Learning English

Inspiring language learning since 1943

English Change language

Session 24

Most people spend a lot of time watching movies, using their smartphones and working on computers. Is this good or bad for our health? Find the answer on today's episode!

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਦੇਖਦਿਆਂ, ਸਮਾਰਟ ਫ਼ੋਨ ਤੇ ਜਾਂ ਫ਼ਿਰ ਕੰਮਪਿਊਟਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾੜਾ? ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। 

Session 24 score

0 / 3

 • 0 / 3
  Activity 1

Activity 1

How bad are screens for our health?

On today's episode we are exploring how screens affect our health 

Before you listen/Pre-listening

Consider the following questions:

 • How many different screens do you look at in your day-to-day life?
 • How can screens affect our behaviour? Is this positive or negative?

Listen to the audio and take the quiz.

Show transcript Hide transcript

ਰਾਜਵੀਰ
Hello! Welcome to Listen Here! ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਾਜਵੀਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖ਼ਬਰ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

Rob
I’m Rob. Have you seen my glasses?

ਰਾਜਵੀਰ
No. ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ‘screens’ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹਨ।

Rob
Come on! Everyone knows looking at screens is bad for you! I work with my computer monitor all day. That’s why I need glasses!

ਰਾਜਵੀਰ
Do you have any evidence to prove that? Evidence ਮਤਲਬ ਸਬੂਤ। ਸਕਰੀਨ ਨੂੰ monitor ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। Maybe you’re just getting older!

Rob
Well, everyone says it, so it must be true!

ਰਾਜਵੀਰ
That’s not evidence, Rob! Evidence needs to be factual. ਅੱਜ ਦਾ ਕਲਿੱਪ BBC Clickਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਕ ਡਾਕਟਰ ਸਕੀਰਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਕਰੀਨ ਦਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਹੈ।

A: We absolutely found evidence that higher levels of time on screens, digital screens, is linked with harms.
B: What? Depression, anxiety, obesity?

A: Particularly around obesity and overweight. And some evidence with mental health problems, particularly depression.

Rob
He says that screens can cause harms such as obesity and depression.

ਰਾਜਵੀਰ
‘Harm’ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ‘damage’ ਨੁਕਸਾਨ। ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਬਹੁ-ਵਚਨ ‘harms’ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਅਕਸਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ‘harm’(this one is right) ਨੂੰ ਕਿਰਿਆ ਵਜੋਂ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

Rob
So, screens can harm us by causing obesity and depression.

ਰਾਜਵੀਰ
‘Obesity’ ਮਤਲਬ ਮੋਟਾਪਾ। ‘Depression’ ਉਦਾਸੀ। ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਕਰੀਨ ਕਿਸੇ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਰੌਸ਼ਨੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। Can that really make us obese and depressed?

Rob
Let’s keep listening to find out!

ਰਾਜਵੀਰ
ਕਲਿੱਪ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਹਿੱਸਾ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਸਕਰੀਨ ਅਤੇ ‘displacement’ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ।

Insert
In essence, what we found was that screens are linked with harms, but first, the way that screens cause harms is almost certainly through displacement of healthy stuff. Physical activity, sleep, diet, you know, a healthy diet, and ordinary, real human interactions. So, the things that have given us wellbeing for centuries, screens can displace them.

Rob
So, he says screens ‘displace healthy stuff’.

ਰਾਜਵੀਰ
‘Stuff’ ਅਸਪਸ਼ਟ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਨਾ-ਗਿਣਨਯੋਗ ਨਾਂਵ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ‘ਸਮਾਨ’। ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਨਾ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸਪਸ਼ਟ ਜਿਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ‘healthy stuff’ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ।

Insert
But first, the way that screens cause harms is almost certainly through displacement of healthy stuff. Physical activity, sleep, diet, you know, a healthy diet, and ordinary, real human interactions.

Rob
So, physical activity, sleep and healthy diet. This stuff can all be displaced by screens.

ਰਾਜਵੀਰ
Correct. ‘Displaced’ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਕਰੀ ਨ ਸਾਨੂੰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਦੀ ਹੈ।

Rob
So, essentially, the doctor is telling us that it’s our behavior which is harmful to our health, because we aren’t doing important things – stuff like exercising, sleeping and eating healthily.

ਰਾਜਵੀਰ
‘Essentially’ ਮਤਲਬ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ। ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ।

Insert
In essence, what we found was that screens are linked with harms.

Rob

‘In essence’! This means ‘essentially’ or ‘basically’. ‘Essence’ starts with a vowel sound, which connects the two words together phonetically. Practise the pronunciation with me.

ESSence
NESSence
i NESSence.

We could also say ‘in effect’ or ‘in England’.

ਰਾਜਵੀਰ
Thanks Rob! Do you feel more informed about the effects of screens and monitors on your health?

Rob
Oh yes. In essence, perhaps we need to monitor how we use monitors!

ਰਾਜਵੀਰ
ਚੰਗਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ। Rob ਦੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਮੌਨੀਟਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਅੱਜ ਸਿੱਖੇ ਨਵੇਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਦਹੁਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ - ‘screens’, ‘evidence’, ‘harm’, ‘obesity’, ‘depression’, ‘displace’, ‘stuff’, ਅਤੇ ‘essentially’. Thanks for joining us! Bye!

Listen to today's clip in full here

Source: The Why Factor

Language features

harm

Harm can be used in different forms, we often use it as a verb meaning 'to cause damage'.

 • Smoking when pregnant can harm your baby.

As an uncountable noun, harm means 'damage'. We often use it with the verb 'cause'.

 • You can cause a lot of harm to your relationships if you don't tell people the truth.

The adjective is harmful. The adverb is harmfully.

 • The scientists are wearing glasses which protect their eyes from harmful chemicals.
 • The recent cuts in funding have harmfully affected our ability to provide healthcare.

In this episode the speaker uses 'harm' as a countable noun. This is an unusual form that normally occurs only in a medical context.

 • There are numerous harms associated with watching too much TV.

monitor

A monitor is a piece of electronic equipment that we can watch things on. Similarly, the verb, to monitor, means 'to watch' or 'to observe'.

 • We've just installed a new monitor in the train station so that people can see if there are any delays.
 • The doctors are monitoring the baby's progress at the moment, but she should be fine.

Sometimes, such as in an educational setting, a monitor can be used to mean 'an observer'.

 • If you need anything in the exam, please raise your hand and the monitor will come to assist you.

in essence

In essence is a phrase which means 'basically' or 'in idea'. It is often used as an adverbial expression to convey the main details of something.

 • I spoke to the client but, in essence, he wasn't really interested in the proposal.
 • I appreciate that you are stressed but, in essence, this is a stressful period for the whole team! You're not alone!

How bad are screens for our health?

3 Questions

Choose the correct answer.
ਸਹੀ ਜੁਆਬ ਚੁਣੋ।

Congratulations you completed the Quiz
Excellent! Great job! Bad luck! You scored:
x / y

Join us for our next episode of Listen Here! when we will learn more useful language and practise your listening skills.
Listen Here ਦੀ ਅਗਲੀ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ , ਜਿਥੇ ਅਸੀਂ ਸਿਖਾਂਗੇ ਹੋਰ ਵਰਤੋਂਯੋਗ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਣਨ ਦੇ ਹੁਨਰ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ।

Session Vocabulary

 • screens
  ਸਕਰੀਨ

  evidence
  ਸਬੂਤ

  harm
  ਨੁਕਸਾਨ

  obesity
  ਮੌਟਾਪਾ

  depression
  ਉਦਾਸੀ

  stuff
  ਸਮਾਨ

  essentially
  ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ