listening.?

Absolutely, yeah. That’s the theory, to get through to the lyrical content and get through to that first chorus.

Phil
He said streaming services.

ਰਾਜਵੀਰ
Streaming services ਆਨਵਾਈਨ ਸੰਗੀਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਸਤੁੱਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਉਂ? Listen again, after ‘if a track’.

Professor
But then there’s the influence of streaming services like Spotify, where if, uh, if a track isn’t played for at least 30 seconds then it doesn’t register a play.

Tom
“It doesn’t register a play.” This means that the streaming services only register that someone listened to a track if they listen for longer than 30 seconds!

Phil
And this determines the commercial success of the track!

Tom
So, the theory, or idea, is to present listeners with vocals and a chorus more quickly, as it will make them want to continue listening!

ਰਾਜਵੀਰ
ਚਲਾਕ ਪ੍ਰਾਣੀ! Chorus ਮਤਲਬ ਸੂਤਰਧਾਰ, ਕਵਿਤਾ ਜਾਂ ਗੀਤ ਵਿੱਚ ਲੜੀ ਜੋੜਨ ਲਈ ਹਰ ਪੈਰ੍ਹੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਹਰਾਏ ਗਏ ਸ਼ਬਦ।
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੀਤ ਪਸੰਦ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਗੀਤਕਾਰ ਪਹਿਲੇ 30 ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੀਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਹਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਟਰਵਿਊਕਰਤਾ ਨੇ ‘continue’ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ? Listen after ‘might not’.

Professor
And if we don’t hear the vocals then we might not carry on listening?

Phil
She said ‘carry on’, which means ‘to continue’. I don’t think we have enough time to carry on!

ਰਾਜਵੀਰ
ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ! Today’s vocabulary was streaming, commercial success, playlist, feed into, chorus and lyrics. Thanks for listening! Bye!

Language features

Listen to today’s clip in full here

Source: You and Yours

commercial success

Commerce is a noun with a similar meaning to trade. The adjective is commercial. If something is commercially successful, it means that it makes a profit or is well-received by businesses and customers.

 • The commercial success of a song is determined by how much money it generates.

We can also use the adverb commerciallywith the adjective successful.

 • The last album she released was very commercially successful

to feed into

To feed into means ‘to contribute to [something]’. It can have a literal or figurative meaning, depending on the context. Into is always one word with this phrasal verb.

 • Many smaller streams feed into the River Thames, which flows through London.
 • The poor salary, the long hours and an unpleasant working environment all fed into her decision to leave her job.

first conditional + might

Normally, the first conditional is used to suggest probability. The structure normally uses will.

 • If it rains, we will get wet! 

One sentence from today’s episode provides an example of the first conditional using ‘might’.

 • …if we don’t hear the vocals, then we might not carry on listening?

Using might or may suggests possibility. It doesn’t imply that something is going to happen (unlike will).

Why are songs getting faster?

3 Questions

Choose the correct answer.
ਸਹੀ ਜੁਆਬ ਚੁਣੋ।

Congratulations you completed the Quiz
Excellent! Great job! Bad luck! You scored:
x / y

Join us for our next episode of Listen Here when we will learn more useful language and practise your listening skills.
Listen Here ਦੀ ਅਗਲੀ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ , ਜਿਥੇ ਅਸੀਂ ਸਿਖਾਂਗੇ ਹੋਰ ਵਰਤੋਂਯੋਗ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਣਨ ਦੇ ਹੁਨਰ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ।

 

Session Vocabulary

 • vocals
  ਆਵਾਜ਼/ਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸੰਗੀਤ 

  streaming
  ਇੰਟਰਨੈਂਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸੰਗੀਤ ਸੁਣਨਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣਾ।

  track
  ਗੀਤ

  influence
  ਪ੍ਰਭਾਵ

  playlist
  ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ

  feed into
  ਵਿੱਚ ਭਰਨਾ

  chorus
  ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਵਾਰ ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ।