Learning English

Inspiring language learning since 1943

English Change language

Session 17

Some people love to listen to sad music, while others find it incredibly depressing! Learn why people have different opinions about sad music with Listen Here!
डोळ्यात पाणी आणणारी, दर्दभरी, भावुक गाणी ऐकायला आवडतं का तुम्हाला? मग यामागचं शास्त्राीय कारण आज जाणून घेऊ.

Session 17 score

0 / 3

 • 0 / 3
  Activity 1

Activity 1

Why do people enjoy sad music?

Do you like songs that make you tear up? Well Listen Here! to understand why!
डोळ्यात पाणी आणणारी, दर्दभरी, भावुक गाणी ऐकायला आवडतं का तुम्हाला? मग यामागचं शास्त्राीय कारण आज जाणून घेऊ.

Before you listen (ऐकण्याआधी)

Consider the following questions:
• What sort of music do you like?
• Do you like sad songs? Why? Why not?
• What types of instruments might you hear in sad songs?

Listen to the audio and take the quiz.

Show transcript Hide transcript

Tejali
हॅलो, ऐकलंत का, Listen here मध्ये तुमचं स्वागत. मी तेजाली आणि माझ्यासोबत आहे टॉम आणि जेम्स.  

Tom
Welcome back everyone! Tom here!

James
And I'm James. Hi everyone!

Tom
James? What's the matter?

James
I've just been listening to a new song. It's really beautiful, but it's quite sad!

Tom
Hmmm… it's interesting, how some people like sad songs while others don't.

Tejali
दर्दभरी गाणी सर्वांच्याच जिव्हाळ्याचा विषय. अनेकांनी आपल्या अनेक संध्याकाळी ही गाणी ऐकण्यात घालवल्या असतील. पण आपल्याला हे दु:खी संगीत का आवडतं? याबद्दल एक संशोधन झालंय, त्याबद्दल आज बोलणार आहोत.

Insert
One of the things that we were interested in is 'what's the difference between people who listen to sad music and who love it, and people who listen to sad music and who just can't stand it.

In our research, it started pointing towards a hormone called prolactin. Now, prolactin, as you might guess from the name, is associated with 'lactation' from breast-feeding. When people cry, they also release prolactin. And, there are circumstances in which prolactin seems to have this comforting effect.

Tom
He said some people love sad music, but others can't stand it.

Tejali
Can't stand 
म्हणजे सहन न होणं जसं की I can't stand smell of strong perfume.

James
Me neither – but I do enjoy sad songs. He said it was because of a hormone called prolactin.

Tejali
Hormone 
म्हणजे संप्रेरक. आपल्या शरीरातून Prolactin हे संप्रेरक स्रवतं. या संप्रेरकांमुळे व्यक्तीला comforting म्हणजेसांत्वनपर वाटतं, शांत वाटतं, बरं वाटतं.

Tom
So, the comforting effect of sad music is because of the hormone called prolactin. And because of is our language point today.

Tejali
इंग्रजीमध्ये अनेक शब्दांनंतर शब्दयोगी अव्ययं जोडली जातात. जेम्स म्हणाला, काही कारण सांगायचं असेल तर 'because' आणि 'of' हे दोन्ही एकत्र येतात.  हे शब्द वापरलेली अनेक उदाहरणंही आहेत! आपण जरा पहिला भाग पुन्हा ऐकूया चला. पुन्हा ऐकताना तुम्हाला शब्दांच्या मागे कोणती शब्दयोगी अव्ययं वापरलंय ते बघुया.

Insert
One of the things that we were interested in is 'what's the difference between people who listen to sad music and who love it, and people who listen to sad music and who just can't stand it.

James
There were three examples – interested in, difference between and listen to.

That's right. Listen to part of the recording again – how does the professor say seems to.

Tejali
Seems to
म्हणजे असं वाटतंय किंवा असं दिसतयं.

Insert
There are circumstances in which prolactin seems to have this comforting effect.

Tom
He said seems to– in fast connected speech, we pronounce 'to' as 'tuh'.

James
That's right – practise the pronunciation with me.

Seems
Tuh
Seems tuh

Tom
Thank you James, but we seem to have gone off topic. This explains why some people like sad music, but it doesn't explain why some people don't.

Tejali
प्राध्यापक काय म्हणाले ते पुन्हा ऐका हं – प्राध्यापकांना त्यांच्या अभ्यासांच्या निकालाबद्दल पक्की खात्री आहे का?

Insert
So the thought was that, perhaps what's going on is that the people who are enjoying listening to sad music are receiving some sort of excess of prolactin, and people who are listening to sad music and they just find it incredibly sad and unhelpful and they don't want to listen to it, maybe they're not getting enough prolactin when they listen to the music.

Tejali
हे प्राध्यापक तर्क म्हणजे speculate करतायत. त्यांना खात्री नाहीये, म्हणूनच ते त्यांच्या कल्पना सांगताना ढोबळ भाषा vague language वापरत आहेत. Can you give us some examples Tom?

Tom
Of course! We could say seems to. Some other examples are perhaps and maybe – all of these suggest possibility.

Tejali
Perhaps
म्हणजे कदाचित. Maybe म्हणजे शक्य असेलही.

James
Another piece of vague language the professor uses is 'sort of'.

Tejali
Sort of म्हणजे च्यासारखे. आपण हा वाक्प्रचार नाम किंवा विशेषणाआधी वापरू शकतो. Quite  म्हणजेच बऱ्यापैकी मोठं. चला आता भाग संपवायची वेळ आली. आजच्या भागातले शब्द बघू. Hormone  म्हणजे संप्रेरकं. Can't stand म्हणजे अधिक सोसू शकत नाही, सहन करू शकत नाही.  Seems to म्हणजे असे दिसते की. Maybe म्हणजे शक्य असेलही. Perhaps म्हणजे कदाचित. Sort of म्हणजे ...च्या सारखे. आता इथेच थांबूया, पुन्हा भेटू Listen here च्या पुढच्या भागात. Bye!

Language features

1.  Accepting offers - स्वीकारणे

स्वीकार करण्यासाठी अनेक इंग्रजीत शब्दप्रयोग वापरतात. उदा.
Yes please. That would be lovely.
I’d love some, thanks!

‘Yes please’
 हे सर्रास वापरलं जातं, त्यानंतर म्हणायचं ‘that would be lovely’. इथे  ‘lovely’ ऐवजी, ‘great’, ‘amazing’ किंवा ‘nice वापरता येईल..

दुसऱ्या उदाहरणात ‘I’d love some’ किंवा ‘I’d love one’वापरतात. तुम्हाला काय दिलंय त्यावर ते अवलंबून आहे.एकवचन असेल उदा. an apple,तर ‘one’ वापरा. अनेकवचन किंवा न मोजता येणारं असेल तर जसं की cake, तर ‘some’वापरा..
त्यातअदबशीरपणा दाखवण्यासाठी शेवटी ‘thanks’, पण वापरलंय, .

 2. Refusing offers – नाकारणे

यासाठीही अनेक शब्दप्रयोग आहेत. ही आहेत काही उदाहरणं :

I’m ok thanks.

Thanks, but I’m really full.

नकार देताना नम्रता महत्त्वाची, सरळ तोंडावर नाही म्हणू नये. म्हणूनच पहिल्या उदाहरणात ‘I’m ok thanks’ असं म्हटलंय.यात thanks आहे आणि ‘no’ पण. त्यामुळे आपलं बोलणं नम्र वाटतं.इथे आपण ‘I’m fine thanks’, किंवा  ‘I’m alright thanks’सुद्धा वापरू शकतो.
दुसऱ्या उदाहरणात म्हटलंय ‘Thanks, but…’. इथे पण thanks म्हटलंय पण त्यासोबत ‘butवापरलंय, यापुढे आपण करण देऊ शकतो.

Why do people enjoy sad music?

3 Questions

Choose the correct answer.
योग्य उत्तर निवडा. 

Congratulations you completed the Quiz
Excellent! Great job! Bad luck! You scored:
x / y

Listen Hereचे पुढचा भाग नक्की बघा. तुम्ही आणखी उपयुक्त शब्द शिकाल आणि तुमच्या श्रवण कौशल्याचा सरावही होईल अशा विषयांवर बोलणार आहोत.

Session Vocabulary

 • interested in
  रस असणे 

  difference between
  फरक

  listen to
  ऐकणे 

  pointing towards
  बोट दाखवणे 

  associated with 
  सोबत असणे 

  can't stand
  सहन न होणे 

  because of
  कारण की 

  hormone
  संप्रेरक 

  prolactin
  प्रोलॅक्टीन

  comforting
  आरामदायी, सुखावह

  seems to
  असं दिसतंय की 

  maybe
  शक्य असेलही

  perhaps
  कदाचित

  sort of
  एक प्रकारे